×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Jubileusz 25-lecia EUWP - 23 listopada 2018 r. w „Domu Polonii” ” na Zamku w Pułtusku

Pultusk2018

Jubileusz 25-lecia EUWP

Ćwierć wieku Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych obchodzone było uroczyście z udziałem zaproszonych gości w piątek, 23 listopada 2018 r. w „Domu Polonii” ” na Zamku w Pułtusku. Uroczystość rozpoczęto barwnym korowodem poloneza, a następnie mazura w strojach ułańskich z epoki Księstwa Warszawskiego,
w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła” z Płocka.

Po występie prezydent EUWP, Tadeusz Adam Pilat powitał zaproszonych gości i delegatów, a następnie odczytał listy gratulacyjne do uczestników jubileuszu, które skierowali na jego ręce: Marszałek Senatu RP, Stanisław Karczewski, Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Anna Schmidt-Rodziewicz, Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią
i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Hubert Czerniuk. Po powitaniach, zespół „Wisła” oraz uczestnicy Jubileuszu odśpiewali Hymn Narodowy.

Jubileusz2Wystąpienie historyczne

W części retrospekcyjnej Jubileuszu wystąpił prezydent EUWP, Tadeusz Adam Pilat. Swój referat poświęcił historii i osiągnięciom organizacji, która odegrała ważna rolę w integracji ruchu polonijnego w Europie i na świecie. Europejska Unia Wspólnot Polonijnych została założona w 1993 roku w Londynie przez 6 organizacji. Obecnie, po 25 latach liczy 39 organizacji członkowskich reprezentujących Polaków z 27 państw europejskich. To właśnie w EUWP, czynnie działającej strukturze polonijnej Polacy ze Wschodu i Zachodu mogli podjąć wspólne działania. W kwietniu, 1996 roku w Pułtusku odbył się przełomowy, II Zjazd Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych. Na zjazd zostały zaproszone delegacje ogólnokrajowych organizacji z państw byłego Bloku Wschodniego Europy, z których 9 zgłosiło akces do Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych.

Prezydent podkreślił zasługi w tworzeniu i rozwoju EUWP Honorowych Prezydentów, Zygmunta Szkopiaka
i Heleny Miziniak, jak również działaczy i ideologów Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, Ryszarda Zakrzewskiego i Wiktora Moszczyńskiego.
Jankowi Mokrzyckiemu również z Wielkiej Brytanii stałemu reprezentantowi w Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), EUWP zawdzięcza z pewnością to, że zaproponował w 2008 roku w Berlinie konferencję pt. Monitor Emigracji Zarobkowej. W latach 2009-2015 wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i lokalnymi organizacjami EUWP zorganizowało 6 edycji Monitora: w Londynie, w Malmö, w Berlinie, w Rzymie, w Wiedniu i w Brukseli.

Dla EUWP równie ważna była wieloletnia współpraca z Fundacją „Świat na Tak”, poseł Joanny Fabisiak i udział w popularnych wśród młodzieży polonijnej konkursach „Być Polakiem” o czym wspomniał wieloletni szef jury konkursu i były sekretarz EUWP, Roman Śmigielski. Również jemu i Leszkowi Wątróbskiemu ze Szczecina EUWP zawdzięcza podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim, które przez 6 lat zaowocowało corocznymi, wspólnie organizowanymi międzynarodowymi konferencjami polonijnymi o dużej różnorodności tematycznej. Dla Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych zawsze najważniejsza była współpraca ze Stowarzyszeniem ”Wspólnota Polska”, zarówno z zarządem Krajowym, jak i z oddziałami. W partnerskiej współpracy Stowarzyszenie nigdy nas nie zawiodło, a kolejni prezesi Stowarzyszenia, prof. Andrzej Stelmachowski, Maciej Płażyński, Longin Komołowski i Dariusz Piotr Bonisławski, to wielcy przyjaciele EUWP, cieszący się wśród naszych działaczy ogromnym zaufaniem i szacunkiem. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem we Wszystkich ważnych imprezach, konferencjach, światowych zjazdach, kongresach i Światowych Igrzyskach Polonijnych, na których od 2004 r. wręczany jest puchar „Fair Play” Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Dla EUWP równie ważna jest współpraca z oddziałami Stowarzyszenia. Dzięki dr Krystynie Gąsowskiej i profesorowi Zygmuntowi Kolendzie, prezesom Krakowskiego Oddziału Wspólnoty i profesorowi Andrzejowi Białasowi, prezesowi Polskiej Akademii Umiejętności od 2004 r. EUWP patronowało i brało merytorycznie udział w kolejnych Kongresach Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie. Od 2006 roku, EUWP współpracuje z kierownictwem Rzeszowskiego Oddziału Wspólnoty, profesorem Tadeuszem Markowskim i dyrektorem Mariuszem Grudniem organizatorami Polonijnych Festiwali Folklorystycznych w Rzeszowie i Iwoniczu, a prezydent Tadeusz Pilat jest każdorazowo gościem honorowym tych wielkich imprez młodzieżowych i został wyróżniony tytułem Ambasadora Światowych Festiwali Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. EUWP współpracuje również od wielu lat z Marią Żeszko i profesor Anną Kietlińską z Podlaskiego Oddziału Wspólnoty, a kolejni prezydenci EUWP są honorowymi gośćmi dorocznych edycji Konkursu „Kresy” w Białymstoku. EUWP bierze też udział w kolejnych Festiwalach Kultury Kresowej w Mrągowie. Wysoko też cenimy wieloletnią dobrą współpracę z prezesami oddziałów i dyrektorami Domów Polonii: Dariuszem Śladeckim w Lublinie, Hanką Gałązką
w Łomży, Marią Piotrowicz w Łodzi, Krzysztofem Łachmańskim i Michałem Kisielem w Pułtusku, Kazimierzem Wróblem i prof. Józefem Wróblem w Krakowie oraz Wojciechem Dębowskim w Bielsku-Białej.

