×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Uroczystości pogrzebowe śp. Longina Komołowskiego

Dzięki życzliwej zgodzie najbliższych oraz wsparciu najwyższych władz państwowych i kościelnych ustalono, że miejscem ostatecznego spoczynku śp. Prezesa Longina Komołowskiego, będzie tworzony w Świątyni Opatrzności Bożej Panteon Narodowy, a sama ceremonia pogrzebowa będzie miała charakter państwowy.
W poniedziałek, 9 stycznia w holu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wyłożona została księga kondolencyjna. Przybyli na uroczystości pogrzebowe licznie wpisywali się do księgi. W imieniu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych wpisu dokonali: prezydent Tadeusz Adam Pilat i sekretarz Andrzej Janeczko. W TVP Polonia powstawał jednocześnie program poświęcony zmarłemu prezesowi Stowarzyszenia i wyemitowany w dniu pogrzebu.


O godzinie 18.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej została odprawiona msza św. żałobna za zmarłego Longina Komołowskiego, w której uczestniczyła jego rodzina, przyjaciele pracownicy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i przedstawiciele Polaków zamieszkałych za granicą.

Główne uroczystości pogrzebowe Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” śp. Longina Komołowskiego odbyły się 10 stycznia w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie. Do kolejnych zmian warty przy trumnie zmarłego Premiera stanęli przyjaciele, współpracownicy, politycy, członkowie „Solidarności” i przedstawiciele Polonii, a w tym reprezentujący EUWP Tadeusz Adam Pilat i Andrzej Janeczko.

Na uroczystość przybyli: Prezydent RP, Andrzej Duda, Wicemarszałek Senatu RP, Maria Koc, Przewodnicząca Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Janina Sagatowska i Minister Henryk Kowalczyk. Przybyli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej i innych ministerstw, organizacji społecznych, instytucji państwowych i związków zawodowych. W uroczystościach udział wzięli działacze i pracownicy Zarządu Krajowego i lokalnych oddziałów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Aby pożegnać Premiera przybyli prezesi i przedstawiciele organizacji zrzeszonych w Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych i w Kongresie Polonii Amerykańskiej. Liczne delegacje przybyły z Litwy, Ukrainy i Białorusi.
Uroczystą mszę pogrzebową śp. Prezesa Longina Komołowskiego uświetnili artyści: Krzesimir Dębski – skrzypce, Adam Kowalski - organy, Aneta Łukaszewicz - mezzosopran, Kwartet smyczkowy - Con le Corde, Chór Cappella Corale Varsaviana i Chór Męski im. Józefa Gromali.

Modlitewno-muzyczne pożegnanie
O godzinie 13.00 poprzedzające mszę św. modlitewno-muzyczne pożegnanie rozpoczęło się Psalmem 23, odczytanym przez ks. Henryk Błaszczyka przy akompaniamencie skrzypcowym Kamili Wąsik Janiak, po czym zostały wykonane utwory: „Czas Płynie”, Janusza Radka oraz „Modlitwa o Wschodzie Słońca” i „Szukam Raju” Romana Kołakowskiego. Duet Renaty Jonknienie – Krasowskiej z Litwy odśpiewał ulubione utwory zmarłego: „Wileńszczyzna” i „Polskie Kwiaty”. Różańcowe, Tajemnice Chwalebne odmówił Ks. Henryk Błaszczyk, na tle muzycznym Kanonu Pachelbela w wykonaniu Kwartetu Smyczkowego „Con le Corde”. Kwartet wykonał następnie utwory:  Adagio - Albinioniego, Etiudę - Chopina,  Obój Gabriela - Morricone i Arię Bacha.

Uroczysta msza św. pogrzebowa
Msza św. pogrzebowa została koncelebrowana pod przewodnictwem J. E. Ks. Kardynała Kazimierza Nycza, Metropolitę Warszawskiego. Procesyjnemu wejściu celebrantów towarzyszył utwór „Lacrimosa” Mozarta, w wykonaniu chóru Cappella Corale Varsaviana. W czasie liturgii słowa został odśpiewany Psalm 103 oraz Alleluja w wykonaniu Chóru Męskiego im. Józefa Gromali.
Homilię wygłosił J. E. Ks. Bp Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.
Modlitwę wiernych odczytali: Jarosław Narkiewicz z Litwy, Bożena Kamiński z USA, wnuki Premiera Malwina i Sebastian Komołowski, Marian Krzaklewski i Mieczysław Jurek z Solidarności oraz prezydent Szczecina - Piotr Mync.
W czasie Ofiarowania i Komunii Świętej zostały wykonane utwory: „Ave Verum Corpus” – W.A. Mozarta, „Panis Angelicus” – C. Francka, „O Panie mój” – J. Elsnera i Koncert podwójny – J.S. Bacha.

Pożegnanie
W czasie uroczystości pożegnania Prezydent RP Andrzej Duda wręczył Zofii Komołowskiej list kondolencyjny. Minister Henryk Kowalczyk odczytał list Premier Beaty Szydło. Głos zabrali premier Jerzy Buzek, Przewodniczący NSZZ Solidarność, Piotr Duda oraz Natalia i Michał Komołowscy. W imieniu EUWP pożegnalne słowo wygłosił Prezydent Tadeusz Adam Pilat. W imieniu Polaków zamieszkałych za granicą przemówili: Helena Miziniak, Wiceprezes Rada Polonii Świata, Waldemar Tomaszewski Przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i Frank Spula, Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Premier Beata Szydło w swym liście napisała: Dokonania świętej pamięci Longina Komołowskiego przypominają nam, że celem każdej działalności publicznej powinno być to, co nazywamy dobrem powszechnym. Polska i Polacy wiele mu zawdzięczają.

Prezydent EUWP Tadeusz Pilat w swym przemówieniu powiedział:
Świętej pamięci Longin Komołowski w swej wrażliwości zawsze towarzyszył tym, którzy cierpieli na jakiś niedostatek.
-    Towarzyszył robotnikom w Solidarności, gdyż cierpieli na niedostatek godności i wolności;
-    Towarzyszył niepełnosprawnym sportowcom, gdyż cierpieli na niedostatek zdrowia;
-    Towarzyszył nam, Polakom za granicą, gdyż zawsze cierpimy na niedostatek Ojczyzny.

Złożenie do krypty
W ostatniej drodze do krypty towarzyszyła zmarłemu rodzina, przyjaciele i sztandary instytucji i organizacji, z którymi był związany. W czasie procesji znoszenia trumny do krypty artyści wykonali utwory „Pie Jesu” i „ In Paradisum” – G. Faure oraz Ave Maria - G. Caccini. Żołnierze z Kompanii Honorowej Wojska Polskiego znieśli do krypty i złożyli kilkanaście wieńców, a wśród nich wieniec od Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. W czasie złożenia trumny do grobu, Chór Męski im. Józefa Gromali wykonał Psalm 116 a na skrzypcach zagrał Krzesimir Dębski. Na zakończenie utwór „Idzie noc” wykonał trębacz Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Ciało Śp. Longina Komołowskiego spoczęło w krypcie Świątyni Opatrzności Bożej, w Panteonie Wielkich Polaków.

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.