×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Kongres Polonii Amerykańskiej na ziemi podkarpackiej

W dniach 24 – 31 lipca odbywał się w Rzeszowie, przełomowy, bo pierwszy w historii, na ziemi polskiej zjazd Kongresu Polonii Amerykańskiej. Jego organizatorami był samorząd województwa podkarpackiego i Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”, pod Honorowym Patronatem Marszałka Senatu RP, Stanisława Karczewskiego. Gośćmi kongresu byli reprezentanci Sekretariatu EUWP, prezydent, Tadeusz Adam Pilat i sekretarz regionalny Andrzej Janeczko. Sam pomysł zorganizowania Forum Polonijnego w Rzeszowie powstał dwa lata temu, w czasie obchodów 70. rocznicy istnienia Kongresu Polonii Amerykańskiej. Z wizytą w Buffalo w stanie Nowy Jork przebywał wicemarszałek województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk, który zaprosił członków KPA do Rzeszowa. Na Podkarpacie przyjechało 120 członków Polonii, wśród nich 50 delegatów Kongresu Polonii Amerykańskiej. Kongres Polonii Amerykańskiej od ponad 70 lat stara się jednoczyć Polaków, aby wspólnymi działaniami wspierać funkcjonowanie 10-milionowej społeczności polonijnej w Ameryce.

Uroczysta sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Pierwszym oficjalnym punktem pobytu członków Polonii amerykańskiej na Podkarpaciu był udział w uroczystej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Obrady rozpoczęły się wspólnym odśpiewaniem polskiego hymnu, a przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś rozpoczął obrady słowami: „Witajcie w domu”. W uroczystej sesji, obok amerykańskich gości, udział wzięli posłowie i senatorowie RP, przedstawiciele świata nauki, służb mundurowych i samorządowcy. Na obrady przybyli: wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, senator Anna Maria Anders, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, senator Janina Sagatowska, przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą, ordynariusz diecezji rzeszowskiej, biskup Jan Wątroba. Przybyli też przedstawiciele Polonii: wiceprzewodniczący Sejmu Litewskiego, Jarosław Narkiewicz, prezes Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz, prezydent Honorowy EUWP, Helena Miziniak, prezes Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, Aleksander Zając i prezes Rady Polonii Świata, Jan Cytowski.

Prezes Polonii Amerykańskiej, Frank Spula powiedział: „Nasza organizacja zawsze dbała o prestiż Polaków i Polski w świecie i to się nie zmieniło. Dziękujemy za wasze zaproszenie i mamy nadzieję, że nasze relacje będą się rozwijać”.

Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Longin Komołowski podkreślił, że „obecnie potrzebna jest za granicą prawda o Polsce i Polakach i jest to zadanie dla Polonii. - Polska jest postrzegana tak, jak Polacy działają w kraju zamieszkania. Nasz kraj jest oceniany przez postawę i wybory, które dokonuje Polonia zamieszkująca w danym kraju”.
Podczas sesji radni województwa przyjęli stanowisko wyrażające szacunek i podziękowanie wobec podejmowanych przez lata przez Polonię działań na rzecz pozycji Polski i Polaków w świecie.

I Forum Polonii Amerykańskiej
Drugiego dnia pobytu gości z Ameryki w Polsce odbyło się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce I Forum Polonii Amerykańskiej. Gospodarzem forum był marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. Na forum obecni byli: marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, minister Adam Kwiatkowski z Kancelarii Prezydenta, senatorzy, przedstawiciele Wspólnoty Polskiej z jej prezesem Longinem Komołowskim, liczni przedstawiciele władz i samorządów oraz przedstawiciele Polonii Europejskiej, do których drugiego dnia dołączyli: prezes Związku Polaków w Rumunii, Gerwazy Longher, prezes Związku Polaków na Białorusi, Mieczysław Jaśkiewicz, prezes Forum Polonii w Austrii, Teresa Kopeć, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Emilia Chmielowa.

Podczas uroczystego otwarcia forum w marszałek Senatu RP, Stanisław Karczewski, wyraził zadowolenie, że po raz pierwszy od historycznego I Zjazdu Kongresu Polonii Amerykańskiej w Buffalo w stanie Nowy Jork w maju 1944 roku obrady naczelnej organizacji polonijnej w USA i największej na świecie, której celem jest reprezentacja najliczniejszej – ponaddziesięciomilionowej – społeczności o polskim rodowodzie, odbywa się poza terenem Stanów Zjednoczonych, w Polsce, na gościnnej ziemi podkarpackiej. „To, że forum odbywa się w Polsce, to fenomenalny, wspaniały pomysł, za który bardzo dziękuję panu marszałkowi województwa podkarpackiego Władysławowi Ortylowi” – powiedział marszałek Senatu. Stanisław Karczewski szczególne słowa skierował do przybyłych zza oceanu gości. „Droga Polonio, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, witamy w Polsce” – dodał marszałek Karczewski.

Po uroczystym otwarciu Forum, rozpoczęły się merytoryczne dyskusje, których celem jest stworzenie płaszczyzny spotkania i umożliwienie debaty pomiędzy Polonią i instytucjami polonijnymi, przedstawicielami parlamentu, samorządu, gospodarki i biznesu w Polsce. W ramach panelu dyskusyjnego pt. „Nowe-stare zasady opieki nad Polonią i Polakami za granicą” uczestnicy rozmawiali na temat finansowania zadań związanych ze współpracą z Polonią i Polakami za granicą.

Forum nie było oficjalnym zebraniem Kongresu Polonii Amerykańskiej, lecz cyklem dyskusji poświęconych sprawom ważnym dla organizacji w kontekście współpracy Kongresu z polskim rządem i środowiskiem biznesowym. Kongres Polonii Amerykańskiej od trzech lat współorganizuje spotkania promujące wymianę biznesową pomiędzy USA i Polską. Współpraca taka przynosi wymierne korzyści obu stronom. Grupa przybyłych na Podkarpacie polonijnych biznesmenów uczestniczyła w objeździe studyjnym po regionie, poznając potencjał gospodarczy Podkarpacia. Dla uczestników Forum gościnne Biuro Marszałkowskie przygotowało bogaty program turystyczny.

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.