×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

UCHWAŁA III EUROPEJSKIEGO FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH

 UCHWAŁA III EUROPEJSKIEGO FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH

Uczestnicy „III Europejskiego Forum Mediów Polonijnych” (EFMP) w Warszawie i Pułtusku dziękują organizatorowi konferencji, Zrzeszeniu Organizacji Polonijnych w Szwecji oraz współorganizatorom Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” i Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych za zorganizowanie tegorocznego Forum.

Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy dziękują Marszałkowi Senatu RP za objęcie Forum patronatem honorowym oraz TVP Polonia za patronat medialny.

Dziękujemy za obecność na Forum wicemarszałkowi Senatu RP, Marii Koc, która dokonała otwarcia Forum, wicemarszałkowi Senatu RP Bogdanowi Borusewiczowi, ministrowi Henrykowi Kowalczykowi, przewodniczącemu Stałego Komitetu Rady Ministrów, przewodniczącej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Janinie Sagatowskiej,  wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Arturowi Warzosze i Maciejowi Łuczakowi, członkom Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Barbarze Borys-Damięckiej i Andrzejowi Pająkowi, dyrektorowi Biura Polonii w Senacie RP Romualdowi Łanczkowskiemu, dyrektorowi Biura do Spraw kontaktów z Polakami za Granicą w Kancelarii Prezydenta RP Kazimierzowi Kuberskiemu, zastępcy dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ Wojciechowi Tycińskiemu, zastępcy dyrektora TVP Polonia Filipowi Frąckowiakowi oraz pozostałym gościom.

Dziękujemy za wyrażone w listach życzenia i słowa wsparcia dla „III Europejskiego Forum Mediów Polonijnych” Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisławowi Karczewskiemu oraz Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Janowi Dziedziczakowi.

Wyrażamy wdzięczność za możliwość przeprowadzenia obrad inauguracyjnych Forum w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej.

Europejskie Forum Mediów Polonijnych jest trzecim spotkaniem, na którym były reprezentowane media z 22 krajów europejskich.

W konferencji wzięło udział 52 przedstawicieli mediów polonijnych (wydawnictw prasowych, portali, blogów, radia i telewizji) z Austrii, Belgii, Białorusi, Czarnogóry, Czech, Danii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec,  Norwegii, Rosji, Rumunii, Szwecji, Szwajcarii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch, Węgier oraz z Polski.

III Europejskie Forum Mediów Polonijnych pokazało dużą różnorodność mediów w poszczególnych krajach Europy oraz ewolucyjny proces odchodzenia od wydawnictw drukowanych na rzecz portali, jednocześnie dostrzegając konieczność utrzymywania prasy drukowanej.

Uczestnicy stwierdzają, że integracja poprzez merytoryczną współpracę i wymianę doświadczeń jest podstawową potrzebą środowisk i mediów polonijnych. Zwracamy się do władz polskich o wsparcie wszelkich inicjatyw i działań w tym zakresie.

Uczestnicy Forum przyjęli następujące wnioski:

 1. Konieczna jest kontynuacja organizowania Forum Mediów Polonijnych przez Zrzeszenie Organizacji Polonijnych
  w Szwecji, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Europejską Unię Wspólnot Polonijnych.
 2. Zachodzi potrzeba wspierania finansowego:
  - portalu integracyjnego MediaPolonijne.net
  - portali i prasy drukowanej, zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie
  - digitalizacji mediów polonijnych.
 3. Oczekujemy od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
  - zorganizowania szkoleń i warsztatów dla dziennikarzy polonijnych podnoszących kwalifikacje
    zawodowe oraz szkoleń w zakresie pozyskiwania środków unijnych
  - umieszczenie ekranów multimedialnych prezentujących media polonijne w Domach Polonii
    na terenie Polski.
 4. Apelujemy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o umieszczenie na stronach internetowych polskich placówek dyplomatycznych informacji o mediach polonijnych w danym kraju, o umożliwienie udziału mediów polonijnych w spotkaniach z przedstawicielami władz polskich podczas ich wizyt zagranicznych oraz o włączanie redaktorów mediów polonijnych do wizyt studyjnych organizowanych przez MSZ dla dziennikarzy zagranicznych.
 5. Proponujemy zorganizowanie panelu mediów polonijnych podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.
 6. Zwracamy się o przywrócenie i dofinansowanie serwisu informacyjnego PAP dla Polonii oraz serwisu depesz poprzez zintegrowanie go z portalem MediaPolonijne.net.

Powyższa treść została zatwierdzona przez uczestników III Europejskiego Forum Mediów Polonijnych.

Komisja Wnioskowa w składzie:

Teresa Sygnarek, Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji

Roman Wróbel, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Tadeusz Adam Pilat, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Adriana Chodakowska, Wielka Brytania

Sergiusz Leończyk, Rosja

Pułtusk, 23 października 2016 r.

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.