Dariusz Piotr Bonisławski - nowym prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

4 marca w Warszawie obradowało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, które wybrało nowego prezesa. Podczas głosowania na stanowisko prezesa Stowarzyszenia wybrano Dariusza Piotra Bonisławskiego, od 2010 roku pełniącego funkcję wiceprezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia.
Prezydent EUWP Tadeusz Adam Pilat wystosował do nowo wybranego prezesa list gratulacyjny w imieniu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Dariusz Piotr Bonisławski jest absolwentem historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, Studiów Podyplomowych z Zakresu Zarządzania oraz Europejskich Studiów Regionalnych „Euroreg” na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat pełni funkcję prezesa Oddziału Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W latach 2002-2010 był członkiem Rady Krajowej i Komisji Programowej SWP. Jest członkiem Konwentu Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego.

Nowy prezes Stowarzyszenia jest pomysłodawcą i współtwórcą ważnych przedsięwzięć służących edukacji: Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej, Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego czy też „Domu Polonii” w Ostródzie. Jest też autorem programów szkoleniowych oraz licznych projektów edukacyjnych skierowanych do pedagogów, rodziców oraz młodzieży polskiej za granicą.

Jest twórcą, koordynatorem oraz ekspertem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, prowadzącego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej program szkoleniowy dla ponad 1500 nauczycieli polonijnych na całym świecie. Od 2009 był inicjatorem, współtwórcą i organizatorem Światowych Zjazdów Nauczycieli Polonijnych. Dotychczas odbyło się sześć zjazdów, których program merytoryczny, cieszył się dużym uznaniem uczestników i ekspertów. Z ramienia Stowarzyszenia, Dariusz Piotr Bonisławski od wielu lat współpracował w sprawach edukacji z Europejską Unią Wspólnot Polonijnych. Podjął też ścisłą współpracę ze zrzeszającym polskich nauczycieli z całego świata Kongresem Oświaty Polonijnej, współorganizatorem tegorocznej VII edycji Zjazdu.