Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Artykuły

III. Kongres Organizacji Polskich w Berlinie - reminiscencje

Dobiegające końca obchody 25. rocznicy „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” z 1991r. , oraz  5. rocznica podpisania wspólnego oświadczenia w ramach „Okrągłego Stołu”,  były przyczynkiem do debaty Polonii na zwołanym w Berlinie z początkim grudnia br. „III Kongresie Organizacji Polskich w Niemczech”. W Kongresie Organizacji Polskich w Niemczech wzięło udział ok. 70 osób - pełnomocników do spraw Polonii z kilku krajów związkowych, posłów Bundestagu i działaczy polonijnych.  Tak jak przed czterema laty III Kongres gościł w salach konferencyjnych „Stałego Przedstawicielstwa Kraju Landu Nordhein-Westfalii przy rządzie Niemieckiej Republiki Federalnej”.

Czytaj więcej: III. Kongres Organizacji Polskich w Berlinie - reminiscencje

Polonijna Rada Konsultacyjna przy marszałku Senatu RP

5 września 2016 r. w Senacie odbyła się uroczystość powołania 16 członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu. Marszałek Stanisław Karczewski wręczył akty powołania przedstawicielom Polonii ze wszystkich kontynentów i podziękował im za przyjęcie zaproszenia do Rady. Zadeklarował,  że Senat razem z Radą będzie pracować na rzecz Polonii i Polski, na rzecz polskiej wspólnoty narodowej.   

Na uroczystości obecni byli wicemarszałkowie Senatu Maria Koc i Bogdan Borusewicz oraz członkowie senackiej Komisji  Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą z jej przewodniczącą Janiną Sagatowską, a także szef Gabinetu Prezydenta RP, minister Adam Kwiatkowski, wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak i przewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Michał Dworczyk.

Na początku spotkania hymn narodowy wykonali harcerze z drużyny artystycznej Hufca Legionowo Związku Harcerstwa Polskiego.   

Czytaj więcej: Polonijna Rada Konsultacyjna przy marszałku Senatu RP

Premier Beata Szydło na Bukowinie

W sobotę, 27 sierpnia br. premier Rzeczypospolitej Polskiej Beata Szydło odbyła jednodniową wizytę w Rumunii na zaproszenie premiera Daciana Cioloșa. Po rozmowach bilateralnych, premierzy Beata Szydło i Dacian Cioloș pojechali na spotkanie z bukowińską Polonią do Nowego Sołońca. W kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Nowym Sołońcu zostali powitani przez proboszcza Stanisława Kucharka. Po wizycie w świątyni goście przeszli do Domu Polskiego, w którym licznie zgromadziła się bukowińska Polonia. Po drodze poseł z ramienia mniejszości polskiej w rumuńskim Parlamencie Gerwazy Longher opowiedział polskiej i rumuńskiej delegacji o historii miejsca, w którym się znajdują. Przed wejściem do Domu Polskiego gości powitano uroczyście według staropolskiego zwyczaju chlebem i solą. Kilka chwil później polski i rumuński premier dokonali okolicznościowego wpisu do Książki Pamiątkowej.

Czytaj więcej: Premier Beata Szydło na Bukowinie

„Gorolski Święto” w Jabłonkowie 69 raz

W dniach 12-14 sierpnia br. w Jabłonkowie na Zaolziu odbyło się 69. „Gorolski Święto” - największa impreza Polaków na czeskim Śląsku Cieszyńskim.

Pierwszego dnia już od godz. 15.00 trwała „witaczka”, czyli muzykowanie na drabiniokach, o godz. 17.30 burmistrz Jabłonkowa, Jiří Hamrozi, przekazał prezesowi MK PZKO Jabłonków, Janowi Ryłce, symboliczny klucz do bram miasta. Wystąpili „Trombitáši Štefánikovci” ze słowackiej Nimnicy oraz zespół „Pomorze” z Chełmna. Pierwszy dzień związany jest już tradycyjnie z poezją. W tym roku nie było inaczej, pod wieczór odbyła się Kawiarenka „Pod Pegazem”, upamiętniająca poetę, prozaika i pedagoga zaolziańskiego, Wilhelma Przeczka.

W Kawiarence wzięli udział członkowie rodziny poety, o jego twórczości opowiedział Janusz Wójcik, wybrane wiersze przeczytał Karol Suszka, dyrektor Teatru Cieszyńskiego, a całość uświetniła swoim śpiewem utalentowana Beata Kantor z Jabłonkowa. Piątkowa Kawiarenka przyciągnęła do jabłonkowskiego Domu PZKO miłośników poezji z całego regionu.

