Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

25-lecie odrodzenia Związku Polaków w Estonii

W dniu 5 maja w Tallinie odbyły się obchody 25-lecia Odrodzenia Związku Polaków w Estonii „Polonia". Obchody 25-lecia ZPE „Polonia" miały miejsce w historycznym dworku w Viimsi – Muzeum Generała Johana Laidonera, który dla obu narodów ma symboliczne znaczenie walki o wolność i niepodległość, zaś dla Polski jest szczególną postacią poprzez bliskie więzi, jakie łączyły tego wybitnego polityka i stratega z Polską. Małżonką Johana Laidonera była nasza rodaczka, Maria Kruszewska, zaś częstymi gośćmi w Viimsi byli Marszałek Józef Piłsudski i Minister Józef Beck.

Władze Estonii, które wysoko oceniają działalność Związku reprezentowane były przez Minister Kultury Estonii Urve Tiidus. Gośćmi honorowymi uroczystości byli: Grzegorz Marek Poznański — Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Tallinie oraz Tadeusz Adam Pilat — Prezydent Honorowy Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Obecny był również Konsul Generalny RP w Tallinie Radca-Minister Wacław Oleksy a Zrzeszenie Związku Cudzoziemskich w Estonii reprezentował przewodniczący Timur Sejfullen. Zpobliskiej Finlandii przybył też Jerzy Gogulski, działacz Związku Polaków w Helsingforsie.

Na „srebrny jubileusz” odrodzonego Związku przybyli reprezentanci polskiego duchowieństwa, z księdzem Robertem Świtalskim na czele oraz Polacy z Tallina. Należy podkreślić liczną obecność przybyłych autobusami naszych rodaków z obszaru całej Estonii, m.in z takich miast jak Tartu, Narvy i Ahtmae.

Uroczystość, w części oficjalnej, miała charakter konferencji pt. „Integracja Polaków w Estonii w ciągu 25 lat istnienia”. Prezes Związku Polaków w Estonii „Polonia", Pani Halina Krystyna Kisłacz, po oficjalnym powitaniu przedstawiła rys historyczny polskiej obecności w Estonii, kierunki kształtowania struktur organizacyjnych, obszary działalności Związku na rzecz Ojczyzny i zbliżenia obu krajów.

Minister Kultury Estonii, Urve Tiiduspodkreśliła duże uznanie, jakim cieszy się działalność Związku Polaków w Estonii, jego zasługi na rzecz szerokiej integracji w ramach działalności mniejszości narodowych.

Ambasador RP w Tallinie w swoim wystąpieniu pogratulował Związkowi dorobku ostatniego okresu zwracając szczególną uwagę na długoletnią historię obecności polskiej w tym kraju, jak też na zasługi Polaków dla rozwoju kraju pobytu, tak w sferze kulturalnej, naukowej, jak i gospodarczej.

Tadeusz Adam Pilat, Prezydent Honorowy Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, w swoim przemówieniu podkreślił, iż optymistycznym elementem jest stały wzrost pozycji i wizerunku Polonii estońskiej oraz rozszerzanie działalności Związku. Podkreślił też ogromną wagę otwarcia się organizacji na nową emigrację i nowe obszary polskiej obecności na terenie Estonii. Dziękując za dotychczasowe osiągnięcia przekazał na ręce Prezes Haliny Kisłacz okolicznościowy Dyplom i Medal Honorowy EUWP, „Za szczególne zasługi dla Polonii europejskiej”.

Wyrazy uznania i gratulacje składali przedstawiciele Polonii z Finlandii i stowarzyszeń mniejszościowych w Estonii. Odczytano wiele nadesłanych listów gratulacyjnych, w tym od kierownictwa MSZ RP, życzenia sygnowane przez Barbarą Tuge-Erecińską, Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą oraz od Prezydent EUWP, Heleny Miziniak z Londynu.

Po konferencji, uczestnicy zwiedzili muzeum Laidonerów a następnie Prezes Halina Kisłacz, Ambasador Grzegorz Marek Poznański i Prezydent Honorowy EUWP Tadeusz Adam Pilat złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu oraz pod niedawno wzniesionym w pobliskim parku, pomnikiem Marii i Johana Laidonerów.

W części artystycznej, która nosiła charakter Festiwalu Kultury Polonii Estońskiej swój dorobek i osiągnięcia prezentowały zespoły „Lajkonik” z Tallina, Zespół ,,Polonez'' z Narvy, Zespół ,,Żabki'' z Tartu i Zespół ,,Przyjacółki'' z Ahtmae. Ten ostatni zespół  to w działalności polonijnej ciekawostka i  przykład popularności polskiej kultury, w szczególności ludowej, składa się bowiem z samych Rosjanek, śpiewających  polskie piosenki i tańczących polskie tańce ludowe i narodowe.

Bogaty i ciekawy program, jaki przedstawiły przybyłe zespoły w postaci polskich utworów folklorystycznych, historycznych strojów, recytacji i inscenizacji zyskał uznanie publiczności i został przyjęty przez uczestników uroczystości z dużym entuzjazmem.                                           (EUWP)

 

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.