×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Wizyta PZKO w Senacie

27 stycznia w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej z przewodniczącą senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, senator Janiną Sagatowską. W imieniu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC w spotkaniu z senator Janiną Sagatowską udział wzięli: Jan Ryłko, prezes zarządu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC oraz Marian Pijarski Ambasador PZKO w Warszawie. W trakcie półtoragodzinnego spotkania było wiele czasu na wymianę informacji związanych przede wszystkim ze tegoroczną zmianą finansowania organizacji polonijnych i polskich za granicą.
Na początku spotkania prezes Jan Ryłko poinformował o wieloletniej i bezinteresownej działalności członków PZKO na rzecz zachowania tożsamości narodowej Polaków na Zaolziu. Zwrócił też uwagę na znaczenie, tej największej w Europie polskiej organizacji, działającej poza granicami Polski, w strukturach organizacji polskich i polonijnych na całym świecie. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie przez prezesa Jana Ryłkę opracowanej wcześniej  na potrzeby Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie oraz Ambasady RP w Pradze analizy Planu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ RP. Podsumowując przedstawione w analizie kwestie, prezes Jan Ryłko zwrócił się z uprzejmą prośbą, o wpłynięcie na zdecydowane ograniczenie podmiotów prawa polskiego, które będą mogły ubiegać się o środki przeznaczone na wspieranie organizacji polskich i polonijnych na świecie oraz o powrót do takich długoletnich i wypróbowanych partnerów światowej Polonii jak Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie i fundacja „Semper Polonia”.

Poprosił też, aby solidarnie skierować jak największą ilość środków inwestycyjnych na budowę Domu Polskiego we Lwowie, nawet kosztem innych inwestycji. Ukończenie tej budowy należy przeprowadzić w jak najkrótszym czasie. Przedłużanie budowy będzie zbytecznie podwyższać jej koszty i niepotrzebnie ograniczać inne polskie organizacje z korzystania ze środków Senatu RP przeznaczonych na inwestycje.

Nawiązując do ubiegłorocznych problemów z dofinansowaniem miesięcznika PZKO „Zwrot” senator Sagatowska wyraziła szczere uznanie pod adresem tego czasopisma i jego redakcji. Zwróciła też uwagę na wyróżniającą się szatę graficzną Zwrotu oraz na jego zawartość merytoryczną i zaznaczyła: „Zwrot może być przykładem dla innych czasopism i można postawić go jako wzór do naśladowania dla innych organizacji polonijnych. Jego wysoki poziom intelektualny oraz profesjonalne wykonanie, jest najlepszą wizytówką Polski w Republice Czeskiej.” Przed spotkaniem w Senacie odbyło się nie mniej ważne i miłe spotkanie z Prezesem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Ambasadorem Januszem Skolimowskim. Przedstawiciele PZKO zwrócili uwagę na niektóre aspekty związane z przekazywaniem wniosków na dofinansowanie ich działalności. Zaproponowali rozwiązanie mające na celu bardziej efektywne zarządzanie dostępnymi środkami, bardziej obiektywną ocenę zapotrzebowania finansowego oraz usprawnienie całego procesu podejmowania decyzji w ranach fundacji. Propozycje zostały przyjęte z zadowoleniem. Współpraca z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie, była oceniana przez PZKO zawsze bardzo pozytywnie. Należy wspomnieć, że znaczące środki finansowe, udało się wspólnie uzyskać w 2015 roku na modernizację Domu PZKO w Mostach koło Jabłonkowa.

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.