×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Artykuły

Budapeszt: Eugeniusz Korek nowym prezesem "Bema"

Budapeszt: Eugeniusz Korek nowym prezesem "Bema"
 

Na odbytym w dniu 16 marca 2014 roku Walnym Zebraniu Wyborczym w Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym im. J. Bema na Węgrzech nowym prezesem stowarzyszenia wybrany został Eugeniusz Korek, który jest członkiem PSK im. J. Bema od 1978 roku.

 

Ponadto zebranie dokonało wyboru zarządu, komisji rewizyjnej oraz organu przedstawicielskiego stowarzyszenia.

 

PSK im. J. Bema jest najstarszą organizacją polonijną powstałą na Węgrzech w 1958 roku.

Walny Zjazd „Forum Polonii” w Austrii

9 marca 2014 r. w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”.

W obradach Zjazdu uczestniczyli delegaci organizacji należący do naszej Wspólnoty oraz zaproszeni goście: konsul generalny Ambasady RP w Wiedniu Andrzej Kaczorowski, wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski, prezydent honorowy Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat, dyrektor Stacji Naukowej PAN prof. Bogusław Dybaś oraz znany solista Opery Wiedeńskiej Janusz Monarcha.

W swoim wystąpieniu konsul generalny Andrzej Kaczorowski podkreślił rolę „Forum Polonii” jako platformy otwartej na środowisko Polonii austriackiej oraz wysoką jakość i ważność imprez organizowanch przez „Forum Polonii”, co daje okazję dla obywateli austriackich dla poznana Polski i Polaków.

Dariusz Bonisławski podkreślił wagę wydarzeń kulturalnych, które realizuje „Forum Polonii” oraz pozytywną współpracę. Zwrócił uwagę na rolę języka polskiego dla rodzin mieszkających w Austrii, które  w przyszłości liczą się z możliwością powrotu do Polski. Wiceprezes „Wspólnoty Polskiej” wręczył prezes Teresie Kopeć Brązowy Medal, który został przyznany przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w podziękowaniu „za wytrwałą i pełną zaangażowania pracę społeczną na rzecz Rodaków poza granicami Kraju”.

Prezydent honorowy EUWP Tadeusz Pilat podkreślił ważną rolę jaką odgrywa nasza Wspólnota we współpracy z reprezentowaną przez siebie organizacją. Zwrócił uwagę na wysoką jakość projektów realizowaną przez „Forum Polonii”, omówił problem migracji zarobkowej Polaków oraz rolę środowisk polonijnych jaką mogą odegrać w tym nowym zjawisku.

Dyrektor Stacji Naukowej w Wiedniu PAN prof. Bogusław Dybaś podziękował za sfinalizowanie Umowy/Deklaracji regulującej zasady użytkowania biura „Forum Polonii”, które mieści się w budynku Stacji Naukowej PAN w Wiedniu.

W pierwszej części obrad dokonano odczytania sprawozdań za ubiegłą kadencję: sprawozdanie Prezesa za okres mijającej kadencji, sprawozdanie finansowe Skarbnika oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, udzielające absolutorium ustępującemu Zarządowi. Rozpatrzono wnioski, które wpłynęły do Walnego Zjazdu. Następnie odbyły się wybory: dokonano wyboru Prezesa, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Prezesem ponownie została wybrana Teresa Kopeć.

W drugiej części Zjazdu obradowano nad propozycjami do zmian w Statucie „Forum Polonii” i poddano ich pod głosowanie. Dyskutowano na temat wewnętrznej współpracy organizacji zrzeszonych w „Forum Polonii” oraz wnioskami, które wpłynęły podczas Walnego Zjazdu.

Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy odbył się w miłej, zgodnej atmosferze i zakończył się odśpiewaniem hymnu narodowego Polski.

Teresa Kopeć

Prezes WPOwA Forum Polonii

Angelika Borys nominowana do Nagrody POLONICUS

Jury Nagrody POLONICUS, najbardziej prestiżowego wyróżnienia przyznawanego przez Polonię europejską osobistościom, które swoją postawą, działaniem i zaangażowaniem wzbudziły podziw Polonii i jej europejskich przyjaciół, postanowiło nominować do prestiżowej nagrody w 2014 roku przewodniczącą Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi Andżelikę Borys.

