×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Rozdanie nagród Polonicus 2016

23 kwietnia br. w historycznej Sali Koronacyjnej akwizgrańskiego ratusza, odbyła się już po raz ósmy tegoroczna Gala Polonii, podczas której wręczono Nagrody POLONICUS 2016. Gala została zorganizowana przez Europejski Instytut Polonicus T.Z., przy współpracy z Europejską Unią Wspólnot Polonijnych. Muzyczną oprawę wieczoru zapewnił Chór Polskiej Misji Katolickiej „Benedictus” z Wuppertalu oraz mini-recital Czesława Mozila. Na uroczystość licznie przybyli przedstawiciele środowisk polonijnych. Obecny był również Józef Malinowski, prezes Związku Polaków w Niemczech, spod znaku „Rodła”.Wręczając tę nagrodę w Aachen europejska Polonia wyraziła swą wdzięczność i szacunek za wyjątkowe zaangażowanie na rzecz integracji i wzbogacenia życia Polaków w Europie.

 

Zgodnie z werdyktem Jury, tegoroczną nagrodę POLONICUS 2016 otrzymali:

Thorsten Klute, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy, Integracji i Spraw Socjalnych Nadrenii Północnej-Westfalii, za wyjątkowe zaangażowanie w dialog polsko-niemiecki służący integracji oraz wzajemnemu zbliżeniu sąsiadujących narodów.

Młody muzyk Czesław Mozil, lider zespołu „Czesław Śpiewa”, przedstawiciel duńskiej Polonii, autor płyty "Księga emigrantów. Tom I" czyli obraz współczesnego polskiego tułacza, został nagrodzony nagrodą POLONICUS 2016 za wyjątkowy wkład w szerzenie kultury polskiej w Europie, oraz za radość „bycia Polakiem”! Nagrodę wręczył Roman Śmigielski, wieloletni prezes Federacji Organizacji Polskich i Polsko-Duńskich w Danii, oraz wieloletni sekretarz generalny EUWP.

Stowarzyszenie Kulturalne POLONICA e.V. z Kolonii na ręce prezesa Zbigniewa Kossaka von Główczewskiego za działalność na rzecz zbliżenia kultur sąsiadujących narodów Francji, Niemiec i Polski poprzez coroczną organizację festiwalu muzycznego „Chanson Festival Kolonia-Wrocław-Paryż”.

Nagrodę honorową POLONICUS 2016 otrzymał profesor Leszek Balcerowicz, przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju, były wicepremier, minister finansów, prezes Narodowego Banku Polskiego, za wybitne osiągnięcia w ekonomii przemian wolnorynkowych w Polsce, oraz za wyjątkowy wkład w szerzenie świadomości obywatelskiej w jednoczącej się Europie.

Inicjatorem i kontynuatorem idei przyznawania nagród „Polonicus” jest Wiesław Lewicki, dyrektor instytutu pod tą nazwą, przewodniczący jury i wiceprezydent EUWP.

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.