Polonijne spotkania z Papieżem Franciszkiem

Światowy Kongres Młodzieży Polonijnej

Od 17 do 20 lipca w Warszawie odbył się pierwszy światowy Kongres Młodzieży Polonijnej, w którym udział wzięło ponad 350 młodych ludzi w wieku 18-35 lat, zarówno z Europy Zachodniej, jak i Wschodu oraz spoza Starego Kontynentu. Należy podkreślić, że do Warszawy przybyła młodzież z większości krajów byłego ZSRR, w tym z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Rosji i państw Azji Środkowej, ale także z Rumunii czy Węgier. 90%  kosztów jej przyjazdu i uczestnictwa w Kongresie młodych ze Wschodu pokrył m.in. Senat RP i Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Przyjazd młodzieży ze Wschodu na Światowe był tez możliwy dzięki wsparciu w ramach akcji „Bilet dla brata” organizowanej przed Światowymi Dniami Młodzieży, w ramach której zebrano 1,5 mln zł. W Kongresie, oprócz samej młodzieży, udział wzięli także duszpasterze ze wszystkich ośrodków polonijnych na całym świecie. Poza granicami Polski żyje blisko 20 mln ludzi o polskich korzeniach. Wśród nich w ok. 1,5 tys. ośrodkach polonijnych pracuje ok. 2 tys. duszpasterzy.

Celem Kongresu było pierwsze w historii spotkanie młodzieży katolickiej, mającej polskie korzenie z całego świata. Wydarzenie stworzyło przestrzeń do współpracy młodzieżowych środowisk polonijnych oraz do wymiany doświadczeń duszpasterskich, z której wnioski, posłużą zdynamizowaniu młodzieży oraz samego duszpasterstwa w ośrodkach polonijnych. Kongres miał charakter formacyjno-warsztatowy. Wypełniły go prelekcje na temat problemów, osiągnięć i wyzwań dotyczących polonijnej młodzieży i gromadzących ją duszpasterstw oraz ośrodków polskiej kultury. Każdemu dniu polonijnego spotkania towarzyszyli patroni: 18 lipca św. Stanisław Kostka, 19 lipca – bł. Karolina Kózkówna, a 20 lipca – św. Jan Paweł II. Codziennie też uczestnicy gromadzili się na uroczystej Mszy św., którą w kościele pw. Bł. Edwarda Detkensa na Bielanach celebrowali kolejno: metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz (otwarcie Kongresu Polonijnego), przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, prymas Polski abp Wojciech Polak i bp Wiesław Lechowicz, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Polonii i Polaków za granicą.

Kongresowi towarzyszyły wydarzenia artystyczne. W poniedziałek 18 lipca uczestnicy Kongresu wzięli udział w występie Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Po mszy św., prelekcjach i pracy w grupach, wieczorem odbył się bal na 200 par. Na zakończenie trzydniowych spotkań Kongresu Młodzieży Polonijnej, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zorganizowało 20 lipca, na scenie letniej skweru Hoovera przy Krakowskim Przedmieściu, koncert pt. „Wystarczy Iskra”. Na scenie zagrali: Arka Noego, Maleo Reggae Rockers 2 TM 2,3, Caroline Baran with Friends (USA), Angelus (Ukraina) oraz Voluntatae Dei (Niemcy). Podczas tego wydarzenia artystycznego, została młodzieży przypomniana m.in. postać bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego – patrona polskich harcerzy. W koncercie uczestniczyła młodzież kongresowa wraz z goszczącymi ją rodzinami oraz zaproszeni goście. Koncert transmitowała TVP Polonia.  

Po spotkaniu młodzi Polacy z zagranicy wraz ze swymi duszpasterzami wzięli udział w Dniach w Diecezji poprzedzających ŚDM, które stały się dla uczestników Kongresu Młodzieży Polonijnej niewątpliwie atrakcyjnym uzupełnieniem ich pobytu w stolicy. Parafie goszczące uczestników Kongresu, kontynuowały swą gościnę aż do wyjazdu młodzieży na wydarzenia centralne Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Organizatorami Kongresu byli m.in.: Komisja Konferencji Episkopatu Polski ds. Polonii i Polaków za Granicą, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Senat RP, Komisja KEP ds. Misji i Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży i Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie. 