Czytaj więcej: „Gorolski Święto” w Jabłonkowie 69 raz

Działacze Związku Polaków na Białorusi w Warszawie

Działacze ZPB w Warszawie

W dniach 5 i 6 sierpnia br. gościła w Warszawie na zaproszenie prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Longina Komołowskiego czterdziestoosobowa grupa prezesów oddziałów terenowych Związku Polaków na Białorusi na czele z prezesem Mieczysławem Jaśkiewiczem.

W pierwszym dniu pobytu w Warszawie prezesi oddziałów ZPB zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego i Zamek Królewski. Wieczorem Polacy z Białorusi przyjechali na nocleg do Domu Polonii w Pułtusku, gdzie wzięli udział w uroczystej kolacji z przedstawicielami władz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”: prezes Longin Komołowski, wiceprezes Krzysztof Łachmański, sekretarz generalny Marek Różycki oraz członek Zarządu Oddziału Północno-Mazowieckiego SWP i radny Rady Miejskiej w Pułtusku Michał Kisiel. Przybili również przedstawiciele Polonii: prezes Związku Polaków na Litwie, Michał Mackiewicz i dyrektor Biura Polonii w Berlinie, Aleksander Zając, który odczytał list prezydenta EUWP.

Czytaj więcej: Działacze Związku Polaków na Białorusi w Warszawie

Polonijne spotkania z Papieżem Franciszkiem

Światowy Kongres Młodzieży Polonijnej

Od 17 do 20 lipca w Warszawie odbył się pierwszy światowy Kongres Młodzieży Polonijnej, w którym udział wzięło ponad 350 młodych ludzi w wieku 18-35 lat, zarówno z Europy Zachodniej, jak i Wschodu oraz spoza Starego Kontynentu. Należy podkreślić, że do Warszawy przybyła młodzież z większości krajów byłego ZSRR, w tym z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Rosji i państw Azji Środkowej, ale także z Rumunii czy Węgier. 90%  kosztów jej przyjazdu i uczestnictwa w Kongresie młodych ze Wschodu pokrył m.in. Senat RP i Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Przyjazd młodzieży ze Wschodu na Światowe był tez możliwy dzięki wsparciu w ramach akcji „Bilet dla brata” organizowanej przed Światowymi Dniami Młodzieży, w ramach której zebrano 1,5 mln zł. W Kongresie, oprócz samej młodzieży, udział wzięli także duszpasterze ze wszystkich ośrodków polonijnych na całym świecie. Poza granicami Polski żyje blisko 20 mln ludzi o polskich korzeniach. Wśród nich w ok. 1,5 tys. ośrodkach polonijnych pracuje ok. 2 tys. duszpasterzy.

Czytaj więcej: Polonijne spotkania z Papieżem Franciszkiem     

Kongres Polonii Amerykańskiej na ziemi podkarpackiej

W dniach 24 – 31 lipca odbywał się w Rzeszowie, przełomowy, bo pierwszy w historii, na ziemi polskiej zjazd Kongresu Polonii Amerykańskiej. Jego organizatorami był samorząd województwa podkarpackiego i Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”, pod Honorowym Patronatem Marszałka Senatu RP, Stanisława Karczewskiego. Gośćmi kongresu byli reprezentanci Sekretariatu EUWP, prezydent, Tadeusz Adam Pilat i sekretarz regionalny Andrzej Janeczko. Sam pomysł zorganizowania Forum Polonijnego w Rzeszowie powstał dwa lata temu, w czasie obchodów 70. rocznicy istnienia Kongresu Polonii Amerykańskiej. Z wizytą w Buffalo w stanie Nowy Jork przebywał wicemarszałek województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk, który zaprosił członków KPA do Rzeszowa. Na Podkarpacie przyjechało 120 członków Polonii, wśród nich 50 delegatów Kongresu Polonii Amerykańskiej. Kongres Polonii Amerykańskiej od ponad 70 lat stara się jednoczyć Polaków, aby wspólnymi działaniami wspierać funkcjonowanie 10-milionowej społeczności polonijnej w Ameryce.

Czytaj więcej: Kongres Polonii Amerykańskiej na ziemi podkarpackiej

75 rocznica zamordowania polskich profesorów we Lwowie

 

4 lipca, społeczność polska Lwowa zebrała się jak co roku pod krzyżem na Wzgórzach Wuleckich, aby oddać hołd pomordowanym przed 75 laty polskim profesorom lwowskich uczelni. Lwowiacy, tradycyjnie gromadzą się tego dnia, aby wspólną modlitwą, wiązankami kwiatów i zapalonymi zniczami udekorować skromny obelisk wystawiony w latach 90. XX wieku przez Eugeniusza Cydzika i Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi. Tu wymienieni są wszyscy, którzy w tej tragicznej nocy i w dniach następnych zostali na Wzgórzach Wuleckich rozstrzelani. W tym roku zgromadziło się tu około 100 osób ze Lwowa i gości z Polski.

