×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Zmarł Arcybiskup Szczepan Wesoły

Bp.WesolySzczepan Wesoły urodził się w 1926 r. w Katowicach. Po ukończeniu szkoły podstawowej w czasie II wojny światowej pracował fizycznie. Na początku 1944 został wcielony do armii niemieckiej i skierowany na front zachodni do Francji, gdzie po kilku miesiącach zbiegł na stronę aliancką. Przydzielony do polskich jednostek, pełnił służbę radiotelegrafisty w oddziałach łączności. Brał udział w walkach z Niemcami w Algierii i we Włoszech.

W Wielkiej Brytanii, pracował i ukończył w 1951 r. kolegium jezuickim Campion House. W latach 1951–1957 studiował w  Papieskim Kolegium Polskim w Rzymie i na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie w 1957 r. uzyskał licencjat z teologii. W 1956 r. przyjął w Rzymie święcenia prezbiteratu. Studia kontynuował w Papieskim Instytucie Pastoralnym przy Uniwersytecie Laterańskim w Akademii Alfonsjańskieji na Uniwersytecie Pro Deo w Rzymie. W 1967 uzyskał w Instytucie Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego stopień doktora nauk teologicznych. Po otrzymaniu święceń pracował w Rzymie przy polskich wydawnictwach związanych z jubileuszem milenium chrztu Polski. W 1958–1962 był duszpasterzem polskich emigrantów w Rzymie. W 1967 został kierownikiem Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Emigracyjnego w Rzymie. W 1968 papież Paweł VI mianował go biskupem pomocniczymarchidiecezji gnieźnieńskiej (z przeznaczeniem do pracy wśród Polonii).  Święcenia biskupie otrzymał w 1969 r. w Warszawie. Za dewizę biskupią przyjął słowa „Laetus serviam” (Będę służył z radością). Jako biskup rezydował w Rzymie. W latach 1968–1980 wspomagał Władysława Rubina, delegata Prymasa Polski ds. duszpasterstwa emigracji, a następnie w latach 1980–2003 sam pełnił funkcję delegata. W 1994 r. został wyniesiony do godności arcybiskupa ad personam. Objął ponadto funkcje przewodniczącego Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II w Rzymie i redaktora kwartalnika „Duszpasterz Polski Zagranicą”. Zmarł w 2018 r. w Rzymie. Został pochowany w krypcie biskupów w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Posiadał tytuł doctora honoris causaKatolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Był laureatem nagrody Lux ex Silesia, medalu „Fides et Ratio” i Wawrzynu Polonijnego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Został odznaczony przez MSZ Odznaką Honorową Bene Merito, a przez prezydentów RP Orderem Orła Białego i Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Wraz z odejściem Arcybiskupa Szczepana Wesołego, Polonia na całym świecie utraciła wielkiego przyjaciela.

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.