×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski

Obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski

W tym roku rocznica Chrztu Polski jest obchodzona w Polsce i poza jej granicami szczególnie uroczyście.
Ze względu na okrągłą, 50 rocznicę Milenium, polskie władze nadały obchodom wyjątkowo podniosły charakter. W uroczystościach udział wzięli reprezentanci
18 organizacji polonijnych z wszystkich kontynentów, którzy przybyli na zaproszenie Marszałka Senatu RP, Stanisława Karczewskiego. Zaszczytne zaproszenie otrzymał również Tadeusz Adam Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Byli też obecni znani działacze EUWP w osobach: Michał Mackiewicz, Jan Ryłko, Tadeusz Stenzel, Aleksander Zając, Gerwazy Longher, Halina Csúcs Lászlóné, Andelika Borys, Stanisław Aloszko, Emilia Chmielowa i Urszula Stefańska-Andreini. Spoza Europy przybyli członkowie Rady Polonii Świata: Jan Cytowski, Frank Spula, Teresa Berezowski, André Hamerski i Leszek Wikariusz.

 

 

Wszyscy goście polonijni przybyli do Domu Poselskiego w Warszawie już 14 kwietnia, gdyż następnego dnia, już o 5: 30 rano nastąpił wyjazd autobusami spod Sejmu do Poznania. Organizatorzy zdecydowali się na transport autobusami. Ze względu na charakter uroczystości i wciąż aktualne zagrożenia terrorystyczne organizatorzy podjęli szczególne działania dotyczące bezpieczeństwa przejazdu i samych uroczystości. Konwój autobusów prowadzony był przez policyjne radiowozy. Za każdym autobusem podążał minibus z ekipą uzbrojonych, umundurowanych na czarno i zamaskowanych funkcjonariuszy a na zaplanowanych postojach nad autobusami cały czas krążył policyjny helikopter. Również wszystkie skrzyżowania autostradowe na trasie przejazdu obstawione były przez policyjne patrole. Po czterech godzinach uczestnicy przybyli do wielkiej hali Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie miało miejsce Zgromadzenie Narodowe.

Uroczyste Zgromadzenie Narodowe w Poznaniu

15 kwietnia 2016 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, zostało zwołane uroczyste Zgromadzenie Narodowe Prezydent RP w celu wysłuchania orędzia Prezydenta RP, w związku z 1050. Rocznicą chrztu Polski i powstania państwa Polskiego. Obradom przewodniczyli marszałkowie Sejmu i Senatu: Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski. "Przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim określiło naszą polską tożsamość. Udało się zbudować wspólnotę na fundamencie wiary" – mówił w Poznaniu Prezydent. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski odczytał tekst uchwały, która została przyjęta zarówno przez Senat, jak i Sejm, w identycznym brzmieniu.
W senackiej uchwale czytamy m.in.: „W 1050. Rocznicę przyjęcia chrześcijaństwa na naszych ziemiach wyrażamy wdzięczność twórcom państwowości i wszystkim pokoleniom Polaków, którzy wiernie trwali przy zasadach wyznaczających naszą tożsamość. Dziejowa decyzja księcia Mieszka I, który dzięki czeskiej księżnej Dobrawie przyjął chrzest w roku 966 włączyła nas w krąg cywilizacyjny Europy zachodniej, co zostało rychło potwierdzone na Zjeździe Gnieźnieńskim w 1000 roku”. W posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, po raz pierwszy organizowanym poza Warszawą, obok parlamentarzystów wzięli udział: prezydent, Rada Ministrów, członkowie Konferencji Episkopatu Polski, przedstawiciele parlamentów europejskich, korpusu dyplomatycznego i Polonii. Po obradach uczestnicy obchodów wysłuchali prawykonania przez Filharmonię Poznańską „Oratorium 966.pl” skomponowanego specjalnie na tę uroczystość.

