×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

IX Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” - Komunikat EUWP 1/2016

KOMUNIKAT 1/2016  -  Szwecja, Malmö - 08.02.2016

IX Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

W dniach 6-7 lutego 2016 roku odbył się w Domu Polonii w Pułtusku IX Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” najwyższy organ władzy organizacji, połączone z wyborami do władz krajowych Stowarzyszenia.

Obrady zaszczycił swoją obecnością Marszałek Senatu RP, Stanisław Karczewski, który w swoim wystąpieniu zaznaczył, że Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” będzie w sprawach polonijnych najważniejszym partnerem Senatu RP.

Prezesem Stowarzyszenia wybranym przez Walne Zebranie Delegatów, na kolejną 4-letnią kadencję został Longin Komołowski, były wicepremier RP i minister pracy i polityki społecznej w rządzie Jerzego Buzka. Wybrano również 34-osobową Radę Krajową Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

 

Na pierwszym posiedzeniu Rady Krajowej, której przewodniczącym jest Longin Komołowski a wiceprzewodniczącą Hanka Gałązka, został wybrany Zarząd Krajowy Stowarzyszenia. Wiceprezesami zostali Krzysztof Łachmański i Piotr Dariusz Bonisławski, sekretarzem generalnym został Marek Różycki, a skarbnikiem Tomasz Różniak.

Na obradach Europejską Unię Wspólnot Polonijnych reprezentował Prezydent Tadeusz Adam Pilat. Byli również obecni przedstawiciele organizacji członkowskich EUWP: Jarosław Narkiewicz – Wicemarszałek Sejmu Litewskiego, Michał Mackiewicz – poseł do Sejmu Litewskiego i Prezes ZPL, Maria Rekść – Mer Okręgu Wileńskiego, dr. Halina Csúcs Lászlóné – Rzecznik Mniejszości Polskiej
w Parlamencie Węgierskim oraz Emilia Chmielowa – Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.

Panu Prezesowi Longinowi Komołowskiemu i nowo wybranym władzom Stowarzyszenia serdecznie gratulujemy i życzymy kontynuacji konstruktywnej działalności na rzecz Polonii i Polaków za Granicą. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest naszym cenionym strategicznym partnerem i w imieniu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych zapewniamy o gotowości do dalszej, jak najdalej idącej współpracy.

Sekretariat EUWP
Teresa Sygnarek
Sekretarz Generalny EUWP

KOMUNIKAT EUWP 1/2016

 

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.