Wręczenie nagród Polonicus w Akwizgranie

6 maja, w sali koronacyjnej Karola Wielkiego w Akwizgranie (Aachen), odbyła się już po raz dziewiąty wielka Gala Polonii połączona z wręczeniem statuetek prestiżowej nagrody Polonicus 2017.

W tym roku honorową nagrodę Polonicus za całokształt działalności na rzecz wolności i demokracji w Polsce i Europie oraz za zaangażowanie na rzecz wzmacniania jedności europejskiej odebrał Lech Wałęsa, pierwszy przewodniczący NSZZ „Solidarność“, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.  Po odebraniu prestiżowego wyróżnienia specjalny gość tegorocznej gali, w krótkim wystąpieniu podkreślił, że „Niemcy są największą potęgą w Europie i chciałby, żeby Polska nią była”. Dlatego zaapelował, by Niemcy „skończyły z kompleksami i przejęły odpowiedzialność za Europę”.

W dziedzinie kultury Nagrodę Polonicus 2017 otrzymała Agnieszka Holland - światowej sławy polska reżyserka i scenarzystka filmowa, laureatka Srebrnego Lwa na Berlinale 2017, za jej znaczący wkład w światowy rozwój sztuki filmowej. W imieniu Agnieszki Holand nagrodę odebrała jej córka, Katarzyna Adamik i przekazała video-listem przesłanie artystki.  Agnieszka Holland zaznaczyła w nim, że „kultura polska wielkość swą zawdzięcza różnorodności, otwarciu, dążeniu do prawdy, sprawiedliwości, a wreszcie do wolności”. Reżyserka podkreśliła również, że „kultura jest zawsze kontrowersyjna, żywa, twórcza i wolna od politycznych i partyjnych nacisków”.

W dziedzinie dialogu polsko–niemieckiego nagrodę otrzymał w tym roku Werner Jostmeier - przewodniczący grupy parlamentarnej NRW-Polska w parlamencie Nadrenii Północnej-Westfalii, za zaangażowanie w dialog niemiecko-polski. Werner Jostmeier odbierając nagrodę Polonicus zobowiązał się jeszcze bardziej angażować  w dialog europejski.

W kategorii działalności polonijnej nagrodę otrzymała Aldona Głowacka-Silberner przewodnicząca Biura Łączności Organizacji Polonijnych w Hanowerze i w Dolnej Saksonii za jej wieloletnie zaangażowanie dla Polonii w Niemczech, za krzewienie kultury i języka polskiego oraz propagowanie polskiego folkloru i tańca narodowego. Aldona Głowacka-Silberner, podkreśliła istotną rolę organizacji polonijnych na rzecz utrzymania polskości w nowej ojczyźnie z wyboru. „Długi oddech, czyli  wytrwałość i nerwy jak postronki”- to jej zdaniem recepta na skuteczność działania.

Nagrody Polonicus przyznawane są od 2009 roku przez Jury, któremu przewodniczy Wiesław Lewicki, inicjator nagrody, wieloletni działacz polonijny w Niemczech i prezydent Europejskiego Instytutu kultury i Mediów Polonicus. Od roku 2010 nagroda wręczana jest corocznie na uroczystej Gali Polonii organizowanej przez Instytut z okazji Europejskiego Dnia Polonii, w Sali Koronacyjnej ratusza w Akwizgranie. Leżący na styku granic Niemiec, Holandii i Belgii Akwizgran, był na przełomie VIII i IX stulecia siedzibą cesarza Karola Wielkiego, władcy Franków, uznawanego do dziś za symbol europejskiej jedności.

Dotychczas to wyróżnienie otrzymało 36 osób z Polski, Niemiec i innych krajów, w których mieszkają Polacy. Do laureatów z lat ubiegłych należą m. in. duchowni: arcybiskup senior Opola - Alfons Nossol i ks. Rektor Stanisław Budyń; politycy i ekonomiści:  b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego - prof. Jerzy Buzek, i ekonomista - prof. Leszek Balcerowicz, b. minister spraw zagranicznych - prof. Władysław Bartoszewski; naukowcy i twórcy literatury: historyk Polski i Europy - Norman Davies, językoznawca - prof. Jan Miodek, tłumacz literatury polskiej - Karl Dedeciusz; twórcy kultury: reżyser Andrzej Wajda i pierwsza dama polskiej sceny Krystyna Janda; związane z Polonią instytucje: TV-Polonia i Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz działacze polonijni: śp. prof. Piotr Małoszewski z Chrześcijańskiego Centrum, prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys i b. Prezydent EUWP Helena Miziniak.

Przewodniczący kapituły nagrody przy Europejskim Instytucie Kultury i Mediów Polonicus, Wiesław Lewicki stwierdził, że „Polonia z niepokojem śledzi wydarzenia polityczne w Polsce”. Jednocześnie podkreślił, że „wynikające z tego napięcia, które dzielą Polaków w Polsce, dzielą również Polonię”. – Wszyscy Polacy mieszkający w Europie chcą Polski rozważnej, roztropnej, kierującej się prawem, wzmacniającym demokrację w ramach Unii Europejskiej. Bo Polonia Europejska to przede wszystkim obywatele Europy”.

Przed uroczystością wręczeniem nagród Polonicus, Lech Wałęsa,  spotkał się z Polonią i mieszkańcami miasta Aachen w Sali Radnych, miejskiego ratusza.  Na spotkanie przybyło kilkadziesiąt osób w różnym przedziale wiekowym a w dyskusji udział wzięli:  Thorsten Klute - sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy, Integracji i Pracy Socjalnej Nadrenii Północnej Westfalii, Werner Jostmeier - przewodniczący  niemiecko-polskiej Grupy Parlamentarnej NRW oraz  Senator Barbara Borys-Damięcka. Spotkanie moderował Olaf Müller – dyrektor Urzędu Kultury miasta Aachen. Uczestnicząca w spotkaniu młodzież jak i obecni dziennikarze mieli okazję uzyskać ciekawe odpowiedzi na zadawane laureatowi pytania.