Międzynarodowy Kongres – rynek sportu w XXI wieku

Kongres Sportowy

W dniach 23-24 maja, w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku odbył się II Międzynarodowy Kongres Rynku Sportu. Organizatorem Kongresu był Zakład Zarządzania w Sporcie AWFiS oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku.

Celem Kongresu była przede wszystkim integracja środowisk - praktyków, naukowców i polityków, aby wypracować pewien dialog społeczny i wejść profesjonalnie w komercjalizację sportu. Kongres Rynku Sportu rozpoczął obchody jubileuszu 50-lecia Akademii. Wśród zaproszonych gości - naukowców, ludzi biznesu i praktyków - nie zabrakło specjalistów z zagranicy - prof. Jose Pedro Sarmento z Portugalii, Gerardo Bielons z Hiszpanii oraz Peter Plewa z Niemiec.

Kongresowi towarzyszył także Dzień Polonijny, do którego współorganizacji zaproszone zostały Polski Komitet Olimpijski i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.To w jego trakcie odbyła się debata na temat sportu polonijnego na świecie. Poprowadził ją Tomasz Różniak skarbnik Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", a udział w niej wzięli Teresa Sygnarek, Andrzej Lech, Maksymilian Frach i Jan Korsak.

Teresa Sygnarek, prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji i wiceprezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych powiedziała, że zainteresowanie sportem polonijnym wśród młodzieży spada i musimy robić wszystko, żeby wspólnota młodzieży coraz bardziej się integrowała. Następnie do głosu doszedł Maksymilian Frach - Islandczycy są bardzo zżyci ze sportem, ale całą podstawę stworzyli Polacy – Bogdan Kowalczyk znakomity trener, który stworzył reprezentację piłki ręcznej w Islandii, i który dostał najwyższe odznaczenie w Islandii. Polacy stworzyli również pierwszą filharmonię w Islandii. Polski wkład jest bardzo ważny, Islandczycy to doceniają. Piłkarze ręczni powołani do gry przez Kowalczyka - to wszyscy byli amatorzy. Na 300 000 ludności Islandii, 40 000 to Polacy.