×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Uchwały IX Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” określające główne kierunki działań na kolejną kadencję

W dniach 6–7 lutego 2016 r. w Domu Polonii w Pułtusku odbyło się IX Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W czasie zebrania przyjęto zmiany w Statusie oraz wiele uchwał określających główne kierunki działań Stowarzyszenia na kolejną kadencję.

Między innymi przyjąto ważną dla Polonii uchwałę "o współpracy z Radą Polonii Świata i Europejską Unią Wspólnot Polonijnych” oraz „Uchwałę ogłoszenia Św. Jana Pawła II patronem Polonii i Polaków poza granicami kraju”.

Odpowiednią uchwałą Walne Zebranie Delegatów podziękowało władzom Rzeczpospolitej Polskiej za „podejmowane wysiłki na rzecz Polonii i Polaków za granicami Rzeczypospolitej Polskiej” oraz również uchwałą wyrażono głębokie przekonanie o konieczności silnego i mądrego wspierania „oświaty polonijnej i polskiej” poza granicami. Ponad to delegaci zaniepokoili się brakiem symetrii w wypełnianiu postanowień polsko-niemieckiego Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy na niekorzyść strony polskiej i uchwałą wyrazili gotowość do współpracy polsko-niemieckiej w zakresie równego traktowania mniejszości narodowych.

Równie ważne dla Polaków zamieszkałych za granicami ojczyzny były uchwały w sprawie „Domu Polskiego” we Lwowie oraz uchwała o reparyjacji. Delegaci Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” uznali uchwałą o „współpracy gospodarczej” Polonii i Polaków poza granicami z Ojczyzną. że racją stanu jest by współpraca z przedstawicielami Polonii miała wymiar również ekonomiczny, budowania więzi gospodarczych z Rzeczpospolitą.

 Redakcja EUWP

 Uchwała o współpracy z RPS i EUWP        Uchwała o patronacie JPII nad Polonią

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.