Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

POLONICUS 2015 - Wśród Wybranych w Akwizgranie

Tak możemy nazwać ten uroczysty wieczór w Sali Koronacyjnej Karola Wielkiego w akwizgrańskim ratuszu 2 maja tego roku. Radość napełniła serca licznie zebranej Polonii i niemieckich gości. Wyjątkowe było to grono, a przeważali w nim profesorowie, uczeni, przedsiębiorcy, przedstawiciele władz wiekowego cesarskiego grodu, duchowni, polonijni działacze i młodzież. Przybyli na rozdanie prestiżowej nagrody POLONICUS – nadawanej przez Polonię.

Jednym z jej tegorocznych laureatów jest profesor Jan Miodek z Wrocławia. To on, ucząc od wielu lat poprawnej polszczyzny, rozwija nas duchowo, bogaci, zbliża w patriotycznym poczuciu narodowych wartości. Jego wystąpienie na Gali Polonii skłoniło do rozważań nad europejską jednością narodów. Profesor zwrócił uwagę na prymarne znaczenie kilku słów, które świadczą o językowej wspólnocie kulturowej, o pokrewieństwie i podobieństwach ludów zamieszkałych od wieków nad Loarą, Renem, Łabą i Odrą. Zauroczony Akwizgranem pozwolił sobie na osobiste wspomnienia i dywagacje, a te, oddały najtrafniej całą moc jego intelektu, wrażliwości i uroku.

 

O potrzebie budowy wzajemnego zaufania i życzliwości we współczesnej Europie mówiła przekonywująco i to w języku polskim profesor Gesine Schwan. Jej przychylność wobec naszych rodaków nagrodzona została brawami. Na Gali obecny był także mąż pani profesor Peter Eigen – założyciel organizacji Transparency International zaangażowanej w walkę z korupcją i nieprawościami światowych urzędów i instytucji.

Wielkie uznanie i aplauz zyskiwali przybyli na uroczystość przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwłaszcza prorektor profesor Władysław Miodunka – specjalista od bilingwizmu i glottodydaktyki i dziekan wydziału Filologii Polskiej pani profesor Renata Przybylska. Towarzyszyło im grono młodych ludzi z różnych krajów, uczestników konkursu na temat znajomości kultury i języka polskiego. Nie ma lepszej promocji Polski w świecie, a trudny język też do opanowania – głosili uczestnicy, zwycięzcy i jurorzy!

Z uwagą wysłuchano słów księdza prałata Stanisława Budynia – rektora Polskiej Misji Katolickiej z siedzibą w Hanowerze. Ten pełen serca i chrześcijańskiej pogody duszpasterz wielokrotnie wyróżniany i nagradzany przyjął Polonicusa z nieukrywaną radością i wzruszeniem.

W uroczystości wzięła udział senator Barbara Borys – Damięcka. Niekwestionowane jest jej zaangażowanie i owocna współpraca z organizacjami polonijnymi, a także wysiłek w kształtowanie i rozwój telewizyjnej stacji TV POLONIA, która to w ostatnim czasie wyraźnie dostosowała się do oczekiwań emigracji. Dziś, gdy rodacy rozrzuceni po świecie nie wyobrażają sobie bez „swojej telewizji” życia codziennego, istotnym i słusznym było ukoronowanie jej polonijną nagrodą honorową. Z satysfakcją przyjął ją dr Juliusz Braun – prezes Telewizji Polskiej. Zapewnił on przy okazji, że cały jego zespół wkłada wiele starań, by widzowie na całym świecie czerpali jak najwięcej pożytku i zadowolenia z prezentowanego i kierowanego doń bogatego i różnorodnego programu.

rightPolonijna społeczność w Niemczech, w Europie warta jest większej uwagi i uznania - powtarzano niejednokrotnie tego wieczoru. Wskazywano na potrzebę współpracy z pozarządowymi organizacjami w Polsce, na wspomaganie jej działaczy; rezolutnych i oddanych krzewicieli jedności i zgody, sprawdzonych przewodników obdarzonych szacunkiem, pomysłowością i odwagą.

Te przymioty posiada Wiesław Lewicki, organizator akwizgrańskiej corocznej Gali Polonicusa. Dlatego gratulowano odznaczenia Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP, które otrzymał 2 maja z rąk konsula generalnego Jana Sobczaka z Kolonii w Białej Sali akwizgrańskiego ratusza.
I tak oto historyczne miejsce wyzwoliło ponownie pozytywne emocje i niezapomniane nastroje. Natchnęło wielu do prac na rzecz wspólnoty i dodało sił w realizacji naszych polonijnych celów. Spotkanie uświetnił występ znanego w Niemczech polskiego chóru Benedictus z Wuppertalu pod dyrekcją Benedykta Frąckiewicza. Galę poprowadził z właściwą sobie lekkością i swobodą Marcin Antosiewicz – berliński korespondent TVP.
Jesteśmy przekonani, że za rok spotkamy się bogatsi w nowe doświadczenia i sukcesy, lecz w równie znamienitym gronie!

Polonia Viva / Slawa Ratajczak

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.