Jak wynika z listu przewodniczącego Jury Nagrody POLONICUS Wiesława Lewickiego do Andżeliki Borys, swoją decyzję jurorzy uzasadniali tym, że z dużym szacunkiem już od wielu lat postrzegają zaangażowanie nominowanej w działalność na rzecz wzmocnienia organizacji polskich i ich działalności kulturalnej na Białorusi. „Cieszy nas bardzo, że Pani wyjątkowa działalność służy dobremu imieniu wszystkich Polaków w całej Europie!" – czytamy w liście do A. Borys.

- Dla mnie to zaskakujące, choć niezwykle miłe wyróżnienie – mówi Andżelika Borys i potwierdza, że z wdzięcznością przyjmie Nagrodę Polonii europejskiej, którą postrzega jako wyróżnienie dla Związku Polaków na Białorusi działającemu od ośmiu lat w niezwykle trudnych warunkach nieuznawania przez władze w Mińsku.

Nagroda POLONICUS jest wręczana przez Polonię europejską we współpracy z Europejską Unią Wspólnot Polonijnych (EUWP) przy wsparciu polskiej dyplomacji i Senatu RP już od pięciu lat. Laureatami nagrody w poprzednich latach byli między innymi: prof. Władysław Bartoszewski, abp prof. dr Alfons Nossol, prof. dr Jerzy Buzek, prof. Norman Davies, prof. Władysław Miodunka (Uniwersytet Jagielloński), Karl Dedezius, Helena Miziniak (wiceprezes Rady Polonii Świata), Basil Kerski (dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku), wybitna aktorka Krystyna Janda oraz wybitny reżyser filmowy Andrzej Wajda.

Uroczysta Gala wręczenia nagrody POLONICUS 2014 jest planowana na 10 maja 2014 roku w Sali Koronacyjnej Karola Wielkiego w Akwizgranie (Niemcy). Laureaci Nagrody POLONICUS otrzymują statuetkę POLONICUS przedstawiającą uskrzydloną postać odważnego i dynamicznego młodzieńca. Maksymą Nagrody POLONICUS jest odzwierciedlenie starej prawdy: „powinniśmy się wzajemnie szanować, a wtedy i inni nas szanować będą".

POLONICUS skierowany jest do osób budujących własną pozycję społeczną i materialną, z jednoczesnym pogłębianiem narodowych akcentów, wyróżnia propagatorów krzewienia polskich wartości oraz ich promocji w Europie. Nagrodą tą Polonia odznacza tych, którzy są dla niej ważni ze względu na twórczość, działalność na rzecz jej jednoczenia oraz działania na rzecz europejskiej integracji i budowania pozytywnego obrazu Polaków na świecie.

Na podst. znadniemna.pl, institut-polonicus.eu, wilnoteka.lt

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" w Madrycie.

Dnia 29.12.2013 r odbył się w Madrycie organizowany corocznie przez Stowarzyszenie  Polaków  w  Hiszpanii "NASZ DOM" I DOM POLSKI W Getafe -Madryt  koncert świąteczno - noworoczny. W tym roku na zaproszenie tutejszej Polonii do Madrytu Przybylo 16 solistów chóru Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny z dyrektorem Zbigniewem Cierniakiem na czele. Koncert pod Patronatem Honorowym Ambasady RP w Madrycie i Stowarzyszenia Wspólnota Polska zgromadził setki Polaków i Hiszpanów.

Przedstawiciel organizatorów Prezes Andrzej Janeczko przywitał przybyłych gości z Ambasadorem RP Panem Tomaszem Arabskim na czele  i podkreślił wagę pielęgnowania walorów kultury polskiej, tradycji oraz języka. Koncert zakończony został  trwającymi 30 min. bisami, a wszyscy przybyli dziękowali artystom z całego serca gromkimi owacjami. Po koncertowe spotkanie  rozpoczęło się od życzeń noworocznych Pana Ambasadora oraz uroczystego pokrojenia  tortu, który został ufundowany  z okazji  60-lecia istnienia Zespołu Śląsk przypadającego w minionym 2013 roku.

Wszyscy wspaniale spędzili czas, słuchając najpiękniejszych polskich kolęd w znakomitym wykonaniu artystów, a na wspólnym spotkaniu bawili się świetnie przy popularnych utworach ludowych. Było to dla wszystkich zgromadzonych wspaniale przeżycie i dodatkowe święto w tym szczególnym okresie.