Na uroczystość przybyli polscy dyplomaci z ambasadorem RP na Ukrainie Henrykiem Litwinem i konsulem generalnym RP we Lwowie Wiesławem Mazurem. Federację Organizacji Polskich na Ukrainie reprezentowała prezes Emilia Chmielowa i Teresa Dutkiewicz.

Przybyli też reprezentanci wielu organizacji polskich na Ukrainie z prezesem KTPZL Emilem Legowiczem na czele. Kwiaty i znicze składali również przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców, zespołu tanecznego „Weseli Lwowiacy” i osoby prywatne. Uroczystości były przygotowane staraniem PTOnGW. Modlitwę za rozstrzelanych poprowadzili ojcowie Franciszkanie wraz z kapłanem z cerkwi prawosławnej.

Czytaj więcej: 75 rocznica zamordowania polskich profesorów we Lwowie 

Siódma edycja konkursu dla dzieci i młodzieży polonijnej „Być Polakiem”

Celem konkursu „Być Polakiem” jest m.in. uświadomienie i umacnianie tożsamości narodowej oraz poznanie historii Polski - o ile to możliwe - splecionej z historią rodziny uczestnika konkursu. W kolejnych latach wśród tematów konkursu przewijały się ważne dla naszego narodu i państwa wydarzenia historyczne np. odsiecz wiedeńska, powstanie warszawskie, powstanie NSZZ „Solidarność”.

Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Rada Polonii Świata, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Fundacja „Świat na Tak”.

Czytaj więcej: Siódma edycja konkursu dla dzieci i młodzieży polonijnej „Być Polakiem”

VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, Ostróda 2016

W dniach 16-19 czerwca br. odbył się w Ostródzie VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, w którym udział wzięła blisko 120-osobowa reprezentacja nauczycieli, dyrektorów oraz prezesów polonijnych organizacji, działających na rzecz edukacji Polaków i osób polskiego pochodzenia, z blisko 30 krajów i 5 kontynentów.

Coroczne Zjazdy w Ostródzie stały się miejscem spotkania i platformą wymiany dobrych praktyk, podnoszenia kompetencji merytorycznych, jak również kontynuacją budowy wspólnoty nauczycieli i działaczy polonijnych, pod hasłem „Wschód, Zachód- Łączy nas Polska”. Uczestników Zjazdu gościł już tradycyjnie Hotel „Dom Polonii” w Ostródzie.

Czytaj więcej: VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, Ostróda 2016

Prezydent odznaczył przedstawicieli duńskiej Polonii

W piątek, 10 czerwca w kopenhaskiej galerii rzeźby Gliptoteka, odbyło się spotkanie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy  z duńską Polonią. W czasie wystąpienia w piątek w Kopenhadze prezydent powiedział m.in.:

Polska potrzebuje pracy na rzecz budowania i bronienia jej dobrego imienia poza granicami kraju.

Podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych przedstawicielom Polonii, prezydent złożył podziękowania Polakom mieszkającym w tym kraju za zachowanie polskości, godne reprezentowanie kraju, a także bycie lojalnymi obywatelami Królestwa Danii. Do przedsiębiorców zwrócił się o zachęcanie Duńczyków do inwestowania w Polsce. Prezydent zaznaczył, że w maju złożył w Sejmie projekt dotyczący uprawnień dzieci uczących się w polskich szkołach za granicami Polski. Zapowiedział także przygotowanie rozwiązań, które będą podnosiły prestiż pracy i zawodu nauczyciela polskiego poza granicami kraju. Powiedział, że wielkim zadaniem prezydenta jest skupianie, jednoczenie Polaków jak najbliżej Polski. Przypomniał też, że w Kancelarii Prezydenta działa Biuro ds. Polonii i Polaków za Granicą, którym kieruje szef gabinetu prezydenta Adam Kwiatkowski.

Czytaj więcej: Prezydent odznaczył przedstawicieli duńskiej Polonii

Wydarzenia Polonijne w Irlandii

 Together-Razem z wizytą u władz miasta Cork

21 czerwca Lord Mayor w Cork Cllr. Chris O'Leary przyjął grupę reprezentantów Together-Razem w głównej sali Rady Miasta, gdzie barwnie opowiadał o dziejach Republiki, historii Miasta Cork, fladze i genezie jej bardzo polskich barw czerwono-białych oraz o głównych patronach, których obrazy znajdują się w nawach głównej sali: Ojca Theobalda Matthew twórcy ruchu abstynenckiego w Cork i Siostry edukatorki Nano Nagle.