Edukacja polonijna to ważna dziedzina działalności EUWP, rozpoczyna ją zorganizowana w Malmö, w 2009 roku wspólnie ze Zrzeszeniem Organizacji Polonijnych w Szwecji oraz Konsulatem Generalnym RP przełomowa międzynarodowa, konferencja p.t. „Przyszłość Szkoły Polonijnej”. EUWP brała udział we wszystkich inicjatywach oświatowych i Forach Oświaty Polonijnej a prezydent Tadeusz Pilat został powołany w skład Rady Oświaty Polonijnej Ministerstwa Edukacji Narodowej.Regularnie braliśmy udział we wszystkich Polonijnych Forach Oświatowych a od 2010 roku prezydent EUWP Tadeusz Pilat, merytorycznie uczestniczył w kolejnych, organizowanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Ostródzie Światowych Zjazdach Nauczycieli Polonijnych pod hasłem „Łączy nas Polska”.

Jub8Kolejne dziedziny zaangażowania Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych to media i biznes. W 2008 roku XVI Światowe Forum Mediów Polonijnych w Tarnowie uhonorowało EUWP statuetką „Fidelis Poloniae”, a od 2014 roku EUWP angażuje się jako współorganizator kolejnych edycji europejskich i światowych Forów Mediów Polonijnych. Uczestniczymy w wielu inicjatywach gospodarczych i w procesie integracji przedsiębiorczości polonijnej za co Europejska Unia Wspólnot Polonijnych zostaje
w 2017 r. Uhonorowana Wielkiem Orłem Biznesu Polonii Świata przez jury II Forum Gospodarczego Polonii Świata.

Wystąpienie zaproszonych gości

Głos zabrali też i wręczali upominki zaproszenie goście, którzy przybyli na Jubileusz. Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Dariusz Piotr Bonisławski w swym okolicznościowym przemówieniu podkreślił wagę wieloletniej dobrej partnerskiej współpracy oraz wspólnie z wiceprezesem Krzysztofem Łachmańskim przekazał na ręce prezydenta EUWP Złoty Medal Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z dedykacją:

Dla Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych w dowód szczególnego uznania

za XXV lat pracy dla Polonii i Polaków z Zagranicy

Następnie okolicznościowe wystąpienia wygłosili: poseł Joanna Fabisiak - członek Sejmowej Komisji Łaczności z Polakami za Granicą, Magdalena Tadeusiak-Mikołajczak - dyrektor TVP Polonia, Grzegorz Seroczyński - dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Kazimierz Kuberski - dyrektor Biura Współpracy z Polonią i Polakami
za Granicą Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Mariusz Grudzień - dyrektor Światowych Festiwali Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie
i w Iwoniczu oraz Andżelika Borys – prezes Związku Polaków na Białorusi. Po przemówieniach i wręczeniu upominków przez gości Jubileuszu zespołu „Wisła” wykonał dynamiczne tańce i śpiewy Górali żywieckich.

 

Dyplomy Honorowe EUWP

Nastąpił moment wręczenia zasłużonym działaczom Honorowych Medali i Dyplomów EUWP.

Honorowe Medale EUWP za wybitne zasługi dla Polonii europejskiej otrzymali: Aleksandra Podhorodecka – wieloletnia prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii, Andrzej Lech - wieloletni prezes Forum Polonii w Austrii, Halina Subotowicz-Romanowa – od powstania organizacji prezes Kongresu Polaków
w Rosji i Andżelika Borys – przez wiele kadencji prezes Związku Polaków na Białorusi.

