×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

XXI Zjazd Związku Polaków we Włoszech

12 marca b.r. w Domu Św. Jana Pawła II w Rzymie odbył się XXI Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech, na który przybyli reprezentanci organizacji wchodzących w skład Związku. Obrady otworzyła Prezes Związku, Urszula Stefańska-Andreini, witając przybyłych gości, obserwatorów oraz delegatów. Następnie głos zabrali m.in.: Ambasador RP w Rzymie Tomasz Orłowski, Ambasador Leszek Hensel z Departamentu ds. Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ, Jacek Miler - Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN, Jerzy Adamczyk - Konsul Generalny RP w Mediolanie, Ewa Mamaj - Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie i Ks. Prałat Jan Główczyk, Administrator Kościoła św. Stanisława w Rzymie.  Głos zabrała również Teresa Sygnarek Sekretarz Generalny Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Odczytano listy: Senator Janiny Sagatowskiej, Przewodniczącej Senackiej Komisji ds. Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Witolda Waszczykowskiego, Ministra Spraw Zagranicznych, Longina Komołowskiego, Prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska i Tadeusza Adama Pilata, Prezydenta EUWP.

Następnie Prezes ZPwW przedstawiła sprawozdanie z działalności Związku w roku 2015, w którym podkreśliła, że jednym z głównych zadań Związku jest reprezentowanie, koordynowanie i promocja działalności poszczególnych organizacji członkowskich na terenie całych Włoch.

Została podkreślona działalność Związku mająca na celu nie tylko rozpowszechnianie wśród społeczeństwa włoskiego wspólnej historii Polski i Włoch, ale także podtrzymywanie i obronę dobrego imienia Polski oraz przedstawianie jej, jako kraju nowoczesnego i dobrze rozwijającego się. Związek sprawuje opiekę nad grobami polskich żołnierzy, w 2014 r. zostało otwarte Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego na Monte Cassino, idei zainicjowanej przez pierwszego prezesa Związku, Mieczysława Rasieja. Reprezentanci Związku wzięli udział w uroczystościach w miejscach walk polskich żołnierzy na całym Półwyspie Apenińskim, oraz w Dniu Polskim na EXPO w Mediolanie. Poinformowano też obecnych o otwarciu dwóch nowych szkół w regionie Marche w Ascoli Piceno i Macerata, będących wkładem w potrzymanie polskości wśród Polonii włoskiej.

Przedstawiona została także działalność Związku na arenie europejskiej, m.in. udział: w dniach od 29 kwietnia do 3 maja, w spotkaniu prezesów organizacji polonijnych w MSZ w Warszawie, w otwarciu wystawy Wizerunki Polonii Włoskiej w Sejmie RP, w obchodach Dni Polonii i Polaków za Granicą, w jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia Wspólnota Polska, w Zjeździe Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych w Rzymie, w Konferencji Monitor Emigracji Zarobkowej w Brukseli oraz w konferencji „Kraj, Emigracja, 25 lat później”, zorganizowanej w Rzymie przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Tradycyjnie, wszyscy uczestnicy i goście Zjazdu udali się wieczorem na przyjęcie w Ambasadzie RP w Rzymie.

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.