Msza św. w intencji ojczyzny z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski

W poznańskiej katedrze 15 kwietnia 2016 r. odbyła się uroczysta msza św. w intencji ojczyzny. Przewodniczył jej legat papieski kardynał Pietro Parolin. Homilię wygłosił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. W nabożeństwie odprawianym w 1050. Rocznicę Chrztu Polski uczestniczyli: prezydent Andrzej Duda, marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, premier Beata Szydło, posłowie,  senatorowie, kardynałowie, arcybiskupi, biskupi i goście polonijni. Po mszy św. prezydent, marszałkowie Sejmu i Senatu, premier udali się do Złotej Kaplicy zwanej też Kaplicą Królów Polskich, gdzie odbył się akt uszanowania pierwszych władców. Najwyżsi przedstawiciele władz państwowych otrzymali z rąk abp. Gądeckiego krzyże drewniane zrobione z wałów grodu Mieszka I symbolizujące wierność  Chrystusowi i Kościołowi.

Bazylika Archikatedralna pod wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła położona jest  na wyspie Ostrów Tumski otoczonej korytem Warty i Cybiny. Historia poznańskiej katedry sięga początków chrześcijaństwa w Polsce – drugiej połowy X wieku. Była siedzibą pierwszego w Polsce biskupa. W miejscu, gdzie  obecnie stoi katedra w roku 968 powstał pierwszy kościół katedralny p.w. Św. Piotra.

Konferencja „Obchody millenium na uchodźstwie – w pięćdziesiątą rocznicę”

18–19 kwietnia 2016 r. w Senacie i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana w 50. Rocznicę obchodów 1000-lecia Chrztu Polski, poświęcona uroczystościom polonijnym związanym z tym jubileuszem. Konferencja wpisuje się w obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski i przywraca pamięć o randze i znaczeniu obchodów milenijnych na uchodźstwie. Jak podkreślano, 50 lat temu milenium było obchodzone przez Polaków na całym świecie – od Europy po Australię. Nie byłoby to możliwe bez ogromnego zaangażowania kościoła i prymasa Stefana Wyszyńskiego. Konferencję zorganizowała Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”.

Pierwszego dnia uczestnicy obradowali w Senacie, gdzie odbyły się 3 panele dyskusyjne. W inauguracji uczestniczyli m.in.: marszałek Senatu Stanisław Karczewski, delegat Komisji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa emigracji polskiej ks. bp Wiesław Lechowicz, rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski, minister w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski.

W ocenie marszałka Stanisława Karczewskiego milenijne obchody zorganizowane przez polską emigrację na całym świecie należą do tych kart z naszej historii, o których niewiele wiemy. Nawiązując do wydarzeń rocznicowych 1966 r., marszałek przypomniał, że komunistyczne państwo nie podjęło wówczas żadnej współpracy z Kościołem. A to właśnie dzięki Kościołowi katolickiemu udało się w czasach zniewolenia zachować narodową więź, takżez polskim uchodźstwem.

Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Janina Sagatowska zapewniła, że każdy Polak jest niezwykle ważny, niezależnie od miejsca, w którym żyje. Przytoczyła słowa świętego Jana Pawła II, że Polska jest wszędzie tam, gdzie bije polskie serce.

Delegat Komisji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa emigracji polskiej ks. bp Wiesław Lechowicz, przypomniał, że uroczystości obchodów 1000-lecia Chrztu Polski za granicą rozpoczęły się już 13 stycznia 1966 r. w Rzymie, w Watykanie z udziałem papieża Pawła VI, na którego przyjazd do Polski z okazji jubileuszu nie zgodziły się komunistyczne władze.

Drugiego dnia uczestnicy konferencji wzięli udział w 4 panelach tematycznych, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obrady otworzyli: rektor uczelni ks. prof. Stanisław Dziekoński, metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz i wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak, który stwierdził, że konferencja stanowi swego rodzaju świadectwo kilku pokoleń Polonii i realizuje zadanie integracji wokół wartości chrześcijańskich i narodowych.  

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.