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie

Na krakowskich Błoniach we wtorek 26 lipca odbyła się inaugurująca wydarzenie msza święta, której przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. Otwarciu wydarzenia towarzyszył hymn "Błogosławieni miłosierni", autorstwa krakowskiego kompozytora Jakuba Blycharza. Do ołtarza zostały wniesione relikwie św. Jana Pawła II i św. siostry Faustyny. Na rozpoczęcie uroczystości w kaganku pod dużym krzyżem zapalono Ogień Bożego Miłosierdzia. To nawiązanie do symboliki iskry, która wyszła na cały świat z Łagiewnik. Ogień płonął aż do zakończenia ŚDM, kiedy to kardynał Dziwisz wręczył go papieżowi Franciszkowi, a ten przekazał go przedstawicielom młodzieży ze wszystkich kontynentów.

W środę 27 lipca po południu do Polski przyleciał papież Franciszek. Oficjalne powitanie odbyło się na Wawelu a młodzież powitała Ojca Świętego na Błoniach popołudniu 28 lipca. Papież odwiedził między innymi Jasną Górę i były niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, Szpital Dziecięcy w Prokocimiu, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz Campus Misericordiae w Brzegach, koło Krakowa.

Do udziału w Światowych Dniach Młodzieży zarejestrowało się ponad 350 tys. pielgrzymów ze 187 krajów. Najwięcej uczestników przybyło z Polski – prawie 80 tys. – ponad 60 tys. z Włoch, 32 tys. z Francji, 30 tys. Hiszpanii i 23 tys. z USA. Liczne grupy przyjechały też z Niemiec, Brazylii, Czech, Słowacji i Portugalii. Światowe Dni Młodzieży zakończyły się w niedzielę 31 lipca.

Powitanie Papieża Franciszka na Wawelu

W środę, 27 lipca, prezydent wraz z małżonką oraz premier Beata Szydło, przedstawiciele rządu i duchowieństwo powitali papieża na lotnisku w Balicach. Z lotniska papież odjechał na Wawel. Na trasie przejazdu na krakowskim Zwierzyńcu Ojca Świętego tłumnie witali mieszkańcy Krakowa, a także pielgrzymi, którzy przyjechali na ŚDM.

Pierwszym punktem wizyty papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży było oficjalne uroczystości powitalne na Zamku Królewskim na Wawelu z udziałem polskich władz Korpusu Dyplomatycznego i biskupów. Prezydent RP Andrzej Duda zaprosił na uroczystość przedstawicieli Polonii: Jarosława Narkiewicza wicemarszałka Sejmu Republiki Litwy, Tadeusz Adama Pilata, prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Emilię Chmielową, prezesa Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Halina Csúcs Lászlóné, przedstawicielkę mniejszości polskiej w parlamencie Republiki Węgierskiej, Gerwazego Longhera, posła do parlamentu Republiki Rumuńskiej i prezesa Związku Polaków w Rumunii, Mieczysława Jaśkiewicza, prezesa Związku Polaków na Białorusi i Andżelikę Borys, przewodniczącą Rady Naczelnej tego związku oraz Jana Cytowskiego, prezesa Rady Polonii Świata. Papież Franciszek oraz prezydent Duda wygłosili przemówienia.

Witając Papieża Prezydent Andrzej Duda powiedział: „Cieszę się, że mogę przywitać na tej wspaniałej uczcie duchowej, jaką są Światowe Dni Młodzieży. To dla nas Polaków niezwykłe wydarzenie serca i ducha. Cieszę się ogromnie,  Ojcze Święty, że to wielkie spotkanie młodzieży odbywa się w mieście wielkiego Polaka, jakim był Jan Paweł II. Nasz Ojciec Święty, który z tego miasta poszedł na stolicę Piotrową po to, by służyć nie tylko Krakowowi, jako pasterz, nie tylko Polsce, jako kardynał, ale by służyć, jako przywódca duchowy całemu światu. Że w tym roku, właśnie 1050-lecia chrztu Polski, tu w Krakowie odbywają się Światowe Dni Młodzieży. Spotkanie, którego tradycję on zapoczątkował. Spotkanie, które łączy młodych ludzi z całego świata, niezależnie od ich pochodzenia, niezależnie od ich języka, w jakim mówią, łączy ich we wspólnej wierze, łączy ich w radości, łączy ich nawet w najtrudniejszych momentach. Pozwala zawierać przyjaźnie, pozwala czasem znaleźć miłość, ale przede wszystkim pozwala poznać się, pozwala być razem, pozwala razem się modlić i razem się wzmacniać.”

