Uroczystość w Domu Polonii w Warszawie

Rasda2

2 maja br., w Dniu Polonii i Polaków za Granicą, marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski spotkał się z przedstawicielami Polonii w Domu Polonii Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie. W części oficjalnej, poświęconej również wręczeniu nagrody im. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego podziękował przybyłym gościom za ich trud na rzecz zbliżenia z Macierzą. Marszałek Stanisław Karczewski powiedział m.in.:

„Szanowni Państwo. Cieszę się niezwykle. Że możemy się spotkać i możemy cieszyć się ze święta, cieszyć się, że Polska jest coraz bliżej Polonii, a Polonia i Polacy mieszkający za granicą są coraz bliżej Polski. W ubiegłym roku obchodziliśmy, celebrowaliśmy i cieszyliśmy się z setnej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Rada3To wyjątkowy rok, wyjątkowe święto, wyjątkowa radość, bo ten rok pozwolił nam na świętowanie, ale również na zadumę, refleksję o tym jak walczyliśmy o niepodległość, demokracją, o tym co nas łączy, ale też co nas powinno łączyć. Piękny dzień, polskiej biało-czerwonej flag - jak zmienia się rzeczywistość, to co nas otacza. To morze biało-czerwonych flag, ten wielki szacunek dla naszych barw, to wielki szacunek do Polski. Do naszej Ojczyzny, do tego co nas tak nierozerwalnie łączy, zespala jako Naród – to wielkie 60 milionowe społeczeństwa. To Dzień Polonii, dzień który został ustanowiony po to, aby podziękować Polonii za jej, za Państwa wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości a później dbałość o polską demokrację i o dobre imię Polski. W tym dniu chciałbym bardzo serdecznie Państwu podziękować, wszystkim tym, którzy działają na rzecz zbliżenia Polonii i Polaków mieszkających za granicą na rzecz zbliżenia z Macierzą, z Polską”.

W Dniu Polonii i Polaków za Granicą, nastąpiło również uroczyste wręczenie nagrody imienia Profesora Andrzeja Stelmachowskiego, którą Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przyznało w tym roku Marcie Bryszewskiej, dyrektor Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires.

Pani Marta Bryszewska urodziła się w Buenos Aires, jako córka polskich emigrantów, którzy przybyli do Argentyny po II wojnie światowej. Ukończyła studia w zakresie muzealnictwa. Od 1999 roku pracuje na rzecz Biblioteki im. Ignacego Domeyki, a od 2007 roku pełni funkcję jej dyrektora. Pani Marta jest niewyczerpanym źródłem wiedzy o Polonii argentyńskiej, a dzięki swojej wieloletniej pracy w Bibliotece zna doskonale jej zawartość i dzieli się z nią z każdym zainteresowanym. Z jej inicjatywy odbywają się w Buenos Aires spotkania z polską kulturą. Jej misją jest promocja Polski, polskiej kultury i historii nie tylko wśród osób polskiego pochodzenia, ale także wśród Argentyńczyków. Współpracownicy Pani Marty nazywają ją mostem łączącym pokolenia.

Wyróżnienie Dyrektor Marty Bryszewskiej kierującej polską biblioteką w Argentynie ma swoje uzasadnienie w charakterze i znaczeniu tego ośrodka. Biblioteka im. Ignacego Domeyko w Buenos Aires jest wyjątkowym miejscem na polonijnej mapie Ameryki Południowej. To jedyna tego typu instytucja, której głównym i podstawowym celem jest gromadzenie i udostępnianie literatury polskiej i poloników. Inicjatywa utworzenia Biblioteki Polskiej w Buenos Aires zrodziła się w 1959 roku. Polacy zamieszkali w Argentynie postanowili uczcić 1000 lecie Państwa Polskiego ufundowaniem trwałego pomnika nauki i kultury polskiej. Obecnie działalność Biblioteki koncentruje się na udzielaniu zainteresowanym wszelkich informacji na temat Polski i polskiej kultury, organizowaniu odczytów, spotkań dyskusyjnych i wystaw. Biblioteka współpracuje także z instytucjami argentyńskimi zainteresowanymi polską kulturą. Uczestniczy też w wielu inicjatywach kulturalnych podejmowanych przez Ambasadę RP w Buenos Aires. Ponadto podtrzymuje stałe kontakty ze skupiskami polonijnymi w kraju, których celem jest odszukanie, pozyskanie, zabezpieczenie i udostępnienie zainteresowanym historycznych dokumentów znajdujących się w archiwach prywatnych.

Rada Krajowa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ustanowiła nagrodę imienia Profesora Andrzeja Stelmachowskiego, chcąc w ten sposób uczcić założyciela i wieloletniego prezesa, a także w szczególny sposób wyróżnić osoby wyjątkowo zasłużone dla Polonii i Polaków z Zagranicy, aktywne w dziele budowania Wspólnoty, jaką tworzymy my, Polacy z kraju i poza granicami ojczyzny. Dotychczasowi laureaci nagrody to premier Mateusz Morawiecki i ksiądz profesor Roman Dzwonkowski.