Forum Polonii upamiętniło 334-lecie Odsieczy Wiedeńskiej

Husaria Wieden

9 września Zarząd Forum Polonii zorganizował Festyn kulturalno-historyczny dla upamiętnienia 334 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej. Na zaproszenie Zarządu Forum Polonii przyjechały do Wiednia grupy rekonstrukcyjne podlaskiej, sandomierskiej i kujawsko-pomorskiej chorągwi husarskich.   

Na terenie Muzeum Historii Militarnej – HGM Arsenał w Wiedniu odbył się widowiskowy pokaz, który zaprezentował licznej publiczności gawędę o polskiej husarii, pokaz szermierki polską szablą, manewry jeździeckie i pokazy musztry husarii, pozorowane szarże, pokaz sprawności jeździeckiej i władania dawną bronią husarii zakończone szarżą husarską. Pokaz zakończyła parada wraz z oddaniem hołdu walczącym rycerzom króla Jana III Sobieskiego. Pokaz odbył się przy licznie zgromadzonej austriackiej i polskiej publiczności. Dzień później grupy rekonstrukcyjne husarii wzięły udział w uroczystościach rocznicowych na Kahlembergu stanowiąc największą atrakcję oprawy artystycznej po Mszy św.

Dni Kultury Polskiej w Austrii

W sobotę 9 września b.r. uroczyście rozpoczęło się święto polskiej kultury – XXVI Dni Kultury Polskiej w Austrii. Organizatorem głównym i koordynatorem Dni Polskich jest Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”. W tym roku, uroczystość rozpoczęcia Dni Polskich odbyła się w ogrodach Ambasady RP w Wiedniu. Na uroczystość przybyli zaproszeni Goście z Polski, Czech i Austrii, m.in.  senator Andrzej Pająk - członek Senackiej Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Krzysztof Łachmański - Wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska,  Beata Krzemińska - Rzecznik biura marszałka woj. kujawsko-pomorskiego, Jan Ryłko - Prezes Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. Wśród Gości znaleźli się również liczni przedstawiciele polskich instytucji w Wiedniu – z Ambasadą RP i Konsulatem RP, a także reprezentanci szeregu stowarzyszeń polonijnych działających w Austrii. Szczególnymi gośćmi Dni Kultury Polskiej byli przedstawiciele grup rekonstrukcyjnych husarii: Krzysztof Gołębicki - Rotmistrz Husarii Podlaskiej, Karol Bury - kasztelan Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej i Ireneusz Jambor - Namiestnik nad Chorągwią Husarii marszałka kujawsko-pomorskiego.

 

Na część artystyczną uroczystości, przygotowaną na wielkiej, profesjonalnie oświetlonej, filmowanej z kilku kamer i nagłośnionej scenie, złożyły się występy zaproszonych artystów. Zespół Pieśni i Tańca „Suszanie” z Zaolzia, wystąpił z repertuarem złożonym z tradycyjnych tańców polskich i śląskich oraz ludowych pieśni regionalnych. Zespół „Bartnicki Band” rozruszał publiczność wspaniałym, pełnym energii występem, w którym wykonał współczesną muzykę rozrywkową z góralską, folkową nutą. Występ grupy artystycznej uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Wiedniu i ich wykonanie piosenki „Płynie Wisła, płynie” było formą uczczenia przypadającego na ten rok  „Roku rzeki Wisły”. Za choreografię występu dzieci gratulacje przyjęła pani Anna Zalewska. Dodatkowo, dzięki współpracy z Galerią Meduna, publiczność miała okazję obejrzeć wystawę malarstwa polskich artystów p.t. „Impresje znad Wisły”, które to prace poruszały tematykę związaną z rzeką Wisłą. Na olbrzymim telebimie obejrzeć można było promocyjny film „Polska, moja Ojczyzna”, ukazujący obrazy polskich miast i piękno polskiej natury. Dodatkowo zgromadzona publiczność obejrzała migawki z wcześniejszego pokazu husarii. Uroczystości otwarcia Dni Polskich prowadziły: Izabela Kapias – piosenkarka i aktorka, w Polsce znana z serialu „M jak Miłość” oraz Liliana Niesielska - znana w Austrii aktorka i tłumaczka.

 Prezes Forum Polonii – Teresa Opalińskia-Kopeć złożyła serdeczne podziękowania sponsorom i partnerom uroczystości: Senatowi RP, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ambasadzie RP w Wiedniu, Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, Muzeum Arsenał w Wiedniu, firmie „Jabłoński Transporte”, Magistratowi 3 dzielnicy Wiednia, Wydziałowi Kultury miasta Wiedeń, płk. Adamowi Stępniowi – Attache Obrony przy Ambasadzie RP w Wiedniu, stowarzyszeniom polonijnym Polonia FC, PAKA-s Strzelectwo Sportowe oraz FC Polska, które przygotowało stanowiska z grillem.

Uroczystość rozpoczęcia XXVI Dni Kultury Polskiej w Austrii była wstępem do wielu różnorodnych imprez przygotowanych na trwające cały tydzień obchody .