Papież wyraził radość, że pierwszym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej, do którego pielgrzymuje jest Polska - kraj św. Jana Pawła II, inicjatora Światowych Dni Młodzieży. Ojciec Święty powiedział m.in.:

„Zachęcam naród polski, aby w świetle swojej tysiącletniej historii patrzył z nadzieją w przyszłość i na problemy, którym musi stawić czoło. Taka postawa sprzyja klimatowi szacunku między wszystkimi środowiskami w społeczeństwie i konstruktywnemu dialogowi między różnymi stanowiskami; stwarza ponadto najlepsze warunki dla rozwoju obywatelskiego, gospodarczego, a nawet demograficznego, rodząc ufność w możliwość zapewnienia dobrej przyszłości swoim dzieciom".

Nawiązał też do problemu polskiej emigracji i uchodźców: „Trzeba zidentyfikować przyczyny emigracji z Polski, ułatwiając powrót osobom, które chcą wrócić. Jednocześnie potrzebna jest gotowość przyjęcia ludzi uciekających od wojen i głodu; solidarność z osobami pozbawionymi swoich praw podstawowych, w tym do swobodnego i bezpiecznego wyznawania swojej wiary.” 

Po oficjalnym powitaniu na Wawelu papież Franciszek udał się wraz z prezydentem Andrzejem Dudą i jego małżonką na prywatne, kurtuazyjne spotkanie, które odbyło się w „Salonie ptaków" na Wawelu. Ojciec Święty modlił się w katedrze wawelskiej przy relikwiach św. Stanisława, a następnie spotkał się w prezbiterium katedry ze 130 przedstawicielami Episkopatu Polski.

Pielgrzymka do Częstochowy

28 lipca, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zorganizowało dla uczestników Forum Polonii Amerykańskiej w Rzeszowie pielgrzymkę do Częstochowy, na mszę św. i spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Wyjazd autobusem nastąpił o godzinie 2.00 w nocy. W pielgrzymce udział wzięli: Jarosław Narkiewicz, Michał Mackiewicz, Tadeusz Adam Pilat, Emilia Chmielowa, Gerwazy Longher z małżonką, Helena Miziniak, Aleksander Zając, Mieczysław Jaśkiewicz i Andrzej Janeczko. Do Częstochowy udali się również prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski, sekretarz generalny Marek Różycki i dyrektor biura Zarządu Krajowego Iwona Borowska-Popławska, prezes Rady Polonii Świata, Jan Cytowski oraz siedmiu przedstawicieli Polonii amerykańskiej.

Ojciec Święty po modlitwie w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, celebrował mszę świętą w Częstochowie z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski w ramach Roku Jubileuszowego. Mszę odprawili wspólnie biskupi i liczni polscy kapłani, w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i innych przedstawicieli władz kraju.

Msza święta w Brzegach

W niedzielę 31 lipca Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” powtórnie zadbało o możliwość wzięcia udziału przedstawicieli Polonii w mszy św. w Brzegach, koło Krakowa i spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem. Ponad dwudziestoosobowa grupa działaczy Polonii europejskiej i amerykańskiej przybyła autobusem z Rzeszowa do Campus Misericordiae w Brzegach. W uroczystej mszy św., która była jednocześnie pożegnaniem Ojca Świętego z uczestnikami Światowych Dni Młodzieży udział wzięli: Tadeusz Adam Pilat, Michał Mackiewicz, Gerwazy Longher, Emilia Chmielowa, Mieczysław Jaśkiewicz, Aleksander Zając i Andrzej Janeczko. Przed polonijną grupą rozwinięto baner z napisem „POLONIA SEMPER FIDELIS”.

Papież Franciszek pobłogosławił dwa budynki Caritasu: „Dom Miłosierdzia” dla osób ubogich i starszych oraz „Dom Chleba” – magazynu z żywnością dla potrzebujących. Po przejeździe wśród wiernych, Papież odprawił Mszę Świętą Posłania na zakończenie Światowych Dni Młodzieży. Ogłoszono też, iż następne, Światowe Dni Młodzieży odbędą się 2019 r. w Panamie.