Zaolzie - Festiwal PZKO w Trzyńcu

Festiwal PZKO

W sobotę 25 maja Zaolzie świętowało w Trzyńcu, gdzie odbył się w Werk Arenie i w jej pobliżu tradycyjny Festiwal Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. Uczestnicy i goście Festiwalu udali się na ekumeniczną mszę świętą do Kościoła luterańskiego.

Na festiwal przybyli goście w osobach: Ambasador RP w Republice Czeskiej, Barbara Ćwioro, Stanisław Folwarczny, wicehetmana województwa morawsko-śląskiego, Jiří Vzientek, wiceminister kultury Republiki Czeskiej, senator Andrzej Pająk i prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Adam Pilat. Do Trzyńca przyjechali również Izabella Wołłejko-Chwastowicz, konsul generalna RP w Ostrawie, Mariusz Wałach, prezes Kongresu Polaków w RC oraz delegacje zaprzyjaźnionych władz, instytucji i organizacji. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” reprezentowali prezesi i dyrektorzy oddziałów w Krakowie, Katowicach, Bielsku Białej i Opolu. Prezes Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego w RC, Helena Legowicz przywitała zaproszonych gości a następnie ambasador Barbara Ćwioro przeczytała list od prezydenckiego ministra, Adama Kwiatkowskiego.

Festiwal PZKO 1Festiwal rozpoczął się wspólnym występem chórzystów z całego Zaolzia. Około trzystu chórzystów z piętnastu chórów śpiewało pod batutą Aleksandry Zeman, która na co dzień dyryguje chór żeński Melodia. Oprócz czeskiego i polskiego hymnu oraz pieśni Gaude Mater Polonia wykonano dwa utwory opracowane specjalnie na tę okazję przez Karola Pykę. Najpierw zabrzmiała piosenka „Dzień dobry biały ptaku”. Publiczności festiwalowej zaprezentowali się również soliści – Anita Bielan i Daniel Wojnar z bystrzyckiego chóru szkolnego Crescendo oraz tenor Władysław Czepiec. Dzieci przygotowała do występu Danuta Cymerys. Później chórzyści wykonali pieśń „Biało-czerwony kraj”, partie solowe zaśpiewali Aleksandra Morcinek oraz Filip Kasztura. Chórzyści wystąpili w białych i czerwonych koszulkach festiwalowych, które złożyły się w biało-czerwoną flagę. To nie był jedyny biało-czerwony akcent Festiwalu. Tradycyjnie już w biało-czerwonych strojach gimnastycy z MK PZKO Wędrynia zaprezentowali akrobatyczne piramidy. 

Festiwal PZKO 3

Zaolziańskie zespoły folklorystyczne wystąpiły podczas Festiwalu PZKO we wspólnym programie pt. „Z biegiem Olzy”. Przygotowany był specjalnie na festiwal folklorystyczny we Vychodnej w roku 2017. Autorami widowiska
„Z biegiem Olzy” są Danuta Milerska, Michał Milerski, Barbara Mračna, Ján Mračna, Roman Kulhanek. Wystąpiły w nim zespoły: Górole z Mostów koło Jabłonkowa, Zaolzi z Jabłonkowa, Bystrzyca z Bystrzycy, Oldrzychowice z Oldrzychowic, Olza z Czeskiego Cieszyna, Suszanie z Suchej Górnej i Błędowice z Hawierzowa-Błędowic oraz kapele ludowe. Występ spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem publiczności, która dotarła do Werk Areny. Warto podkreślić, że Zaolzie miało możliwość widzieć „Z biegiem Olzy” już w roku 2016 na Koncercie Świątecznym oraz podczas 70. Gorolskigo Święta w roku 2017.