×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Konferencja w Kijowie: "Polacy na Ukrainie: drogi i losy"

W dniu 15 października, w Kijowie odbyła się Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Polacy na Ukrainie: drogi i losy”, dla upamiętnienia 80. rocznicy deportacji do Kazachstanu.

Konferencja została zorganizowana przez Federację Organizacji Polskich na Ukrainie, przy wsparciu m.in. Ambasady RP w Kijowie, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Ministerstwa Edukacji  i Nauki Ukrainy, Instytutu Historii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Zasobów Naturalnych. Podczas obrad przedstawione zostały referaty naukowców, urzędników państwowych, wykładowców akademickich, dziennikarzy, liderów organizacji polskich z Ukrainy i doktorantów polskich i ukraińskich uczelni. Podjęto następujące zagadnienia:


     Polska mniejszość narodowa na Ukrainie: historia i współczesność;
     Polacy i Ukraińcy pod naciskiem radzieckiej machiny represyjnej: wymiar deportacji w kontekście pamięci historycznej;
     Polska droga do Kazachstanu. Losy na tle epoki;
     Dziedzictwo kulturowe Polski i Ukrainy oraz jego rola w kształtowaniu świadomości narodowej;
     Współpraca międzynarodowa w procesie kształtowania polityki pojednania i „przezwyciężania przeszłości”.
Rola gospodarza konferencji przypadła Emilii Chmielowej – Prezesowi Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Ambasadę RP w Kijowie reprezentował Radca Tomasz Dederko - Kierownik Wydziału Konsularnego. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” reprezentowała Anita Staszkiewicz, która przekazała organizatorom i uczestnikom konferencji podziękowania za jej organizację od Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – Premiera Longina Komołowskiego, podkreślając rolę pamięci historycznej w procesie kształtowania tożsamości narodowej pokoleń Polaków nie tylko na Ukrainie, ale na całym świecie. Warto podkreślić, iż wystąpienia nie miały tylko naukowego charakteru, ale dotyczyły osobistych, indywidualnych historii rodzinnych Polaków mieszkających dziś w różnych miejscach na Ukrainie, we Lwowie, w Charkowie, Żytomierzu, Sumach.

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.