×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Uroczystości jubileuszowe w Sztokholmie

Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy Zrzeszenia

22 kwietnia w godzinach popołudniowych, w siedzibie Towarzystwa Polaków „Ogniwo” w Sztokholmie zgromadziło się przeszło 30 reprezentantów organizacji członkowskich na XXVI Kongresie Sprawozdawczo-Wyborczym Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji. Obradom przewodniczył prezes honorowy Zrzeszenia Tadeusz Adam Pilat, a możliwość wcześniejszego zapoznania się delegatów z pełną dokumentacją dotyczącą zebrania, umożliwiło sprawny przebieg obrad.

Podczas zebrania dokonano niezbędnych zmian statutowych oraz odbyły się wybory do nowego zarządu na kadencję 2017-2020.  Prezesem Zrzeszenia, po raz trzeci, wybrana została Teresa Sygnarek z Malmö, a rolę kasjera powierzono Grażynie Zalisz z Eskilstuny. W skład zarządu weszli także nominowani przez prezesa: wiceprezes - Maria Olsson i sekretarz - Janusz Szkwarek oraz zgodnie z nowym zapisem statutowym prezesi Rad Polonijnych regionu południowej Szwecji i Sztokholmu: Andreas Henriksson i Grażyna Piątek.

Na pełny okres kadencji zarządu wybrano także przedstawicieli dwóch największych organizacji: Urszulę Pilat z Ogniska „Piast" w Landskronie i Krystynę Jagielską-Gasińską z Towarzystwa Polaków „Ogniwo” w Sztokholmie. Na miejsca rotacyjne członków zarządu, na okres 1 roku wybrano Danutę Zasadę i Jana Potrykusa. Do Zrzeszenia przyjęło także nową organizację członkowską, Stowarzyszenie Kobiet Polskich „PolDam” w Göteborgu, reprezentowaną na zebraniu przez prezes Julię Lilja.

 

Jubileusz 40-lecia Zrzeszenia

Tego samego dnia o godz. 17.00 w siedzibie Ambasady RP w Sztokholmie odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 40-lecia Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji. Ceremonię otworzył polonez w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego „Piastowie”, po którym prezes Zrzeszenia Teresa Sygnarek powitała przybyłych gości honorowych jubileuszu i przedstawicieli organizacji członkowskich Zrzeszenia. Na uroczystość przybyli: senator Maciej Łuczak wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, senator Małgorzata Kopiczko, z tej samej komisji, Wiesław Tarka - Ambasador RP w Królestwie Szwecji, Tadeusz Oliwiński, naczelnik Wydziału ds. Finansów i Informacji Finansowej w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ,  Krzysztof Łachmański – wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Tomasz Kwieciński - prezes Towarzystwa Polsko-Szwedzkiego w Warszawie, Anita Sobańska - Sekretarz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą i Grzegorz Jagielski - kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Sztokholmie. Gośćmi jubileuszu byli też przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji członkowskich Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych: Wiesław Lewicki - wiceprezydent EUWP i dyrektor Europejskiego Instytutu Kultury i Mediów „Polonicus”, Urszula Stefańska Andreini  - prezes Związku Polaków we Włoszech, Maria Przybyła Daczewska - sekretarz EUWP, prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. W. Warneńczyka, i  Józef Ptaszyński - prezes Rady Polonii Belgijskiej. Media reprezentowali: Paulina Kusz - korespondentka PAP w Szwecji oraz Michał Dzieciaszek – redaktor portalu Polonia Info.

Prezydent EUWP i prezes honorowy Zrzeszenia, Tadeusz Adam Pilat wygłosił obszerny referat poświęcony historii Zrzeszenia, a prezes Teresa Sygnarek zaprezentowała Zrzeszenie w dniu dzisiejszym, ukazując dorobek i szerokie spektrum działalności tej największej organizacji federacyjnej w Szwecji, aktualnie zrzeszającej 33 polonijne organizacje członkowskie.

Senat RP uhonorował Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, Honorowym Medalem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, który wręczyli na ręce prezesa Zrzeszenia senator Maciej Łuczak i senator Małgorzata Kopiczko. Wiceprezes Stowarzyszenia ˝Wspólnota Polska”, Krzysztof Łachmański przekazał dla Zrzeszenia Złoty Medal Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w uznaniu zasług za wytrwałą i pełną zaangażowania działalność na rzecz Rodaków poza granicami kraju.

Po uroczystym wręczeniu medali, senator Maciej Łuczak odczytał list gratulacyjny Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego. Listy gratulacyjne przesłali również senator Grażyna Anna Sztark, poseł Anna Schmidt-Rodziewicz, przewodnicząca Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz prezesi polonijnych organizacji w Europie.

Z okazji jubileuszu przyznane zostały również odznaczenia Zrzeszenia za zasługi dla Polonii szwedzkiej.

Złotymi medalami uhonorowano: Krystynę Jagielską-Gasińską i Annę Marusell z Towarzystwa Polaków „Ogniwo” w Sztokholmie, Edmunda Majchrzaka z Polskiego Związku Kulturalnego w Göteborgu i Zofię Doweyko-Jurkowską ze Związku Kulturalno-Oświatowego „Wisła” w Olofström. Dwóm osobom nieobecnym na uroczystościach jubileuszowych złote medale zostaną wręczone przy innej okazji, Jolancie Lejman z Międzynarodowego Zespołu Dziecięcego „Malwa” oraz Wiesławie Baranowskiej z Klubu Seniora „Dom Polski” w Malmö. Srebrny Medal Honorowy otrzymali Paweł Ratajczyk z Klubu Motocyklowego Polish Riders Stockholm oraz Jerzy Walentynowicz ze związku futbolowego Polonia Falcons FF. Spoza grona organizacji członkowskich, złotym Medalem Honorowym Zrzeszenia został udekorowany Tomasz Kwieciński, prezes Stowarzyszenia Polsko-Szwedzkiego w Warszawie, od wielu lat współpracujący ze Zrzeszeniem.

Gościem specjalnym jubileuszu była znana polska piosenkarka, mieszkająca w Szwecji, Teresa Tutinas, która wystąpiła wraz z muzykami, Wiesławem Robotyckim, Stanisławem Rejmentem i Januszem Słotwińskim. W części artystycznej jubileuszu wystąpili też:  Jolanta Lilja w roli Katarzyny Jagiellonki, na saksofonie zagrał młody talent polonijny – Filip Kolasiński, a z gitarą wystąpiła utalentowana Danuta Zasada z Göteborga. Zespół „Piastowie”, zakończył część artystyczną pięknym mazurem. Po przyjęciu i tradycyjnej lampce wina, wszyscy obecni mieli okazję uczestniczyć w dyskusji z przedstawicielami senatu, prowadzonej przez ambasadora Wiesława Tarkę.

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.