×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Dzień węgierskiej Polonii

17 czerwca br. w Budapeszcie odbyły się obchody święta węgierskiej Polonii, organizowane przez Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech.  Uroczyste obchody święta Polonii - tradycyjnie przypadające w terminie zbliżonym do dnia św. Władysława, od 1996 roku patrona węgierskiej Polonii. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice św. Stefana, gdzie rozbłysnął symboliczny ogień św. Władysława, który 31 maja podczas audiencji na pl. św. Piotra w Rzymie poświęcił Ojciec Święty Franciszek. Mszę św. koncelebrowali: ks. György Snell biskup pomocniczy diecezji estergomsko-budapeszteńskiej, proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak TChr. oraz węgierscy księża Adorján Juhász i Gergő Bese.

We mszy udział wzięli patroni honorowi obchodów: wicemarszałek Zgromadzenia Narodowego Republiki Węgierskiej János Latarcai i  ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek. Na uroczystości przybyli też zaproszeni goście: senator RP - Małgorzata Kopiczko, Zoltán Csallóközi - szef gabinetu wicepremiera RW Zsolta Semjéna, rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier – Halina Csúcs Lászlóné, prezes  Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"  - Dariusz Piotr Bonisławski, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot polonijnych - Tadeusz Adam Pilat, konsul RP w Budapeszcie Marcin Sokołowski, attaché obronności  RP, płk. Jan Kurdziałek i Gergely Gaal przewodniczący Komitetu Obchodów Roku św. Władysława na Węgrzech. Obecne też były przewodniczące obu organizacji polonijnych na Węgrzech: Korinna Wesołowski – prezes  Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. gen. J. Bema i Monika Molnar Sagun – prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. Św. Wojciecha. Po mszy świętej członkowie polonijnej społeczności i zaproszeni goście udali się w świątecznym pochodzie prowadzonym przez średniowiecznych rycerzy z historycznych grup rekonstrukcyjnych do Teatru Śródmiejskiego, gdzie odbyła się część oficjalna święta połączona z wręczeniem dorocznych nagród polonijnych.

Gospodynią uroczystości była Ewa Słaba Rónay - przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech, a program moderowała Katarzyna Desbordes-Korcsev. Tegorocznym laureatem nagrody św. Władysława został wicemarszałek Zgromadzenia Narodowego RW János Latorcai za orędowanie sprawom polskim i budowanie polsko-węgierskiej przyjaźni. Nagrody "Za Zasługi dla węgierskiej Polonii" wręczono: Ferencowi Zarownemu, synowi polskiego uchodźcy wojennego z Sárvár za piastowanie polskiej historii i tradycji  , Alinie Papiewskiej-Csapó nauczycielce Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej za zasługi w pielęgnowaniu i nauczaniu języka polskiego na Węgrzech i Zele Józsefné urodzonej w Derenku - strażniczce spuścizny najstarszej polskiej wsi na Węgrzech. Młodzieżową nagrodę za pracę na rzecz Polonii otrzymał Mateusz Mészáros z Budapesztu. Międzynarodową nagrodę dziennikarską "Európa Érme" wręczyli  Konradowi Sutarskiemu: Pál Molnár - twórca tej nagrody i prezes Fundacji Balassi Kard . Ponadto 30-letni "Głos Polonii", a także indywidualni polonijni jubilaci - urodzinowi i świętujący "okrągłe" rocznice zawarcia związków małżeńskich - otrzymali bukiety kwiatów i życzenia. Podczas uroczystości, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu podkreśliła osiągniecia Polonii węgierskiej w ostatnim roku a senator RP - Małgorzata Kopiczko odczytała list gratulacyjny Marszałka Senatu RP, Stanisława Karczewskiego.

Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski, w uznaniu pracy na rzecz Polonii, wręczył wieczne pióra inkrustowane barwami polskiej flagi przewodniczącej Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Ewie Słabej Rónay i rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier Halinie Csúcs Lászlóné.

Prezydent EUWP, Tadeusz Adam Pilat podkreślił wyjątkowość statusu mniejszości narodowej i wysoki stopień zorganizowania węgierskiej Polonii. Podziękował też władzom węgierskim za opiekę nad polską mniejszością narodową godną naśladowania przez wszystkie państwa w Europie.

Program wzbogaciły występy uczniów Ogólnokrajowej Szkoły polskiej na Węgrzech, a ze świątecznym koncertem wystąpił Zespół Pieśni i Tańca "Kortowo", który jest reprezentacyjną grupą folklorystyczną Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i przybyła do Budapesztu dzięki wsparciu  Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".  Uroczystość zakończyło okolicznościowe przyjęcie wydane przez OSP na Węgrzech.

Sekretariat EUWP

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.