×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Jubileusz 100-lecia organizacji w Helsinkach

W dniach 20-21 maja br. odbyły się uroczyste obchody stulecia Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach, które jest  najstarszą organizacją polonijną w Finlandii i najdłużej działającym związkiem polonijnym w Europie.

Obchody w dniu 20 maja r. rozpoczęły od uroczystości jubileuszowej w helsińskim konserwatorium. Gośćmi jubileuszu byli:  Tomasz Kozłowski - Chargé d’affaires a.i. Rzeczypospolite Polskiej w Finlandii oraz, specjalnie przybyły na tę okazję do Helsinek, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Tadeusz Adam Pilat. Przybyli też członkowie Zjednoczenia z Helsinek oraz z oddziału organizacji w Turku. Prezes Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach Michał Zieliński przywitał przybyłych gości oraz wspominając wybitnych jej działaczy, przedstawił historię organizacji. Głos zabrali kolejno Chargé d’affaires Tomasz Kozłowski i prezydent EUWP, Tadeusz Adam Pilat, który wręczył prezesowi Zjednoczenia Medal Honorowy EUWP, „Za szczególne zasługi dla Polonii  europejskiej”.

Dalszą część uroczystości uświetnił Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke, który przedstawił spektakl muzyczny z wykonaniem polskich pieśni i tańców ludowych i narodowych. Zebrani mieli także możliwość zapoznania się z wystawą plansz poświęconych historii Zjednoczenia Polskiego.

Następnego dnia, w niedzielę 21 maja br., w kościele NMP w Helsinkach odprawiona została msza w intencji Zjednoczenia Polskiego w helsinkach, z oprawą muzyczną przygotowaną przez zespół „Dzieci Płocka”.

Zjednoczenie Polskie w Helsinkach jest o 8 miesięcy starsze od państwa fińskiego. Założone zostało 3 kwietnia 1917 roku (pod pierwotną nazwą Zjednoczenie Polskie w Helsingforsie), przez małe grono osób cywilnych pochodzenia polskiego oraz kilkutysięczną grupę polskich oficerów i żołnierzy służących w armii carskiej stacjonującej wówczas w Helsinkach. Do czasu otwarcia Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 roku Zjednoczenie Polskie było jedyną oficjalną instytucją - urzędem reprezentującym interesy Polaków na terenie Finlandii a legitymacje Zjednoczenia pełniły rolę paszportów. W 1918 roku Finlandię opuściło powracając do wolnej Polski ok. 2 tysiące Polaków. W samych Helsinkach środowisko polskie zmalało do kilkudziesięciu rodzin, a działalność Zjednoczenia miała głównie charakter kulturalno-towarzyski i wyrażała się w kultywowaniu polskich zwyczajów, obchodzeniu rocznic narodowych i organizowaniu występów artystycznych.

Z chwilą powstania „Światpolu" (Światowego Związku Polaków z Zagranicy), Zjednoczenie nawiązało z nim ścisły kontakt. Latem 1934 roku 12-osobowa delegacja Polonii fińskiej uczestniczyła w Polsce w Kongresie „Światpolu". Wybuch II Wojny światowej wstrząsnął również Polonią fińską. Członkowie Zjednoczenia przeprowadzili we wrześniu 1939 roku zbiórkę pieniędzy na pomoc medyczną. Udzielili też pomocy uciekinierom z Polski.

Restytucja nastąpiła w roku 1946-tym. Pierwsze zebranie odbyło się 10-go lutego tego roku. Nawiązany został pierwszy oficjalny kontakt z nową placówką poselstwa PRL. Dzięki finansowemu wsparciu Ambasady znaleziono stosowną dla Zjednoczenia nową siedzibę. Ta ożywiona działalność trwała pięć lat. Różnica poglądów na istotne sprawy polityczne spowodowała rozdźwięk pomiędzy Zjednoczeniem a Ambasadą PRL i w 1953 roku Zjednoczenie opuściło lokal, a zebrania odbywały się znowu w mieszkaniach członków. W 1954 roku dzięki życzliwości kościoła katolickiego udostępniono Zjednoczeniu lokal w domu biskupim, a od 1959 roku w domu parafialnym kościoła św. Henryka, z którego korzysta do chwili obecnej.

Nowe pokolenie Polaków zaczęło napływać do Finlandii i w latach 70-tych, a  liczba członków podwoiła się. Powstało pismo polonijne „Kontakt”,  znak graficzny Zjednoczenia oraz nowe legitymacje członkowskie, które są używane do dnia dzisiejszego. Z początkiem lat 80-tych przy Zjednoczeniu zaczęła działać szkółka języka polskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym, prowadzona z dużym zaangażowaniem przez Siostry Urszulanki. W październiku 1993 roku w kościele św. Henryka odbyło się spotkanie z przebywającym w Finlandii prezydentem RP Lechem Wałęsą. Prezydent otrzymał w darze pamiątkowy talerz z godłem Zjednoczenia oraz historyczny zbiór artykułów z prasy fińskiej, opisujących przebieg strajków w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku.

Od 1998 roku Zjednoczenie jest członkiem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych a od roku 2002 członkiem Rady Polonii świata. Kolejnymi prezesami Zjednoczenia, którzy brali udział w radach prezesów EUWP byli: śp. Jacek Ratajczak, Alicja Sollamo, a od 2008 r. do chwili obecnej Michał Zieliński.

Obecnie na terenie całej Finlandii mieszka około 2000 Polaków. Do Zjednoczenia należy około 300 osób. Wiele osób mieszkających daleko od Helsinek, nie może czynnie uczestniczyć w naszej działalności. Aby ożywić działalność, w 2002 roku, rozpoczął działalność Oddział ZP w Turku, skupiający Polaków z tamtych okolic. Działalność Zjednoczenia koncentruje się na aktywności kulturalnej, m. in. poprzez organizowanie corocznych koncertów muzyki Fryderyka Chopina w helsińskim kościele w skale, wydawanie biuletynu „Kontakt”, organizowanie spotkań tematycznych i opiekę nad zabytkowymi grobami Polaków na cmentarzu Hietaniemi.

 

 

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.