×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Uroczyste obchody XXV-lecia powstania Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

1 maja 2015 roku w warszawskim Domu Polonii rozpoczęły się uroczyste obchody XXV-lecia powstania Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W siedzibie Stowarzyszenia na Krakowskim Przedmieściu pojawili się obok działaczy i pracowników liczni goście z kraju i zagranicy. W wystąpieniu wprowadzającym prezesa Stowarzyszenia Longina Komołowskiego znalazły się liczne odniesienia do rzeczywistości sprzed 25 lat, gdy elity odbudowywanej wolnej Polski dostrzegły potrzebę ponownego zjednoczenia podzielonego przez II wojnę światową i jej polityczne skutki narodu. Założenie Stowarzyszenia miało być na ten podział remedium, miało umożliwić dialog i autentyczną współprace kraju i 20 milionów rozsianych po świecie Polaków. Prawdziwy przełom i rzeczywiste pojednanie nastąpiło w roku powołania „Wspólnoty Polskiej”, w Rzymie. To tam, pod patronatem Ojca Świętego Jana Pawła II spotkali się przedstawiciele Polonii, Polacy ze Wschodu i z kraju. Prezes Komołowski z naciskiem podkreślał, że tam właśnie zostały  położone prawdziwe fundamenty misji Stowarzyszenia, misji służenia Polonii i Polakom żyjącym poza granicami Polski.Wystąpienia kolejnych gości również zwracały się ku przeszłości. Pamięć poprzednich prezesów Stowarzyszenia, prof. Andrzeja Stelmachowskiego i marszałka Macieja Płażyńskiego przywołał minister Konrad Pawlik z MSZ. Wzruszająco o początkach Stowarzyszenia, o idei przeświecającej założycielom mówiła senator Anna Bogucka-Skowrońska, członek władz „Wspólnoty” pierwszej kadencji. O współczesności, o nowych warunkach, w jakich Stowarzyszenie działa dzisiaj, mówił dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Jacek Junosza-Kisielewski. Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk wspominał między innymi o rozwijającej się w ostatnich latach współpracy Stowarzyszenia z samorządami lokalnymi. Gdy nadeszła kolej na reprezentantów Polonii zdawało się, że pełnym serdeczności przemówieniom nie będzie końca. Wśród wielu wypróbowanych przyjaciół „Wspólnoty Polskiej” wymienimy jedynie reprezentantów całej polonijnej społeczności – przewodniczącego Rady Polonii Świata Jana Cytowskiego i prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Helenę Miziniak.

Czytaj więcej: http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci/Uroczyste-obchody-XXV-lecia-powstania-Stowarzyszenia-Wspolnota-Polska,4524.html

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.