×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w Republice Czeskiej

W sobotę, 23 kwietnia br. w Czeskim Cieszynie odbyło się XII Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Zjazd rozpoczął się odśpiewaniem hymnu „Gaude mater Polonia” w wykonaniu zespołu śpiewaczego Collegium Canticorum. Jako pierwszy przemówił ks. Bogusław Kokotek, zaraz po nim modlitwę odmówił ks. Adam Rucki.

W obradach udział wzięli liczni goście, wśród nich m.in. sekretarz stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Jan Dziedziczak, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski, ambasador RP w Pradze Grażyna Bernatowicz, konsul generalny Janusz Bilski, hetman województwa morawsko-śląskiego Miroslav Novák. Europejską Unię Wspólnot Polonijnych reprezentował prezydent, Tadeusz Adam Pilat, który jako gość Zgromadzenia Ogólnego zabierał głos w części inauguracyjnej i na zakończenie. Obecni również byli prezesi dwóch organizacji członkowskich EUWP w Republice Czeskiej, Jan Ryłko, prezes Polskiego Związku Kulturalno- Oświatowego i Andrzej Russ, prezes Macierzy Szkolnej.

Podczas Walnego Zgromadzenia wybrano władze organizacji na kadencję 2016-2020. Nowym prezesem został Mariusz Wałach, pierwszym wiceprezesem Tomasz Pustówka, zaś drugim wiceprezesem Józef Szymeczek.

Wybrano również członków Rady Kongresu Polaków w RC, w skład której wejdą Andrzej Bizoń, Dariusz Branny, Małgorzata Rakowska, Józef Szymeczek, Mariusz Wałach, Tomasz Pustówka, Mariusz Zawadzki, Andrzej Suchanek, Danuta Branna.

Sala na stojąco podziękowała za dotychczasową pracę Józefowi Szymeczkowi. Nowo wybrany prezes Mariusz Wałach powiedział do zebranych: „Obiecuję, że będę starał się być prezesem wszystkich Polaków mieszkających w Republice Czeskiej, nie tylko tych zrzeszonych w licznych organizacjach”.

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.