XII Święto Dziękczynienia w Warszawie

Bazylika

2 czerwca 2019 na placu marszałka Józefa Piłsudskiego zgromadzili się wierni, którzy wzięli udział w 12-kilometrowej pielgrzymce do Świątyni Opatrzności Bożej. Jej trasa liczy 12 kilometrów. W pielgrzymce wzięło udział ponad 600 osób, a opiekę nad pielgrzymami sprawowali pracownicy Centrum Opatrzności Bożej i wolontariusze. Pielgrzymi wysłuchali homilię Jana Pawła II wygłoszonej 40 lat temu na ówczesnym placu Zwycięstwa. Po modlitwie odmówionej wspólnie z biskupem Piotrem Jareckim, który udzielił zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa, pielgrzymka ruszyła w stronę Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie w południe rozpoczęła się dziękczynna Eucharystia, najważniejszy punkt obchodów XII Święta Dziękczynienia. Pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza koncelebrowali ją biskupi, Nuncjusz Apostolski w Polsce abp. Salvatore Pennacchio i gospodarz miejsca, Arcybiskup Metropolita Warszawski kardynał Kazimierz Nycz. 

W południe rozpoczęła się dziękczynna Eucharystia, najważniejszy punkt obchodów XII Święta Dziękczynienia. Koncelebrują ją biskupi a przewodniczy jej kardynał Stanisław Dziwisz, wieloletni sekretarz Jana Pawła II, Nuncjusz Apostolski w Polsce abp. Salvatore Pennacchio i gospodarz miejsca, Arcybiskup Metropolita Warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Władze państwowe reprezentowali: wicemarszałek Senatu RP, Maria Koc i minister Selin. Na osobiste zaproszenie Metropolity Warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza w uroczystościach udział wziął prezydent EUWP, Tadeusz Adam Pilat. Wierni wysłuchaj homilii wygłoszonej w czasie Eucharystii na XII Święcie Dziękczynienia, wraz z kardynałem Kazimierzem Nyczem odmówili Akt Dziękczynienia i zawierzenia a na zakończenie Eucharystii wraz z koncelebransami odśpiewali „Boże coś Polskę”, prosząc o błogosławieństwo dla wolnej Ojczyzny. Wspaniałą oprawę muzyczną dziękczynnej Eucharystii zapewnił chór centrum Myśli Jana Pawła II. Po zakończonej Mszy Świętej, przed Świątynią odbył się koncert orkiestr i wykonano tradycyjne już zdjęcie kardynała Kazimierza Nycza z przybyłymi na uroczystość gośćmi.

Bazylika2