Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Walny Zjazd „Forum Polonii” w Austrii

9 marca 2014 r. w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”.

W obradach Zjazdu uczestniczyli delegaci organizacji należący do naszej Wspólnoty oraz zaproszeni goście: konsul generalny Ambasady RP w Wiedniu Andrzej Kaczorowski, wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski, prezydent honorowy Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat, dyrektor Stacji Naukowej PAN prof. Bogusław Dybaś oraz znany solista Opery Wiedeńskiej Janusz Monarcha.

W swoim wystąpieniu konsul generalny Andrzej Kaczorowski podkreślił rolę „Forum Polonii” jako platformy otwartej na środowisko Polonii austriackiej oraz wysoką jakość i ważność imprez organizowanch przez „Forum Polonii”, co daje okazję dla obywateli austriackich dla poznana Polski i Polaków.

Dariusz Bonisławski podkreślił wagę wydarzeń kulturalnych, które realizuje „Forum Polonii” oraz pozytywną współpracę. Zwrócił uwagę na rolę języka polskiego dla rodzin mieszkających w Austrii, które  w przyszłości liczą się z możliwością powrotu do Polski. Wiceprezes „Wspólnoty Polskiej” wręczył prezes Teresie Kopeć Brązowy Medal, który został przyznany przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w podziękowaniu „za wytrwałą i pełną zaangażowania pracę społeczną na rzecz Rodaków poza granicami Kraju”.

Prezydent honorowy EUWP Tadeusz Pilat podkreślił ważną rolę jaką odgrywa nasza Wspólnota we współpracy z reprezentowaną przez siebie organizacją. Zwrócił uwagę na wysoką jakość projektów realizowaną przez „Forum Polonii”, omówił problem migracji zarobkowej Polaków oraz rolę środowisk polonijnych jaką mogą odegrać w tym nowym zjawisku.

Dyrektor Stacji Naukowej w Wiedniu PAN prof. Bogusław Dybaś podziękował za sfinalizowanie Umowy/Deklaracji regulującej zasady użytkowania biura „Forum Polonii”, które mieści się w budynku Stacji Naukowej PAN w Wiedniu.

W pierwszej części obrad dokonano odczytania sprawozdań za ubiegłą kadencję: sprawozdanie Prezesa za okres mijającej kadencji, sprawozdanie finansowe Skarbnika oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, udzielające absolutorium ustępującemu Zarządowi. Rozpatrzono wnioski, które wpłynęły do Walnego Zjazdu. Następnie odbyły się wybory: dokonano wyboru Prezesa, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Prezesem ponownie została wybrana Teresa Kopeć.

W drugiej części Zjazdu obradowano nad propozycjami do zmian w Statucie „Forum Polonii” i poddano ich pod głosowanie. Dyskutowano na temat wewnętrznej współpracy organizacji zrzeszonych w „Forum Polonii” oraz wnioskami, które wpłynęły podczas Walnego Zjazdu.

Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy odbył się w miłej, zgodnej atmosferze i zakończył się odśpiewaniem hymnu narodowego Polski.

Teresa Kopeć

Prezes WPOwA Forum Polonii

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.