Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Konferencja Gospodarcza w Wiedniu

31 marca, w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu odbyła się konferencja gospodarcza z udziałem polskich i austriackich firm. Tę nowatorską imprezę zainicjowała i zorganizowała Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii - Forum Polonii, we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu, Wiedeńską Agencją Gospodarczą oraz Jaworznicką i Chrzanowską Izbą Gospodarczą. W konferencji udział wzięło 12 polskich oraz 9 austriackich przedsiębiorstw. Gośćmi specjalnymi konferencji byli: Elwira Gross-Gołacka - Dyrektor Generalny Ministerstwa Gospodarki oraz Violetta Ożdżeńska -  naczelnik Wydziału Zarządzania Ryzykiem w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki, Daniel Chladek - przedstawiciel Wiedeńskiej Agencji Gospodarczej, Adam Potocki -  Starosta Powiatu Chrzanowskiego, Stanisław Szczurek - Burmistrz Miasta Trzebini, Krystian Cieślak - przedstawiciel Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionu, Stefan Adamczyk - Prezes Chrzanowskiej Izby Gospodarczej, Jerzy Zamarlik - członek Zarządu Jaworznickiej Izby Gospodarczej, Janusz Kowala - Sekretarz Starostwa Powiatowego i Krystyna Kotulska - Przedstawiciel Urzędu Miasta Jaworzno. Organizatorów reprezentowali:  Jerzy Jędrzejewski - I Radca, Kierownik WPHI Ambasady RP w Wiedniu, Jan Walkiewicz - jego zastępca, Teresa Kopeć - Prezes Forum Polonii oraz członkowie zarządu tej organizacji.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane profile branżowe polskich i austriackich przedsiębiorstw, dane dotyczące wymiany handlowej pomiędzy obydwoma krajami oraz możliwości inwestycyjne firm austriackich w Regionie Małopolski. Przedsiębiorcy z obydwu krajów nawiązali interesujące kontakty biznesowe. Barbara Kamińska-Szuba z Polsko-Austriackiej Inicjatywy Współpracy Gospodarczej przedstawiła prezentację o możliwościach ekspansywnych działań polskich i austriackich firm pozwalających na efektywne wykorzystanie potencjału rynkowego obydwu krajów. Spotkanie zakończyło się przyjęciem, które był okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania bliższych handlowych kontaktów. Konferencja Gospodarcza w Wiedniu została wysoko oceniona przez gości z Polski i Austrii. W drugim półroczu br. planowany jest następny projekt z udziałem polskich i austriackich firm.                                      (EUWP)

 

 

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.