×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Druga szansa dla polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu

26 lutego 2015 r. w Warszawie odbyły się polsko-niemieckie rozmowy Okrągłego Stołu, poświęcone sytuacji Polonii i Polaków w Niemczech oraz mniejszości niemieckiej w Polsce. Zostały one zapoczątkowane w 2010 r., a ich celem jest doprowadzenie do pełnej realizacji polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Obradom, z udziałem przedstawicieli organizacji polonijnych Konwentu Organizacji Polskich i Związku Polaków w NIemczech oraz mniejszości niemieckiej Polsce, przewodniczyli Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Niemiec Günter Krings. Ministerstwo Spraw Zagranicznych reprezentowane było przez podsekretarz stanu Henrykę Mościcką-Dendys.Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Władysław Bartoszewski podkreślił znaczenie i osiągnięcia Okrągłego Stołu, jednocześnie apelując o większą dynamikę dyskusji nad priorytetami w odniesieniu do postulatów Polonii i Polaków w Niemczech.

Pozytywna ocena dotychczasowych rezultatów Okrągłego Stołu znalazła wyraz we wspólnym oświadczeniu.  Obie delegacje zgodziły się na kontynuowanie prac nad tematami, w których postępy są mniej zaawansowane. Należą do nich po stronie polonijnej wdrażanie Strategii nauczania języka polskiego jako ojczystego w Niemczech oraz przygotowanie do remontu Domu Polskiego w Bochum, który będzie docelową siedzibą Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech.

Redakcja Polonia Viva oraz
Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych
źródło: http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/polsko_niemieckie_oswiadczenie_po_obradach_okraglego_stolu  Fot: Karolina Siemion-Beilska/MSZ i Wiesław Lewicki/Polonia Viva

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.