Deklaracja końcowa konferencji - „Polonia dla Polski w demokratycznym 25-leciu”