XXIV Zjazd Związku Polaków we Włoszech

Rzym 1

W Domu Polskim Jana Pawła II w Rzymie odbył się XXIV Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech. W spotkaniu wzięło udział 38 delegatów z włoskich stowarzyszeń polonijnych oraz około 70 obserwatorów z Włoch, z Polski i z Europy.

W pierwszej części Zjazdu głos zabrali zaproszeni goście, m.in. biskup Wiesław Lechowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Artur Warzocha, członkini Sejmowej Komisji

Łączności z Polakami za Granicą poseł Joanna Fabisiak, ambasador przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański, chargé d’affaires Ambasady R.P w Rzymie Szymon Wojtasik, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Adam Pilat, dyrektor Departamentu Łączności z Polakami w MSZ Iwona Kozłowska i dyrektor w Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” Zenka Bańkowska. Głos zabierali również przedstawiciele placówek dyplomatycznych, duszpasterstwa i instytucji polskich na terenie Włoch. Tę część zjazdu zamykały wystąpienia docent Maria Rólkowskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Jadwigi Kaczorowskiej z Wielkiej Brytanii przedstawicielki Zwiazku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju oraz prezes Forum Polonii w Austri Teresy Opalińskiej-Kopeć.

W swych wystąpieniach zaproszeni goście szczególnie podkreślali istotną rolę organizacji polonijnych w budowaniu dobrych bilateralnych relacji polsko-włoskich. Przedstawiono raz jeszcze sytuację polskiego szkolnictwa i przekonywanie rodziców do wprowadzania w ich rodzinach dwujęzyczności.

W swym wystąpieniu, prezydent EUWP Tadeusz Pilat przypomniał o wielkiej wadze jedności całej Polonii włoskiej i rolę Związku Polaków we Włoszech w integracji ruchu polonijnego zarówno we Włoszech, jak i w Europie. Podkreślił również wagę języka polskiego w procesie integracji Polonii na całym świecie.

Zaakcentowano partnerską pozycję przedstawicieli Polonii wobec placówek dyplomatycznych we Włoszech. Wskazano na ich znaczący udział w codziennych procesach integrowania się z Włochami, wśród których żyją, oraz ich rolę w budowaniu pomostów, które łączą wszędzie tam, gdzie na co dzień toczy się życie przedstawicieli Polonii i organizacji polonijnych. Podziękowano członkom Związku za wielkie zaangażowanie w organizację obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Przypomniano, że w roku 2019 przypadają takie rocznice jak: 100 lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Włochami, 100 rocznica urodzin Gustawa Herlinga-Grudzinskiego, 200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki, 100 lecie podpisania Traktatu Wersalskiego, 75 rocznica Bitwy pod Monte Cassino i 80 rocznica wybuchu II wojny światowej. Zapowiedziano planowane w Rzymie na dzień 5 maja 2019 obchody Święta Flagi i Dnia Polonii z udziałem parlamentariuszy z Polski.

Goście z pełnym uznaniem wypowiadali się o aktywności Polonii w kontekście szerszej perspektywy, mówiąc o projektach tych organizacji jako podstawie do integracji i budowania wspólnoty. Podkreślając znaczenie wielopokoleniowości w zachowaniu tradycji, wspomniano żołnierzy II Korpusu oraz inne osoby, zasłużone dla Polski i wspólnoty Polonijnej, których odejście wyznacza kolejnym pokoleniom Polonii zadanie przejęcia po nich spuścizny. Mówiono o roli języka polskiego jako kotwicy zachowania polskości oraz jego znaczeniu w procesie budowaniu tożsamości dzieci i młodzieży polonijnej, zarówno w kontekście polskich szkół za granicą jak i mediów polonijnych.

Po wystąpieniach gości, prezes Związku Polaków we Włoszech Urszula Stefańska-Andreini przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Związku w 2018 roku. W drugiej części – zamkniętej – dotychczasowej prezes, udzielono absolutorium i wybrano na kolejną, trzecią już kadencję. Zostały też wybrane nowe władze Związku. Wieczorem, po zakończeniu całodniowych obrad, uczestników Zjazdu gościł na przyjęciu w Ambasadzie RP przy Kwirynale chargè d’affaire a.i. Szymon Wojtasik.

Zjazd był okazją do nawiązania nowych kontaktów pomiędzy Polakami z różnych regionów Włoch i zacieśnienia współpracy pomiędzy organizacjami polonijnymi przy ich codziennych działaniach na rzecz promocji kultury, podtrzymywania pamięci historycznej, upamiętniania dziedzictwa narodowego i propagowania dwujęzyczności.