Specjalnymi Honorowymi Dyplomami wyróżniono: Jana Brannego – byłego prezesa Macierzy Szkolnej
w Republice Czeskiej i Joannę Heyman-Salvade – byłą prezes Związku Polaków we Włoszech

Jubileusz zbliżał się do części najważniejszej, której celem było uczczenie zarówno 25-lecia EUWP, jak i 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, toteż soliści i zespół „Wisła”, w mundurach legionów Józefa Piłsudskiego wykonał recytacje i pieśni patriotyczne: „Rozkwitały Pąki białych róż”, „W krwawym polu, srebrne

ptaszę” i „Marsz I brygady.

Sekretariat podjął w roku jubileuszowym decyzję o ustanowieniu europejskiej nagrody polonijnej EUWP
w postaci statuetki, jest nią;

Orzeł 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Kulminacją uroczystości było wręczenie tych szczególnych jubileuszowych Statuetek. „Orła 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski” prezydent EUWP, Tadeusz Adam Pilat w asyście sekretariatu wręczył:

   - na ręce prezesa Dariusza Piotra Bonisławskiego – dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”;

   - na ręce dyrektora Mariusza Grudnia – dla Światowych Polonijnych Festiwali Folklorystycznych
   - na ręce prezesa Tadeusza Stenzel – dla Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii;

   - na ręce prezes Teresy Sygnarek – dla Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji;

   - na ręce Prezes Heleny Legowicz – dla Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej;

Sekretariat EUWP Statuetką „Orła 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski” uhonorował również Senator Janinę Sagatowską, przewodniczącą Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP.

Na zakończenie uroczystości artyści zespołu „Wisła” wykonali w strojach szlacheckich polski taniec narodowy – dynamiczny mazur z opery „Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki.

 

 

X Jubileuszowy Zjazd EUWP

Następnego dnia w sobotę odbył się X Jubileuszowy Zjazd EUWP, na który przybyło 46 delegatów z 36 organizacji członkowskich. W czasie obrad przyjęto sprawozdanie za trzyletnią kadencję 2015-2018 i udzielono absolutorium ustępującemu sekretariatowi. Obradom przewodniczył Roman Śmigielski z Danii. Delegaci dokonali wyboru prezydenta i członków sekretariatu na kadencję w latach 2018-2021.

Prezydentem została wybrany jednogłośnie Tadeusz Adam Pilat ze Szwecji, który dotychczas pełnił tę funkcję przez 3 kadencje w latach: 2006-2009, 2009-2012 i 2015-2018.

Delegaci zatwierdzili nominowanych przez prezydenta EUWP członków sekretariatu, którymi zostali:

                - wiceprezydentem, Teresa Sygnarek ze Szwecji;

                - sekretarzem generalnym Edward Trusewicz z Litwy;

                - skarbnikiem Korinna Wesołowski z Węgier

Dokonano również wyboru trzech sekretarzy, którymi zostali:

                - Wojciech Białek z Irlandii

                - Andrzej Janeczko z Hiszpanii

                - Józef Ptaszyński z Belgii

Komisja rewizyjna pozostała w niezmienionym dotychczasowym składzie: Czesław Błasik – przewodniczący oraz członkowie, Teresa Opalińska-Kopeć z Austrii i Maria Kruczkowska-Young z Wielkiej Brytanii. Wiesław Lewicki w dalszym ciągu pełni funkcję webmastera EUWP.

Prezydent Tadeusz Pilat serdecznie podziękował pełniącym dotychczasowo funkcje członków sekretariatu: Wiesławowi Lewickiemu, Halinie Subotowicz-Romanowej i Marii Przybyła-Daczewskiej. Dokonano niezbędnych zmian statutowych oraz powołano międzyzjazdową komisję statutową. Pełne członkostwo w EUWP uzyskały dwie organizacje posiadające dotychczas status obserwatora:

                - Związek Polaków w Niemczech spod znaku Rodła

                - Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pod wezwaniem Św. Wojciecha

Na miejsce Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, przywrócono członkostwo Polskiej Rady w Niemczech, jednej z organizacji założycielskich EUWP. W czasie obrad określono również kierunki rozwoju EUWP na najbliższą kadencję oraz przyjęto opinię w sprawie proponowanych przez Senat RP zmian w konstytucji dotyczących senatorów polonijnych. W niedzielę 25 listopada delegaci wzięli udział w uroczystej mszy świętej w Bazylice Pułtuskiej, w intencji Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych i wszystkich Polaków w Europie. Mszę celebrował ks. prałat Wiesław Kosek, a ze strony Polonii koncelebrował ks. Adam Prorok, przewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech.

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.