Uroczystości Polonijne na Wawelu

068Uroczystości, które odbyły się 2 marca 2018 roku na Zamku Królewskim na Wawelu, w miejscu symbolicznym dla polskiej państwowości i narodowej pamięci, miały dwojaki charakter: były końcowym akcentem Zimowych Igrzysk Polonijnych i jednocześnie inauguracją Polonijnych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Uroczysta Sesja
W Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego na Wawelu odbyła się uroczysta sesja, w której wystąpili z okolicznościowymi przemówieniami przedstawiciele gości, Senatu RP oraz Polaków i Polonii za Granicą. Gośćmi uroczystości byli: senator Artur Warzocha -  wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, senator Kazimierz Wiatr, Piotr Nowak - doradca Prezydenta RP, biskup Wiesław Lechowicz - delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Dariusz Piotr Bonisławski - prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" i Andrzej Kraśnicki - prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
W specjalnym wykładzie prof. Andrzej Nowak przedstawił w szerokiej historycznej perspektywie „Rolę emigracji i Polonii w odzyskaniu Niepodległości Polski".
W dowód zasług wręczono medale i wyróżnienia 100-lecia dla Andrzeja Lecha z Austrii, Ireny Szewińskiej, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Beskid Śląski" oraz Lwowskiego Klubu Sportowego „Pogoń".

Apel Polaków zamieszkałych za granicą
Ważnym akcentem obchodów 100-lecia Niepodległości był apel Polaków, przedstawicieli tej części narodu, która żyje poza granicami Polski. Apel złożono na ręce przedstawicieli Senatu RP obecnych na uroczystości. Po przemówieniu okolicznościowym Dariusza Piotra Bonisławskiego - prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, głos zabrali kolejno przedstawiciele największych organizacji polonijnych: Teresa Berezowska, Tadeusz Pilat, Bożena Kamiński, Jolanta Tatara, Andżelika Borys i Emilia Chmielowa.
Uroczyste podpisanie apelu poprzedziło przemówienie prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusza Adama Pilata, który mówił o Polakach za granicą i ich niezmiennej od stuleci miłości do Ojczyzny.   

APEL
W odpowiedzi na apel Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Stanisława Karczewskiego, wystosowany do Polonii, my - przedstawiciele tej części narodu, która żyje poza granicami Polski - zgromadzeni na Wawelu, w miejscu, gdzie bije serce naszego narodu, gdzie znaleźli miejsce swego wiecznego spoczynku władcy i twórcy wielkości Rzeczypospolitej, zwracamy się do wszystkich rozsianych po świecie rodaków, aby w roku obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości dołożyli sił i starań, by był to czas wielkiego święta, przywołującego pamięć o dniach powrotu pomiędzy wolne i samostanowiące narody i ludziach, dzięki którym Polska, jako suwerenny byt państwowy, zaistniała na mapie świata.
Pragniemy, aby każdy z nas był ambasadorem broniącym jej dobrego imienia i głoszącym prawdę o wspaniałej historii Rzeczpospolitej - wspólnym domu wielu kultur i religii, w którym wolność wyznania, demokracja i niezawisłe sądy panowały wówczas, gdy Europa pogrążała się w absolutyzmie.
Głęboko wierzymy, że dzięki temu każdego Polaka żyjącego za granicą silniejsze więzy połączą ze wspólnotą budującą Polskę taką, jaką wymarzyli nasi przodkowie – wolną, podmiotową, sprawiedliwą i bezpieczną, wyrastającą z chrześcijańskich fundamentów Europy.
Apelujemy do wszystkich Polaków, aby pamiętali, że naszym wspólnym narodowym dziedzictwem - obecnym we wszystkich epokach niełatwej polskiej historii – było, jest i będzie umiłowanie wolności.

098Sygnatariuszami apelu są:
Tadeusz Pilat – prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych,
Teresa Berezowski – przewodnicząca Rady Polonii Świata,
Frank Spula – prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej,
Bożena Kamiński – wiceprezes Kongres Polonii Amerykańskiej,
Jolanta Tatara – prezydent Kongres Oświaty Polonijnej,
Waldemar Tomaszewski – przewodniczący Akcja Wyborcza Polaków na Litwie
Emilia Chmielowa – prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
Andżelika Borys – prezes Związku Polaków na Białorusi.

Po podpisaniu apelu, jego zaadresowane egzemplarze sygnatariusze wręczyli:
Teresa Berezowska – senatorowi Arturowi Warzocha
Tadeusz Pilat – prezesowi Dariuszowi Piotrowi Bonisławskiemu
Andżelika Borys – biskupowi Wiesławowi Lechowiczowi.

Msza święta i złożenie wieńców
352Zwieńczeniem uroczystości była msza święta w intencji Ojczyzny, Polonii i Polaków mieszkających poza granicami Polski w Bazylice Św. Stanisława i Św. Wacława na Wawelu, w której licznie uczestniczyli przybyli z Krynicy uczestnicy XIII Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych. Mszy przewodniczył Metropolita Krakowski, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, koncelebrował biskup Wiesława Lechowicza, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.
Po mszy św. wszyscy uczestnicy udali się do Krypty Św. Leonarda w podziemiach katedry. Teresa Berezowska wraz z Tadeuszem Pilatem złożyli wieńce od Rady Polonii Świata na grobach Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.