Goście zostali następnie zaproszeni do gabinetu Lorda Mayor, gdzie mieli okazje zobaczyć bardzo wartościowe obrazy z kolekcji Crawford Gallery przedstawiające m.in. Terrenca MacSwineya, rzeźby Seamusa Murphego, a także niespotykaną okazję, aby usiąść w krzesłach, w których siedzieli znani politycy m.in John F. Kennedy czy Ian Paisley. Lord Mayor otrzymał w prezencie album o Warszawie, zaś wszyscy goście z Centrum Together-Razem otrzymali odznaki z herbem miasta Cork. 

Lord Mayor z dużą sympatią wypowiadał się o Polakach mieszkających w Cork i okolicach oraz podkreślał dużą rolę, jaką spełnia Centrum Together-Razem, będące ważnym punktem skupiającym Polaków i innych migrantów z Europy Wschodniej. Zapewnił też o swoim poparciu dla dalszych działań Together-Razem.

 

Walne Zgromadzenie Członków Together-Razem

22 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Together-Razem. Zgodnie z procedurami  wszyscy członkowie mieli uprawnienia do mianowania nowych dyrektorów Together-Razem oraz zgłaszania wniosków. W wyniku odbytych głosowań dokonano reelekcji dyrektorów, których kadencja kończyła się w tym roku oraz wyboru dwóch nowych dyrektorów.

Jeden z nich to Cian Moriarity, nowy prawnik współpracujący z organizacją od grudnia 2015 i piastujący funkcję shadow-director. Zawodowo pracuje w znanej kancelarii adwokackiej Fachtna O'Driscoll, jest również dyrektorem w Cork Centre of Independent Living. Do Zarządu dołączył też Mick Finn niezależny radny z rejonu, w którym działa Together-Razem, edukator, zaangażowany w działalność szkół. Z zasiadania w Zarządzie zrezygnowała Lillian O'Sullivan z powodu ograniczeń czasowych, jednakże Together-Razem nadal będzie współpracować z jej kancelarią. 

Czytaj więcej: Wydarzenia Polonijne w Irlandii

Dzień Polonii w Berlinie

W niedzielę 22 maja br. Polska Rada w Berlinie po raz szósty zorganizowała przed ratuszem dzielnicy Berlin-Reinickendorf festyn z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą – po raz pierwszy impreza ta miała charakter plenerowy. Festyn z okazji Dnia Polonii stał się stałą pozycją w kalendarzu wydarzeń polonijnych w Berlinie. W tym roku sprzyjająca doskonała pogoda spowodowała, że festyn odwiedziła rekordowa liczba gości.

Życząc wszystkim dobrej zabawy, powitali przybyłych i dokonali wspólnie oficjalnego otwarcia festynu: Burmistrz Dzielnicy Reinickendorf – Frank Balzer, Przewodniczący Związku Krajowego Polskiej Rady – Ferdynand Domaradzki oraz Konsul Generalny z Polskiej Ambasady w Berlinie – Marcin Jakubowski.

Czytaj więcej: Dzień Polonii w Berlinie

Prof. Małoszewski: bez Kościoła i polskich parafii Polonia nie przetrwa


Bez Kościoła, polskich parafii i zaangażowanych duszpasterzy rozumiejących i otwartych na potrzeby świeckich Polonia nie przetrwa - powiedział w rozmowie z KAI prof. Piotr Małoszewski. Zdaniem przewodniczącego Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech wielkim wyzwaniem dla Kościoła w Polsce jest to, by znajdować i wysyłać do pracy duszpasterskiej z Polakami za granicą odpowiednią liczbę duchownych. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych, za krzewienie polskiej kultury i tradycji narodowych prof. Małoszewski otrzymał w poniedziałek z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Czytaj więcej: Prof. Małoszewski: bez Kościoła i polskich parafii Polonia nie przetrwa

Nowa organizacjia (obserwator) w EUWP - Związek Polaków w Niemczech

Związek Polaków w Niemczech spod znaku „Rodła” to najstarsza organizacja polonijna w Niemczech, istniejąca od 1922 roku. Jej prezesem jest obecnie Józef Malinowski, a od ubiegłego roku Związek jest członkiem EUWP ze statusem obserwatora. Celem organizacji jest reprezentacja prawna Polaków, obywateli niemieckich polskiej narodowości lub pochodzenia i polskich stowarzyszeń wobec władz niemieckich. Główne zadania związku to zdobycie dla ludności polskiej pełnych praw mniejszości narodowej i obrona jej interesów we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Czytaj więcej: Nowa organizacjia (obserwator) w EUWP - Związek Polaków w Niemczech 

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.