×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Opinia X Zjazdu EUWP

Opinia X Zjazdu EUWP

z dnia 23 listopada 2018 dotycząca projektu ustawodawczego przesłanego do konsultacji

przez Panią Janinę Sagatowską,

Przewodniczącą Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych docenia propozycje ustawodawczą dotyczącą zwiększenia liczby senatorów i dziękuje za podjęcie inicjatywy w odpowiedzi na postulaty środowisk polonijnych.

Uważamy, że ta propozycja jest bardzo istotna i stanowić może inspirację do jeszcze bardziej aktywniejszego zaangażowania się Polonii w życie społeczne i polityczne w krajach zamieszkania oraz aktywniejszy udział w Polskich wyborach parlamentarnych organizowanych przez placówki konsularne za granicą.

Dostrzegamy jednakże pewne trudności dotyczące mechanizmów wyborów tychże senatorów oraz związanych z tym zmian legislacyjnych.

Sugerujemy, iż opcją łatwiejszą do realizacji byłoby wyodrębnienie dwóch senatorów z liczby obecnych członków izby wyższej parlamentu w oparciu o istniejącą ordynacje wyborcza.

Uważamy, że w interesie Państwa Polskiego jest wzmocnienie instytucjonalne Polonii i Polaków na świecie i projekt ustawy jest krokiem w tym kierunku jednakże alternatywną propozycją wpisującą się w te idee byłoby utworzenie biura rzecznika do spraw Polonii.

Na koniec odnosząc się raz jeszcze do projektu sugerujemy, by biuro legislacyjne rozważyło opracowanie szczegółów technicznych projektu w oparciu o istniejące modele w praktyce europejskiej.

Po długiej i szczegółowej debacie, powyższa opinia została zredagowana przez trzyosobowe kolegium w składzie: Wojciech Białek (Irlandia), Wiesław Lewicki (Belgia) i Edward Trusewicz (Litwa)

oraz zatwierdzona w głosowaniu przez delegatów na X Zjazd EUWP w Pułtusku.

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.