Zjazd Polonii Hiszpańskiej w Madrycie

W dniach 24 – 25 września w Getafe - Madryt odbył się IV Zjazd Stowarzyszeń Polonijnych oraz Kapelanii Polskich w Hiszpanii, pod Patronatem Honorowym Ambasady RP w Madrycie oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Organizatorem zjazdu było Stowarzyszenie Polaków w Hiszpanii „Nasz Dom“- „Nuestra Casa” i Dom Polski w Getafe-Madryt.

Honorowymi gośćmi spotkania byli Senator Artur Warzocha - zastępca przewodniczącej Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Stefan Gajda - członek Rady Krajowej i prezes Oddziału Katowickiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Piotr Dolata - chargé d'affaires a.i. Ambasady RP w Madrycie, Marek Ciesielczuk - konsul generalny RP w Barcelonie, Krzysztof Wielgus - Konsul RP w Madrycie, Mirosław Węglarczyk -  radca Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Madrycie, Anna Radomska - delegat Konsulatu Honorowego z Pampeluny oraz Anna Rembiasz - reprezentant Polskich Linii Lotniczych LOT.

Na zjeździe obecni byli reprezentanci stowarzyszeń polonijnych z całej Hiszpanii; Klub Wawel, Forum, Sparta, Amigos de la Lengua Polaca, APPEMIC, Circulo Amigos Del Arte, Stowarzyszenia im. Karola Wojtyły, Asociación Polaca Ámbar, Casa de Copernico, Polonia w Galicji, Krakus, Polonica, Szkolny Punkt Konsultacyjny, Szkoła im. Czesława Milosza, Nasz Dom i Dom Polski. W zjeździe uczestniczyli również Kapelanii Polscy w Hiszpanii ks. Czesław Piela, ks. Mirosław Baran, ks. Andrzej Sobczyk, ks. Sławomir Wiktorowicz, ks. Mateusz Dobrzycki i ks. Tomasz Grala Zaproszono również Pana Mariana Świerczyńskiego i Pana Lecha Piekutowskiego, którzy swoją wieloletnia pracą społeczną przyczynili się do promocji Polski w środowisku hiszpańskim.

Inaugurując spotkanie, prezes Stowarzyszenia „Nasz Dom „ – „Nuestra Casa” i Domu Polskiego w Getafe – Madryt, Andrzej Janeczko serdecznie przywitał zgromadzonych gości i stwierdził, że „najlepsze projekty polonijne powstają wtedy, gdy Polacy ze sobą rozmawiają”

Jako pierwszy z honorowych gości głos zabrał Senator Artur Warzocha. Odczytał list Marszalka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, skierowany do uczestników Zjazdu. Przedstawił również zmiany w finansowaniu organizacji polonijnych. Następnie przemawiał Stefan Gajda, przedstawiciel Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, który w obrazowy i profesjonalny sposób przedstawił 25-letnie doświadczenie współpracy z Polonią i Polakami poza granicami kraju oraz naświetlił wszystkie reguły współpracy i pomocy finansowej, jaką świadczy Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” dla Polaków zamieszkałych poza granicami Polski.

Głos zabrali również: chargé d'affaires a.i. Ambasady RP w Madrycie, Piotr Dolata, konsul generalny RP w Barcelonie, Marek Ciesielczuk oraz konsul RP w Madrycie Krzysztof Wielgus, który odczytał list dyrektora Departamentu Współpracy z Polonia i Polakami za Granicą skierowany do uczestników zjazdu. List okolicznościowy wystosował również Tadeusz Adam Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Następnie głos zabrali kolejno prezesi stowarzyszeń, dyrektorzy punktów nauczania oraz polscy księża w Hiszpanii, przedstawiając zarys swojej działalności jak również plany i projekty na przyszłość. Głównymi tematami, jakie zostały poruszone, były nauka języka polskiego, sposoby finansowania działalności, prezentowania dorobku kultury polskiej w Hiszpanii oraz doskonalenie stałego kontaktu dzieci i młodzieży z Ojczyzną.

Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Madrycie, Mirosław Węglarczyk dokonał przeglądu stosunków handlowych i gospodarczych pomiędzy polską i Hiszpanią. Na zakończenie części oficjalnej, senator Artur Warzocha odpowiadał na pytania zadawane przez uczestników zjazdu.

Po zakończeniu obrad na uroczystym obiedzie kontynuowane były nieformalne rozmowy wystąpili również artyści: Jan Zieliński, zespół „BOLTER” oraz Krystyna Dera z zespołu „CYKADY”, którzy wspólnie z zespołem młodzieżowym Stowarzyszeń Nasz Dom i Dom Polski uświetnili swymi występami wieczorną Biesiadę Polonijną.

W drugim dniu Zjazdu uczestnicy wzięli udział w obchodach „Dnia Braterstwa” w miejscowości Somosierra. Goście zwiedzili izbę pamięci poświęconej bitwie w wąwozie Somosierra, której opiekunem jest proboszcz parafii Somosierra, Jose Medina, wspierany od 20 lat przez Stowarzyszenia Nasz Dom i Dom Polski.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą koncelebrowaną przez ks. Jose Medina oraz księdza Sławomira Wiktorowicza. Po mszy świętej, odbył się apel poległych w trakcie, którego delegacje Senatu RP, Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Ambasady RP w Madrycie, stowarzyszeń Polonijnych w Hiszpanii, oraz Urzędu Miasta Somosierra, złożyły wieńce pod tablicą upamiętniającą poległych w bitwie z 1808r.

Następnie w parku Urzędu Gminy Somosierra miała miejsce mała uroczystość posadzenia pierwszego w Hiszpanii Dębu Katyńskiego, poświęconego majorowi Władysławowi Anczycowi, zamordowanemu przez NKWD w Charkowie, w 1940 roku, strzałem w tył głowy. Na zakończenie uroczystości Andrzej Janeczko - prezes Stowarzyszenia „Nasz Dom” – „Nuestra Casa” i Domu Polskiego w Getafe – Madryt, podziękował w imieniu zebranych burmistrzowi Gminy Somosierra, Francisco Sanz Gutierrez oraz księdzu Jose Medina za wieloletnią owocną współpracę a wszystkim przybyłym gościom za obecność na tak doniosłej i ważnej dla Polonii hiszpańskiej uroczystości. Senator Artur Warzocha i prezes Stefan Gajda po raz kolejny podkreślili role historii i języka polskiego w kształtowaniu patriotyzmu i szacunku dla naszych bohaterów i symboli narodowych.

IV Zjazd Stowarzyszeń Polonijnych oraz Kapelanii Polskich w Hiszpanii zakończył się dorocznym piknikiem braterstwa przy wspólnym, hiszpańsko-polskim stole degustacyjnym. Oprawę artystyczną i poczty sztandarowe przygotowali: Polonijny Zespół Ludowy Stowarzyszeń „Nasz Dom” i Dom Polski oraz zaproszeni artyści, Jan Zieliński i Krystyna Dera.