Zjazd „Forum Polonii“ w Wiedniu


Wieden120 stycznia br. w Stacji Naukowej PAN – dawnym Domu Polskim, odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii“. Przewodniczącą  Zjazdu została wybrana Teresa Opalińska-Kopeć.
W pierwszej, wewnętrznej części Zjazdu odbyło się zatwierdzenie sprawozdania z pracy Zarządu za ubiegłą kadencję, odczytane przez prezesa Forum Teresę Opalińską-Kopeć, sprawozdanie finansowe odczytane przez skarbnika Patricka Wojtona, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – odczytane przez jej przewodniczącą Agatę Mrożek-Dudę, udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybory prezesa i członków zarządu Forum Polonii. Teresa Opalińska-Kopeć, uzyskała zdecydowane poparcie delegatów Zjazdu i ponownie została prezesem Forum. Wybrano członków nowego zarządu Forum oraz członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
W drugiej otwartej części Zjazdu udział wzięli zaproszeni goście: ambasador RP w Austrii Jolanta Róża Kozłowska, wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Artur Warzocha, reprezentujący Kancelarię Prezydenta RP dyrektor Biura Polonii Kazimierz Kuberski, konsul generalny RP w Austrii Aleksander Korybut Woroniecki, wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Krzysztof Łachmański,

dyrektor Stacji Naukowej PAN w Wiedniu Bogusław Dybaś, dyrektor I Szkoły Społecznej w Wiedniu Arkadiusz Rusowicz, dyrektor Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy ambasadzie RP w Wiedniu Hanna Kaczmarczyk, proboszcz parafii Neusimmering ks. Jan Soroka CR, przewodniczący komitetu budowy pomnika Króla Jana III Sobieskiego na Kahlenberg Piotr Zapart, prezesi organizacji członkowskich Forum Polonii i delegaci tych organizacji.

 


W oficjalnych wystąpieniach goście Zjazdu wyrazili zdecydowane poparcie dla Forum i wolę dalszej współpracy. Podkreślili ogromny dorobek Forum na rzecz krzewienia polskości, promocji Polski, wkład organizacji członkowskich Forum w edukację młodego pokolenia Polaków w Austriii, oraz integrację Polonii w Austrii. Do delegatów Zjazdu skierowali słowa uznania za troskę o miejsca pamięci narodowej, kultywowanie polskich tradycji, polskiej kultury oraz krzewienie pamięci o historii Polski. Zaapelowali do delegatów Zjazdu o zaangażowanie się w uroczyste obchody setnej  rocznicy odzyskania niepodległości Polski wspólnie z organizacjami niezrzeszonymi w Forum Polonii. Prezesa Forum Teresa Opalińska-Kopeć przedstawiła propozycje upamiętniania setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski.
Przewodniczący komitetu budowy pomnika Króla Jana III Sobieskiego na Kahlenbergu poinformował o odsłonięciu pomnika w roku bieżącym, zwracając się do obecnych o jak najliczniejszy udział w tym wydarzeniu. Delegaci na Zjazd zaprezentowali plany swoich organizacji na rok bieżący, również w świetle przygotowań do obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Zjazd odbył się w serdecznej i zgodnej atmosferze. Obrady Zjazdu zakończono odśpiewaniem hymnu narodowego Polski.