Uroczystości i spotkania w Warszawie

Wawa2

4 kwietnia przed południem odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie spotkanie organizacyjne poświęcone II Światowemu Forum Mediów Polonijnych. W spotkaniu udział wzięli prezydent EUWP Tadeusz Pilat, wiceprezydent EUWP i jednocześnie przewodnicząca komitetu organizacyjnego Forum Teresa Sygnarek oraz reprezentująca Stowarzyszenia Marta Sokołowska.

Teresa Sygnarek uczestniczyła również w godzinach popołudniowych we wspólnym posiedzeniu Komisję Sportu i Turystyki oraz Polonijnej Rady Konsultacyjnej tej Komisji. W zebraniu również wzięli udział: Tomasz Różniak, skarbnik Stowarzyszenia, ambasador Witold Rybczyński, Henryk Cieślar z Zaolzia i Andrzej Lech z Austrii.

 

Masza św. w intencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego

5 kwietnia, w przeddzień 10 rocznicy śmierci profesora Andrzeja Stelmachowskiego, założyciela i pierwszego prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” odbyła się msza św. w jego intencji w Kościele św. Anny w Warszawie. Mszy przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił ksiądz biskup Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Emigracji Polskiej, który w swojej homilii wspominał postać profesora Stelmachowskiego, jego dobroć i oddanie pracy na rzecz Polski i Polaków za granicą, zwłaszcza tych, którzy po burzliwych losach naszej Ojczyzny znaleźli się poza jej granicami. Koncelebrowali członkowie Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” księża Roman Dzwonkowski i Henryk Błaszczyk oraz ks. Leszek Kryża, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Lekcję odczytała Hanka Gałązka, wiceprzewodnicząca Rady Krajowej Stowarzyszenia a modlitwę wiernych prezydent EUWP Tadeusz Adam Pilat. Wspomniano również zmarłego parę dni temu członka Rady Krajowej Stowarzyszenia, Czesława Rybickiego. Po mszy ksiądz Kryża poprowadził Drogę Krzyżową w intencji Polonii i Polaków z zagranicy. We wspólnych modlitwach udział wzięli członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, przybyli na zebranie do Warszawy z całej Polski członkowie Rady Krajowej Stowarzyszenia, pracownicy i zaproszeni goście.

Profesor Andrzej Stelmachowski zmarł 10 lat temu 6 kwietnia 2009 r. w Warszawie. Był wielkim przyjacielem Polonii, marszałkiem pierwszej kadencji odrodzonego Senatu wybranego w 1989 r., działaczem opozycji i Klubów Inteligencji Katolickiej, profesorem nauk prawnych, uczestnikiem rozmów okrągłego stołu, ministrem edukacji i twórcą Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Od roku 1990 do 2008 był prezesem Stowarzyszenia, a do końca życia jego prezesem honorowym. Był zwolennikiem pomocy państwa dla repatriacji Polaków z obszaru dawnego ZSRS. W trakcie sprawowania swojej funkcji odwiedził największe skupiska Polaków rozsiane na kilku kontynentach. Wspierał uchwalenie ustawy o Karcie Polaka, która weszła w życie w roku 2008. Wspierał i wysoko cenił działalność Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Był gościem zjazdów EUWP w Pułtusku w 1996, 1996 i 2000 roku oraz w Wilnie w 2006 roku. Od lutego 2007 r. był doradcą ds. Polonii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który go odznaczył Orderem Orła Białego.

Spotkanie wielkanocne

Po zebraniu Rady Krajowej w holu siedziby Stowarzyszenia, odbyło się spotkanie wielkanocne, którego część kulinarną przygotował Dom Polonii w Pułtusku. Prezes Stowarzyszenia, Dariusz Piotr Bonisławski złożył wszystkim życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych i zaprosił przybyłych do wspólnego stołu, a potrawy pobłogosławił ks. Roman Dzwonkowski.

Uroczystość na Powązkach

6 kwietnia, w 10. rocznicę śmierci prof. Andrzeja Stelmachowskiego, na Cmentarzu Powązkowskim odbyła się kameralna uroczystość, w czasie której kwiaty na jego grobie złożyła rodzina profesora, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski oraz prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski.