×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Wydarzenia Polonijne w Irlandii

 Together-Razem z wizytą u władz miasta Cork

21 czerwca Lord Mayor w Cork Cllr. Chris O'Leary przyjął grupę reprezentantów Together-Razem w głównej sali Rady Miasta, gdzie barwnie opowiadał o dziejach Republiki, historii Miasta Cork, fladze i genezie jej bardzo polskich barw czerwono-białych oraz o głównych patronach, których obrazy znajdują się w nawach głównej sali: Ojca Theobalda Matthew twórcy ruchu abstynenckiego w Cork i Siostry edukatorki Nano Nagle.

Goście zostali następnie zaproszeni do gabinetu Lorda Mayor, gdzie mieli okazje zobaczyć bardzo wartościowe obrazy z kolekcji Crawford Gallery przedstawiające m.in. Terrenca MacSwineya, rzeźby Seamusa Murphego, a także niespotykaną okazję, aby usiąść w krzesłach, w których siedzieli znani politycy m.in John F. Kennedy czy Ian Paisley. Lord Mayor otrzymał w prezencie album o Warszawie, zaś wszyscy goście z Centrum Together-Razem otrzymali odznaki z herbem miasta Cork. 

Lord Mayor z dużą sympatią wypowiadał się o Polakach mieszkających w Cork i okolicach oraz podkreślał dużą rolę, jaką spełnia Centrum Together-Razem, będące ważnym punktem skupiającym Polaków i innych migrantów z Europy Wschodniej. Zapewnił też o swoim poparciu dla dalszych działań Together-Razem.

 

Walne Zgromadzenie Członków Together-Razem

22 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Together-Razem. Zgodnie z procedurami  wszyscy członkowie mieli uprawnienia do mianowania nowych dyrektorów Together-Razem oraz zgłaszania wniosków. W wyniku odbytych głosowań dokonano reelekcji dyrektorów, których kadencja kończyła się w tym roku oraz wyboru dwóch nowych dyrektorów.

Jeden z nich to Cian Moriarity, nowy prawnik współpracujący z organizacją od grudnia 2015 i piastujący funkcję shadow-director. Zawodowo pracuje w znanej kancelarii adwokackiej Fachtna O'Driscoll, jest również dyrektorem w Cork Centre of Independent Living. Do Zarządu dołączył też Mick Finn niezależny radny z rejonu, w którym działa Together-Razem, edukator, zaangażowany w działalność szkół. Z zasiadania w Zarządzie zrezygnowała Lillian O'Sullivan z powodu ograniczeń czasowych, jednakże Together-Razem nadal będzie współpracować z jej kancelarią. 

 

Obecny skład Board of Directors to: Katarzyna Gołębiowska, Brendan Dempsey, Katarzyna Walkowska, Josephine McCarthy, Cian Moriarity,  Bożena Cierlik, Mick Finn i Wojciech Białek.

W trakcie zebrania zaakceptowany został raport roczny za rok 2015, oraz sprawozdanie finansowe skontrolowane przez niezależną firmę audytorską, która nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń do finansów organizacji. Dokonano również zatwierdzenia audytora na rok 2016/2017, a także powołano nowe podkomitety do usprawnienia pracy Board of Directors. Z raportu wynika, iż mimo bardzo trudnej sytuacji finansowej Centrum Together-Razem nadal dostarcza pomoc w czterech głównych obszarach: doradztwa, wsparcia terapeutycznego, edukacji i integracji. W roku 2015 udało się wesprzeć bezpośrednio 1163 konkretnych osób. Raport roczny za rok 2015 oraz pełny raport z audytu finansowego zgodnie ze zwyczajem Together-Razem i zgodnie z zasadami transparentności dla organizacji przestrzegających zasad Governance Code jest opublikowany na stronie www.together-razem.org, w zakładce Dokumenty Organizacji.

Podsumowując 5 lat pracy Together-Razem to: zgodnie z raportem 5723 osoby otrzymały różną formę pomocy począwszy od wsparcia językowego, lekcji angielskiego, poprzez poradę socjalną lub terapeutyczną. Dodatkowo dla tych osób wykonano 9477 interwencji (a więc telefonów, listów, e-maili, kontaktów) zliczanych corocznie dzięki komputerowej rejestracji każdego klienta.

Podziękowania należą się pracownikom Centrum i wolontariuszom Together-Razem, którzy ciągle stanowią o sile organizacji i jej niesamowitemu rozwojowi. Wolontariusze są nadal poszukiwani, więc warto zaglądać na stronę Together-Razem do zakładki Kariera i zaangażować się w wolontariat, który w Irlandii ma ogromne znaczenie i dzięki któremu spora liczba wolontariuszy znalazła pracę w swoich zawodach.

Jak co roku Walne Zebranie zakończyło się wyborem Wolontariusza Roku, spośród kandydatów nominowanych w poszczególnych kwartałach. Tytuł Wolontariusz Roku 2015 otrzymała Patrycja Lentowszczyk-Cichocka za swój wkład w polską kulturę i przede wszystkim za zaangażowanie w powstanie i rozwój polonijnej szkoły dla dzieci - Akademii Razem. Akademia Razem to szkoła dla dzieci polskich w Cork, działająca w odróżnieniu do innych placówek w ciągu tygodnia i posiada darmowego logopedę, dobra lokalizację w pobliżu Together-Razem i parking w samym Centrum miasta. Informacja o szkole znajduje się na stronie www.together-razem.org w zakładce Akademia Razem.

 

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.