×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja w Warszawie

Obchody 225 rocznicy Konstytucji 3 Maja rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny  w archikatedrze św. Jana Chrzciciela, w której uczestniczyli: prezydent Andrzej Duda, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, premier Beata Szydło, przedstawiciele najwyższych władz państwowych, Polonii, kombatanci, harcerze i mieszkańcy stolicy. Mszy św. przewodniczył ks. kard. Kazimierz Nycz. W homilii podkreślił, że Konstytucja 3 Maja była ważnym testamentem Pierwszej Rzeczypospolitej. Mimo upadku Polski pomagała przetrwać aktywnie 123. lata rozbiorów i była dla potomnych punktem odniesienia w staraniach o wolną Polskę. Dodał, że uczestniczy w Eucharystii, która jest dziękczynieniem za Konstytucję 3 Maja. 

Na Zamku Królewskim prezydent wręczył odznaczenia państwowe, a w południe odbyły się uroczystości na Placu Zamkowym, gdzie prezydent Andrzej Duda wygłosił przemówienie, po czym uczestnicy uroczystości udali się na przyjęcie do pałacu prezydenckiego.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz i organizacji członkowskich EUWP: Tadeusz Adam Pilat, Wiesław Lewicki, Teresa Sygnarek, Maria Przybyła-Daczewska, Andrzej Janeczko, Jan Ryłko, Aleksander Zając, Piotr Małoszewski, Tadeusz Stenzel, Michał Mackiewicz, Emilia Chmielowa, Urszula Stefańska-Andreini, Teresa Kopeć i Andżelika Borys. Obecni też byli prezes Jan Cytowski i przedstawiciele prezydium Rady Polonii Świata.

W podjętej z tej okazji uchwale senatorowie przypomnieli o przypadającej w tym roku 225. Rocznicy uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie i drugiej na świecie, po konstytucji amerykańskiej, nowożytnej ustawy zasadniczej epoki Oświecenia. Senat złożył hołd twórcom i obrońcom Konstytucji 3 Maja, których dorobek oraz dziedzictwo pozwoliły polskiemu narodowi przetrwać dziejowe przeciwności, stając się fundamentem suwerennego, demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego.  

„Dokument ten stanowił swoistą odpowiedź na stale pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową, w jakiej znalazła się Rzeczpospolita Obojga Narodów w drugiej połowie XVIII wieku. Wprowadzone ustawą reformy dawały nadzieję na pokojową zmianę panującego w kraju ustroju politycznego, łącząc chrześcijańskie tradycje polskiej państwowości z ujętymi w demokratycznych normach prawnych ideami silnego i nowoczesnego państwa. Choć ostatecznie dzieło Konstytucji 3 Maja zostało zniweczone przez niechętne zmianom siły polityczne wsparte zbrojną interwencją sąsiednich mocarstw, to jednak trwale zaszczepiło w narodzie wartości, które po 123 latach zaborów umożliwiły odrodzenie państwa polskiego”.

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.