Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

XXV Kongres Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji

W dniach 5-6 kwietnia br. odbył się w ośrodku konferencyjnym Erikstorps Kungsgård w Landskronie, XXV Kongres Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, który zgromadził 40 delegatów organizacji członkowskich z całej Szwecji.

Zasadnicze obrady poprzedzone były krótkim Nadzwyczajnym Kongresem Zrzeszenia, zwołanym w celu rozważenia nowelizacji statutu organizacji. Była to sprawa od wielu lat oczekiwana przez organizacje, które domagały się uproszczenia i unowocześnienia tego podstawowego dokumentu organizacji. Zaproponowany przez komisję statutową tekst definiował m.in. w nowy sposób sprawy członkostwa oraz, ze względu na zwiększającą się ilość organizacji, umożliwił powiększenie składu zarządu Zrzeszenia o dwa miejsca stałe i dwa, nominowane corocznie miejsca rotacyjne. Nowy projekt najwyraźniej odpowiadał organizacjom i został gremialnie poparty przez 97% delegatów.

W sesji sprawozdawczej XXV Kongresu Zrzeszenia, prezes Teresa Sygnarek podsumowała swoją 3-letnią kadencję, prezentując sprawozdanie z działalności  Zrzeszenia. Przez 3 ostanie lata ilość organizacji członkowskich Zrzeszenia powiększyła się o prawie 100%. Tylko w okresie ostatniego półrocza przystąpiło do Zrzeszenia 9 nowych organizacji. Obecnie w Zrzeszeniu reprezentowane są takie profile działalności jak: artystyczny, sportowy, kulturalny, kobiecy, młodzieżowy, edukacyjno-oświatowy, socjalny i charytatywny.

W sesji wyborczej, Kongres ponownie wybrał jednogłośnie Teresę Sygnarek na funkcję prezesa oraz Jadwigę Malocco na funkcję kasjera Zrzeszenia. Delegaci powierzyli im również rolę sygnatariuszy dokumentów Zrzeszenia.

W skład zarządu weszły dwie reprezentantki największych organizacji Zrzeszenia: Maria Olsson, prezes Towarzystwa Polaków „Ogniwo” w Sztokholmie i Urszula Pilat prezes Polskiego Ogniska „Piast” w Landskronie.  Z nominacji prezesa Maria Olsson będzie pełnić funkcję wiceprezesa a Janusz Szkwarek funkcję sekretarza Zrzeszenia. Do zarządu weszli także zaproponowani przez komisję wyborczą: Krystyna Jagielska-Gasińska ze Sztokholmu, jako drugi sekretarz oraz na miejsca rotacyjne Danuta Zasada z Göteborgai Jerzy Walczak z Karlshamn.

Członkami komisji rewizyjnej zostały Grażyna Zalisz z Eskilstuny i Mariola Sygulska z Landskrony.

Na wniosek prezes Teresy Sygnarek Kongres przyznał tytuł prezesa honorowego Zrzeszenia Marii Jolancie Olsson, która pełniła funkcję prezesa przez trzy kadencje, w latach 2002-2011.

Obradom kongresu przewodniczył Tadeusz Adam Pilat, prezes honorowy Zrzeszenia, jego wieloletni działacz i prezes przez trzy kadencje w latach 1993-2002. Bierze on również udział w pracach organów wykonawczych Zrzeszenia.

Kongresowe spotkanie zakończyła uroczysta kolacja, w czasie której prezes Teresa Sygnarek podziękowała za pracę wieloletnim działaczom Zrzeszenia. Urozmaiceniem kongresu była również wystawa prac malarskich i rękodzieła zorganizowana przez Danutę Zasadę, prezesa nowej organizacji z Göteborga  - „Inkubator Talentów Polonijnych”.

Na pierwszym zebraniu nowego zarządu omówiono m.in. najbliższe plany Zrzeszenia: Dni Polskie w Malmö, Göteborgu i Sztokholmie, konferencję i warsztaty w ramach unijnego projektu „Edukacja dla Integracji” oraz zaplanowaną wspólnie z EUWP, II Międzynarodową Konferencję Oświatową „Przyszłość szkoły polonijnej”.

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.