20-lecie EUWP - Rada Prezesów EUWP w Wilnie

Rada Prezesów EUWP w Wilnie

W dniach 29 – 30 listopada 2013 odbyło się w Wilnie posiedzenie Rady Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Na posiedzenie Rady Prezesów EUWP do Wilna przyjechali prezesi organizacji polskich i polonijnych, działających zarówno na wschodzie, jak i zachodzie Europy. Gospodarzem spotkania był - po raz drugi (poprzednio w 2006 r.) - Związek Polaków na Litwie. Tematem obrad była m.in.  współpraca organizacji polskich i polonijnych z MSZ, Rady Konsultacyjne, podsumowanie konferencji "Monitor Emigracji Zarobkowej 2013".

Obrady Rady Prezesów połączono z obchodami XX-lecia działalności Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, na które zaproszeni zostali przedstawiciele Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz byli prezesi organizacji należących do EUWP. Delegaci mieli możliwość uczestniczenia  w Dniach Kultury Polskiej, które rozpoczęły się koncertem pt. „Panny wyklęte” w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Weiterlesen: 20-lecie EUWP - Rada Prezesów EUWP w Wilnie

V Edycja Konkursu „Być Polakiem”

12 października 2013 roku w gmachu Ambasady RP w Londynie zainaugurowano uroczyście V edycję Konkursu „Być Polakiem”.

Witold Sobków – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, wręczył dyplomy młodym laureatom IV edycji Konkursu, a Joanna Fabisiak –Prezes Fundacji „Świat na Tak” – podsumowała IV edycję, na którą wpłynęło 367 prac z 27 krajów świata.                                                            

Tematem przewodnim nadchodzącej V edycji konkursu będą obchody 70. Rocznicy Powstania Warszawskiego, którego „martyrologia zapisała się olbrzymimi ranami w historii Polski. Swój szczególny udział mieli w nim najmłodsi, kilkunastoletni mieszkańcy Warszawy, którzy byli wtedy w wieku uczestników Konkursu „Być Polakiem”. Dlatego warto, aby właśnie młodzi Polacy za granicą pamiętali o swoich rówieśnikach z 1944 roku, a w przyszłości przekazywali tę wiedzę następnym pokoleniom” (Joanna Fabisiak). Patronat nad V edycją Konkursu „Być Polakiem”  w ramach Patronatu Narodowego objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Zostały podane oficjalnie tematy kolejnej V edycji, która odbędzie się w 2014 roku.

I.  Ballada o okaleczonym mieście – Powstanie Warszawskie 1944: (np. wspomnienia rodzinne, rozmowa z Małym Powstańcem, czas trudnych wyborów).                                                                                                                                                                   

II. Polskie drogi do wolności (wojenne losy Polaków - Narvik, Tobruk, Monte Casino; ku wolnej Polsce – działania niepodległościowe Polaków poza granicami kraju; relacje świadków).

             III. Polska moich marzeń.

Współorganizatorami Konkursu „Być Polakiem” są:   Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Zjednoczenie Polek na Emigracji oraz Fundacja „ Świat na Tak” .

Więcej  informacji na: http://swiatnatak.pl/byc-polakiem.html

Rada Poloni Świata zebrała się w Pułtusku - listopad 2013

Po długiej nieobecności wznowiona została Rada Polonii Swiata ! Ze wszystkich stron ... z USA, Kanady, Niemiec, Rosjii, Australii i wielu krajów zjechali się przedstawiciele by radzić jak najlepiej reprezentować polską rację rozsianej po świecie Polonii - Polonii Swiata !
Delegacje z czołowych organizacji na świecie spotkały się w listopadzie 2013 w Pułtusku by debatować i wybrać swój Zarząd oraz zatwierdzić statut na najbliższe lata. Był to nasz wspólny sukces dla dobra istnienia Rady Polonii Swiata. Nowowybrany Prezes Jan Cytowski z Kanady stanął na czele  nowego zarządu i będzie przewodził aż do zwołania Zjazdu Polonii Swiata i obrad jej Rady.

Redakcja EUWP

Andrzej Wajda z nagrodą Polonicus 2013 w Pałacu Prezydenckim

11 listopada w Pałacu Prezydenckim Andrzej Wajda otrzymał statuetkę Polonicus 2013. Wręczył mu ją Prezydent Europejskiego Instytutu Kultury i Mediów Polonicus Wiesław Lewicki przy asyście honorowego prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusza Pilata, wiceprezydenta Aleksandra Zająca, sekretarza Romana Śmigielskiego oraz poseł na Sejm RP Joanny Fabisiak. Andrzej Wajda z powodów zdrowotnych nie mógł wziąć udziału w Gali, podczas której wręczono nagrody Polonicus 2013.

