×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Konferencja „Polonia dla Polski w demokratycznym 25-leciu”

10 listopada br. w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej odbyła się konferencja „Polonia dla Polski w demokratycznym 25-leciu”, zorganizowana przez Europejską Unię Wspólnot Polonijnych (EUWP) przy współpracy z Kancelarią Senatu RP i Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” (SWP). Inicjatorem konferencji była Prezydent EUWP, Helena Miziniak, a decyzję o jej organizacji podjęła Rada Prezesów EUWP, która odbyła się w Wilnie, w grudniu ub. roku. W konferencji udział wzięli przedstawiciele organizacji członkowskich EUWP z 26 państw europejskich, reprezentanci Rady Krajowej, Zarządu Krajowego i oddziałów SWP oraz liczni zaproszeni goście z kraju i z zagranicy, łącznie, blisko 120 uczestników.

 

Konferencję zaszczycili swą obecnością: Marszałek Senatu RP - Bogdan Borusewicz, Prymas Polski - abp Wojciech Polak, Wiceminister Spraw Zagranicznych - Tomasz Orłowski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”  -Longin Komołowski, były Marszałek Senatu RP - Longin Pastusiak, Szef Kancelarii Senatu RP - Min. Ewa Polkowska, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej - bp Wiesław Lechowicz, Przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą - Andrzej Person, Zastępca Przewodniczącego Senackiej Komisji - Barbara Borys-Damięcka, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą - Joanna Fabisiak, Zastępca Dyrektora Dep. Konsularnego MSZ - Jarosław Łasiński, Zastępca Dyrektora Dep. Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ - Wojciech Tyciński, Dyrektor TVP „Polonia” - Łukasz Kardas i wielu innych. Przybyli również goście spoza Europy, reprezentanci Rady Polonii Świata (RPŚ), Kongresu Polonii Amerykańskiej (KPA) i Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK).

Na konferencję nadesłano 22 referaty przedstawiające ogromną działalność dla Polski, w minionym 25-leciu Polonii i Polaków za granicą w zakresie:

*    Pomocy organizowanej przez duszpasterstwo polonijne;

*    Pomocy przy katastrofach ekologicznych;

*    Pomocy charytatywnej dla instytucji i organizacji polskich;

*    Pomocy indywidualnej;

*    Promocji polskiej kultury i nauki;

*    Promocji polskich osiągnięć gospodarczych i politycznych;

*    Osiągnięć oświaty polonijnej w walce o tożsamość narodową młodego pokolenia;

*    Działań w obronie dobrego imienia Polski i Polaków.

Konferencję przygotował i sześciogodzinnym obradom przewodniczył Tadeusz Adam Pilat – prezydent honorowy EUWP.

 

Prezydent EUWP, Helena Miziniak powitała wszystkich uczestników i zaproszonych gości, a konferencję zainaugurował Marszałek Senatu RP, Bogdan Borusewicz. Głos zabrali również, Ks. Prymas Wojciech Polak, Minister Tomasz Orłowski, poseł Joanna Fabisiak oraz prezes RPŚ, Jan Cytowski i prezes KPK Teresa Berezowski.

Po lunchu, odbyła się część merytoryczna, zainaugurowana obszernym referatem przez Prezydent Helenę Miziniak.  W dwóch blokach tematycznych i panelach dyskusyjnych moderowanych przez Tadeusza Pilata wystąpiło 22 uczestników.

Rada Prezesów EUWP, z inicjatywy Prezydent Heleny Miziniak, podjęła w 2013 r. decyzję o ufundowaniu, ze środków zebranych w czasie obchodów „Dnia Papieskiego” stypendium EUWP. Organizacje członkowskie EUWP zebrały na ten cel pokaźną kwotę i podczas konferencji odbyła się uroczystość przekazania przez inicjatorkę czeku na 10 000 Euro, księdzu Janowi Drobowi, przewodniczącemu Fundacji " Dzieło Nowego Tysiąclecia". 

Konferencja ukazała ogromny wkład Polonii i Polaków za granicą w zakresie pomocy dla kraju i promocji spraw dla Polski najważniejszych. Jest to z pewnością pierwszy krok na drodze do opracowania pełnej dokumentacji tej wielkiej i pięknej działalności na rzecz Polski.

Konferencję zakończyło przyjęcie jednogłośnie przez aklamację „Deklaracji końcowej konferencji”.

(EUWP)

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.