Dzień Polonii i Polaków za Granicą - Odsłonięcie tablicy Longina Komołowskiego.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą

2 maja uroczystości z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Dnia Flagi RP odbyły się na placu Zamkowym oraz przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Na dziedzińcu Belwederu prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe oraz flagi państwowe krajowym i polonijnym organizacjom. Opiekę nad Polonią i Polakami za granicą sprawuje Senat RP.  Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą Marszałek Senatu Stanisław Karczewski złożył rozsianym po całym świecie rodakom życzenia:

 

Drodzy Rodacy poza granicami kraju, w dniu Waszego święta życzę, byście realizowali marzenia, budowali swoją pozycję zawodową i społeczną gdziekolwiek przyszło wam żyć. Jesteśmy dumni z waszych sukcesów. One także tworzą wizerunek naszego kraju poza granicami. Mam nadzieję, że i wy jesteście dumni z naszej Ojczyzny. Chciałbym, by ona zawsze była w waszych sercach, byście pielęgnowali polskość i przekazywali ją kolejnym pokoleniom.

Msza św. W Świątyni Opatrzności Bożej. W godzinach porannych uczestnicy Walnego Zjazdu organizacji członkowskich Rady Polonii Świata oraz członkowie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wzięli udział w mszy św. w intencji Polonii i Polaków z zagranicy, którą w Świątyni  Opatrzności Bożej w Warszawie  odprawił ks. bp Piotr Jarecki. Podczas Mszy św. powierzano Opatrzności Bożej losy Ojczyzny i Polonii z całego świata. Zebrani modlili się również
w intencji pochowanego w Panteonie Wielkich Polaków, zmarłego w grudniu 2016 roku, prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” śp. Longina Komołowskiego.  W liturgii uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak,  małżonka śp. Longina Komołowskiego z dziećmi i wnukami oraz dzieci ze szkoły w Połukniu na Litwie, która przyjęła imię Longina Komołowskiego. Po mszy świętej, uczestnicy liturgii złożyli wiązanki  kwiatów pod kryptą ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego oraz prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longina Komołowskiego.

Odsłonięcie tablicy Longina Komołowskiego.

W godzinach popołudniowych w Warszawskim Domu Polonii odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej niedawno zmarłemu śp. Longinowi Komołowskiemu, prezesowi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w latach 2010-2016. Autorem tablicy jest artysta-rzeźbiarz Andrzej Renes. W uroczystości, którą prowadziła Edyta Mikołajczyk, wzięli udział członkowie Zarządu „Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, uczestnicy Walnego Zjazdu Rady Polonii Świata oraz liczni przyjaciele z kraju i zagranicy. To był wieczór wspomnień o wielkim przyjacielu Polaków zamieszkałych poza Polską. Śp. Longina Komołowskiego wspominali:

  • Piotr Bonisławski - prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
  • Maria Koc - wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  • Adam Lipiński  - sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, były przewodniczący sejmowej Komisji ds. Łączności z Polakami za granicami kraju,
  • Jan Dziedziczak -  wiceminister Spraw Zagranicznych,
  • Janusz Steinhoff - wicepremier w rządzie Jerzego Buzka
  • Teresa Berezowski - prezes Rady Polonii Świata,
  • Tadeusz Adam Pilat - prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych,
  • Małżonka premiera, Zofia Komołowska,
  • Mieczysław Jurek - przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego.

Spontanicznie i żywiołowo do przemawiających dołączył Andrzej Janeczko z Hiszpanii, czym sprawił ogromne wzruszenie pani Zofii Komołowskiej. Odsłonięcia tablicy dokonali Zofia Komołowska, Piotr Bonisławski, Maria Koc, Teresa Berezowski i Tadeusz Adam Pilat. Uroczystość uświetniły koncerty w wykonaniu Romana Kołakowskiego, trio Hanki z Połuknia na Litwie oraz zespołu dzieci ze szkoły w Połukniu, która przyjmie imię Longina Komołowskiego.

 

2 maja to Dzień Polonii i Polaków za Granicą, a jego celem jest umacnianie poczucia jedności wszystkich Polaków na świecie. Święto 15 lat temu ustanowił Senat. Jest to jednocześnie Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Szacuje się, że poza Polską żyje ponad jedna trzecia narodu polskiego: na całym świecie około 20 mln osób przyznaje się do polskiej tożsamości. Największe skupiska polonijne są w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Brazylii i Australii. Poza granicami kraju najwięcej Polaków mieszka na kontynencie amerykańskim - około 12,5 mln - i w Europie Zachodniej - ponad 4,3 mln. W Europie Środkowo-Wschodniej mieszka dziś około 1,5 mln Polaków, najwięcej - na Białorusi, Ukrainie i Litwie, ale też w Czechach, Rosji i na Łotwie.