×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Prezes Federacji Polonii Francuskiej Stanisław Aloszko odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP

Prezes Federacji Polonii Francuskiej Stanisław Aloszko został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP z rąk  Prezydenta Andrzeja Dudy podczas jego spotkania z Polonią Francuską w dniu 28 października 2015 w Ambasadzie RP w Paryżu.

Stanisław Aloszko urodził się w Rzepinie (Ziemia Lubuska) gdzie ukończył Liceum a następnie ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Wroclawskim w zakresie Fizyki Doświadczalnej. W 1975 roku rozpoczął prace naukowo-badawczą w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach (GIG). 

Był nauczycielem matematyki i fizyki w Zespole Szkół Zawodowych Ministerstwa Górnictwa w Chorzowie Batorym oraz w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno Kartograficznym w Katowicach (OPGK), gdzie wraz z początkiem letnich strajków z 1980 roku był założycielem i członkiem Niezależnych Samorządnych Związkow Zawodowych „Solidarność”. Na Zjeździe w Szczecinie tuż po strajku ostrzegawczym w marcu 1981 został oddelegowany do władz branżowych pracowników OPGK, a następnie został delegatem na Walne Zebranie największego Regionu. Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach. Szykanowany w stanie wojennym pozostal jednak w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, gdzie prowadzil prace badawcze i naukowe w zakresie wykorzystania techniki laserowej wykorzystanej w górnictwie.

Z powodu ustawicznych prześladowań za zaangażowanie w działalność opozycyjną i związkową, zdecydował się na emigrację polityczną do Francji gdzie uzyskał wraz z rodziną azyl polityczny. Na emigracji angażował się nadal w działalność społeczną i polityczną. Będąc członkiem i działaczem Federacji Polonii Francuskiej powierzono mu przewodnictwo tej zasłużnonej organizacji dachowej, która od wielu lat jest członkiem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.