Gala Polonicus odbyła się 27 kwietnia 2013 roku w Sali Koronacyjnej Karola Wielkiego w Akwizgranie w Niemczech.

Andrzej Wajda został lauteatem nagrody honorowej za całokształt twórczości. Nagrodzonymi  w innych kategoriach byli także: Basil Kerski, dyrektor Centrum Solidarności w Gdańsku i redaktor naczelny magazynu „Dialog”, prof. Władysław Miodunka, kierownik Katedry Języka Polskiego jako Obcego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Maria i Czesław Gołębiewscy, twórcy kultowej restauracji „Gdańska” w Obehausen. Z powodów zdrowotnych przyjazd do Akwizgranu Andrzeja Wajdy został odwołany. 

Aleksandra Kolasinska

 

Odszedł od nas Tadeusz Mazowiecki

 

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Tadeusza Mazowieckiego wybitnego polityka i intelektualisty,  człowieka zaangażowanego w walkę o wolność i demokrację w Polsce i na Bałkanach, doradcę NSZZ Solidarność, uczestnika obrad Okrągłego Stołu, pierwszego premiera wolnej Polski, współtwórcy demokratycznego Państwa po upadku komunizmu.

Był dla nas, i dla wielu Polaków rozproszonych po całym świecie, niedościgłym wzorem. Cześć Jego pamięci!

Łącząc się w smutku, żałobie oraz modlitwie składamy w imieniu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych wyrazy głębokiego współczucia i najszczersze kondolencje na ręce Jego bliskich.

 

SEKRETARIAT  EUWP

Helena Miziniak– Prezydent

Aleksander Zając – Wiceprezydent

Roman Śmigielski – Sekretarz Generalny

Wielki sukces Dni Polskich w Austrii

W sobotę 19 października br. zakończyły się ogromnym sukcesem trwające od 7 września br. XXII Dni Polskie w Austrii.

Koncert Orkiestry Akademii Beethovenowskiej z Krakowa, odbył się w wypełnionym po brzegi wiedeńskim kościele Votivkirche. Kościół został zbudowany jako votum dziękczynne za ocalenie Franciszka Józefa po nieudanym zamachu. To piękny, poddawany obecnie renowacji neogotycki obiekt, w którym stale odbywają się koncerty i imprezy muzyczne. Prawdziwym melomanom nie przeszkadzają nawet rusztowania w prezbiterium. Organizatorem Koncertu był Zarząd Forum Polonii w Austrii i Polsko-Austriackie Towarzystwo Kulturalne "Takt". Zorganizowanie koncertu w ramach projektu "Paderewski Transgraniczny" było możliwe dzięki wsparciu Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego z Krakowa oraz dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Weiterlesen: Wielki sukces Dni Polskich w Austrii

Rosjanie nieźle piszą po polsku

Ponad 250 osób napisało 12 października dyktando z języka polskiego w Moskwie. Tradycyjnie zgłosili się głównie uczniowie szkół średnich i studenci. Część z nich pochodzi z polskich rodzin, ale są też i tacy, którzy uczą się polskiego tylko dlatego, że im się podoba.

Z zawiłościami języka polskiego odważyło się zmierzyć ponad 250 śmiałków z całej Rosji – od Smoleńska aż po Sachalin. Grupa wiekowa była jedna, ale okazało się, ze „różnokolorowe liście" i „jarzębina, która się przystraja" nie były aż takim wyzwaniem, jak mogłoby się wydawać.

Chrząszcz brzmi w trzcinie

Nie znalazłem żadnego słowa, którego bym nie znał, a jeżeli coś mogłem napisać niepoprawnie, to np. było słowo „przygotowywałem się – stwierdził Eugeniusz Tessler.

Bezbłędnie ogólnorosyjskie dyktando z języka polskiego napisały tylko dwie osoby. Uczestnicy mogli tez sprawdzić swoją wiedzę o naszym kraju. Większość z nich uczy się polskiego, bo ma polskie korzenie, ale nie wszyscy. Z samą nauką bywają jednak problemy.

Oczekujemy dużo od władz rosyjskich i w zmianach ustawodawstwa dotyczących mniejszości narodowych, bo to nie działa i w szczególności nauczania języka ojczystego mniejszości narodowych – podkreśla Halina Subotowicz, prezes Kongresu Polaków w Rosji.

