×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Inauguracja XXIV Dni Polskich w Austrii

12 września w Sali Ratuszowej 3 dzielnicy Wiednia odbyła się inauguracja XXIV Dni Polskich w Austrii, które potrwają do 17 października br.

Gości powitała Prezes Forum Polonii Teresa Kopeć oraz zasłużona dla Polonii w Austrii Liliana Niesielska.

Na uroczystość przybyli Ambasador RP w Austrii Artur Lorkowski wraz  z Małżonką, Konsul Generalny Andrzej Kaczorowski wraz z Małżonką, Attache’ Obrony płk Adam Stępień wraz z Małżonką, Prezes Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska i członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska Stefan Gajda, reprezentacja husarii polskiej złożona z przedstawicieli Chorągwi Husarskich z Białegostoku, Sandomierza i Krakowa na czele z Rotmistrzem Podlaskiej Chorągwi Husarskiej Dariuszem Wasilewskim,

Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Wiedniu prof. Bogusław Dybaś wraz z Małżonką, Z-ca dyr. Instytutu Polskiego w Wiedniu Bogdan Wrzochalski, Dyrektor Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Wiedniu Hanna Kaczmarczyk, Dyrektor Festiwalu Filmowego Let’S CEE Film Festival Magdalena Zelasko, Ewa Dziedzic-kandydatka polskiego pochodzenia na radną miasta Wiedeń oraz posłankę do wiedeńskiego Landtagu w październikowych wyborach, prezesi organizacji polonijnych, wielu polskich artystów żyjących  i pracujących w Wiedniu a przede wszystkim, wspaniała niezawodna publiczność towarzysząca nam od wielu lat.

 

W czasie oficjalnych przemówień zostały odczytane listy gratulacyjne od Wice Przewodniczącej Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Poseł Joanny Fabisiak oraz list od Prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska Longina Komołowskiego.

W oficjalnych przemowach Prezes Form Polonii Teresa Kopeć podziękowała wszystkim tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie tegorocznych Dni Polskich. Szczególne słowa uznania i podziękowania dla organizatorów imprez oraz Forum Polonii wyraził Ambasador RP w Austrii Artur Lorkowski.

W koncercie inaugurującym XXIV Dni Polskie w Austrii wystąpili: Mateusz Kasprzak Łabudziński, kwartet „Abenteuer”oraz Marek Kudlicki. Publiczność oczarowana poziomem wykonania koncertu rzęsistymi brawami dawała raz po raz temu wyraz. Po koncercie przedstawiciele Chorągwi Husarskich zaprezentowali swoje umiejętności, wprowadzając jednocześnie publiczność w atmosferę obchodów 332 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej jakie odbyły się następnego dnia na Kahlenberg.                          

W tegorocznym programie Dni Polskich jest 75 pozycji co świadczy o aktywności i zaangażowaniu naszej Polonii w promocję polskiej kultury i historii w Austrii. Dni Polskie są wspaniałą okazją do integracji środowiska polsko-austriackiego a wypełnione są bogatym programem artystycznym od koncertów muzyki klasycznej po współczesną, ludową, teatr, kabaret, wernisaże, wieczory poezji, spotkania autorskie, wycieczki historyczne , film i inne. Na szczególną uwagę w programie Dni Polskich zasługują obchody rocznicowe Odsieczy Wiedeńskiej i dożynki na Kahlenberg, multimadialna wystawa fotografii i projekcja filmów dokumentalnych z okazji rocznicy 70-lecia wyzwolenia obozów Mauthausen-Gusen jak również wystawa „ Bohaterowie ze Stein” poświęcona nieznanym bohaterom II wojny światowej.

XXIV Dni Polskie w Austrii są objęte patronatem władz państwowych Polski i Austrii.

Teresa Kopeć

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.