Organizacje polonijne w Rosji maja często problemy finansowe, dlatego takie imprezy jak dyktando odbywają się dzięki wsparciu – w tym wypadku naszej ambasady i MSZ, stowarzyszenia Wspólnota Polska i wyższej izby rosyjskiego parlamentu.

Dni Kultury Polskiej w Austrii

.                          Na zdjęciu od lewej: Urszula Pilat, Artur Górski, Teresa Kopeć, Ambasador Artur Lorkowski, Joanna Fabisiak, Aleksander Zając, Tadeusz Adam Pilat, Cezary Zaniewski, Małgorzata Zaniewska,  Haydar Sari, Jelena Ilkic, Julian Gaborek

W sobotę, 7 września,w przepięknej Sali Ratuszowej 3 dzielnicy Wiednia, odbyła się uroczystość inauguracji XXII Dni Kultury Polskiej, na którą licznie przybyli goście: Artur Lorkowski Ambasador Rzeczypospolitej Polski w Austrii z małżonką oraz Andrzej Kaczorowski - Konsul Generalny RP w Austrii z małżonką, poseł Joanna Fabisiak - zastępca przewodniczącego komisji do Spraw Łączności z Polakami za Granicą oraz członek tej komisji poseł Artur Górski, Dariusz Bonisławski - Wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Przybyli też goście z Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych: z Wielkiej Brytanii Helena Miziniak - Prezydent EUWP, jej zastępca Alexander Zając z małżonką z Niemiec oraz Prezydent Honorowy Tadeusz Adam Pilat z małżonką, ze Szwecji.

Władze austriackie reprezentowali: Jelena Lljic - kierownik Oddziału Promocji Integracji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Austrii Bruno Ludl - Przedstawiciel burmistrza 3 dzielnicy Wiednia, Haydar Sari Kierownik Wydziału kultury Magistratu Miasta Wiednia z małżonką oraz Anna Bolovich - radna 12 dzielnicy miasta Wiednia.

Weiterlesen: Dni Kultury Polskiej w Austrii

EMIGRA - Festiwal od Polaków ze Wschodu i Zachodu dla Polaków i nie tylko…

Festiwal od Polaków ze Wschodu i Zachodu dla Polaków i nie tylko…

25.09.- 29.09.2013 – Warszawa – Oranżeria Pałacu w Wilanowie

Festiwal EMiGRA jest nowatorskim projektem łączącym dwa rodzaje sztuki – poezję i film, słowo i obraz. 20. edycję Międzynarodowego Festiwalu Poetyckiego „Maj nad Wilią i Wisłą” – Wilno – maj 2013, połączyliśmy z festiwalem filmów emigracyjnych – EMiGRA – Warszawa – wrzesień 2013. EMiGRA  to pierwszy festiwal o Polakach na całym świecie i dla Polaków na całym świecie. W dniach 25 - 29 września  2013 r. w Oranżerii Pałacu w Wilanowie odbędzie się pierwszy światowy przegląd filmów dokumentalnych, etiud filmowych i filmów fabularnych o szeroko rozumianej tematyce emigracyjnej. EMiGRA to spotkanie filmowców i poetów polskiego pochodzenia ze Wschodu i Zachodu z publicznością polską. 

Weiterlesen: EMIGRA - Festiwal od Polaków ze Wschodu i Zachodu dla Polaków i nie tylko…

Wizyta szacownych gości z Polski w Muzeum Izba Polska w Danii

Prezes i dyrektor Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” byli zarówno zaskoczeni jak i wzruszeni, kiedy w czerwcu po raz pierwszy z wicekonsulem RP odwiedzili wyjątkowe muzeum na wyspie Lolland.

Polska i duńska flaga powiewały obok siebie na wietrze przed Muzeum Izba Polska 1 czerwca, kiedy były wicepremier – w latach 1999-2001, a obecny prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Longin Komołowski, odwiedził unikatowe muzeum w Tågerup na wyspie Lolland, wraz z dyrektorem Stowarzyszenia p. Iwoną Borowską-Popławską i wicekonsulem RP w Danii, Łukaszem Gablerem.

Wizyta doszła do skutku za pośrednictwem sekretarza generalnego EUWP - Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych - Romana Śmigielskiego. Longin Komołowski został prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” po tym jak poprzedni prezes Maciej Płażyński zginął w tragicznej katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, gdzie wśród 96 zabitych był prezydent RP, członkowie polskiego rządu i wyżsi urzędnicy wojskowi.

Weiterlesen: Wizyta szacownych gości z Polski w Muzeum Izba Polska w Danii

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.