×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

70 lat Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii

W niedzielę 4 czerwca w „Sali Malinowej” Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie odbyła się uroczystość 70-lecia Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii.

Na obchody przybyli zaproszeni goście:  Arkady Rzegocki - ambasador RP w Wielkiej Brytanii, Dariusz Piotr Bonisławski – prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Tadeusz Adam Pilat – prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Joanna Fabisiak – poseł na Sejm RP oraz była i obecna prezes polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii – Aleksandra Podhorodecka i Krystyna Olliffe.

Obchody jubileuszu rozpoczęto minutą ciszy za zmarłych członków Zjednoczenia oraz tych, który zginęli dnia poprzedniego w czasie zamachów w Londynie. Następnie, przez historię 70 lat tej najważniejszej i największej organizacji polonijnej w Wielkiej Brytanii poprowadziły zebranych cztery członkinie Zjednoczenia: Helena Miziniak, Bogna Maramaros, Elżbieta Kardynał i Monika Tkaczyk. Głos zabierali kolejno ambasador Arkady Rzegocki, prezes zjednoczenia Tadeusz Stenzel, poseł Joanna Fabisiak, Dariusz Piotr Bonisławski, Tadeusz Adam Pilat i Jan Mokrzycki. Uroczystość uświetnił program artystyczny, wpleciony w historię Zjednoczenia. Ryszard Bielecki wykonał  poloneza A-moll Ogińskiego i etiudę rewolucyjną C-mol i heroicznego poloneza A-dur Chopina.  Przy fortepianowym akompaniamencie Jakuba Gabrysiaka uczestnicy jubileuszu wspólnie zaśpiewali „Czerwone maki na Monte Cassino” i „Mury” Jacka Kaczmarskiego.

W trakcie uroczystości Tadeusz Adam Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, wręczył Tadeuszowi Stenzelowi „Dyplom Honorowy” a Helenie Miziniak, Janowi Mokrzyckiemu i „Medale Honorowe EUWP za Szczególne Zasługi dla Polonii Europejskiej”. W swym wystąpieniu powiedział: Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii to organizacja, która od wielu lat pozostaje przykładem dla wielu związków polonijnych w Europie i dla nadchodzących pokoleń młodych działaczy. Pragnę tu podkreślić szczególne zasługi Zjednoczenia dla Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. To właśnie tu, w Londynie, w 1993 roku została założona Europejska Rada Wspólnot Polonijnych przez 6 organizacji, a Zjednoczenie było nie tylko jedną z nich, ale odgrywało w tym akcie założycielskim zasadniczą rolę.  To właśnie kolejni prezesi Zjednoczenia ponieśli wybitne zasługi dla rozwoju europejskiej organizacji, której mam zaszczyt dzisiaj przewodniczyć. Prezes Zjednoczenia, śp. Zygmunt Szkopiak, był pierwszym przewodniczącym, a później prezesem EUWP w latach 1993-2000. To on tworzył podwaliny naszej, coraz bardziej integrującej się Wspólnoty Europejskiej.  Również prezes Zjednoczenia, Jan Mokrzycki, pełnił w EUWP odpowiedzialne funkcje i był autorem, niezaprzeczalnie jednego z najważniejszych pomysłów: organizowania corocznie, w różnych krajach konferencji Monitor Emigracji Zarobkowej. Obiektywna i wszechstronna, wsparta naukowymi badaniami analiza zjawiska emigracji zarobkowej, potrzebna była nie tylko Polonii, ale przede wszystkim Polsce. Wielkie zasługi dla EUWP poniosła Helena Miziniak, również poprzednio prezes Zjednoczenia. Pełniła odpowiedzialną funkcję prezydenta EUWP trzykrotnie, kierując naszą organizacją i zasilając swymi pomysłami i inicjatywami działalność EUWP łącznie przez 9 lat.

Za „Tygodniem Polskim” przytaczamy też kilka wystąpień w trakcie uroczystości.

Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”: „70 lat istnienia Zjednoczenia to czas wypełniony niezwykle ważnymi działaniami. Gdy po II wojnie światowej tę organizację zakładali Polacy mieli bardzo ważny cel, który konsekwentnie aż do dnia dzisiejszego był realizowany. Wspólnym mianownikiem tych działań była wielka miłość  do ojczyzny. Zjednoczenie Polskie mogłoby się równie dobrze nazywać Zjednoczeniem Polskich Patriotów, którzy od 1947 roku, dzień pod dniu, w trudnych chwilach trwali na straży tego co jest dla Polski ważne. Pomagali na wszelkie możliwe sposoby i bronili polskości, udowadniając, że to dla nich wartość najważniejsza. Nie wszystkie organizacje mają tak wielką determinację w realizacji celu.
W waszych sercach Polska jest zawsze na pierwszym miejscu. To widać, to czuć, to było zapisywane w kronikach i na zawsze tam zostanie. Na ręce prezesach chciałbym złożyć deklarację, że nasza organizacja będzie starała się, jak najlepiej wypełniać tę partnerską rolę. Możecie na nas liczyć.”

Tadeusz Stenzel, obecny prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii: „Polacy do Zjednoczonego Królestwa przybyli w różnych okrasach i z różnych przyczyn. Sam się wywodzę z emigracji, która trafiła tu po ostatniej wojnie. Rodzice z dwóch krańców kraju: ojciec z Gdańska, matka z Rzeszowa. Ojciec dotarł tu przez  niewolę niemiecką i Włochy, a matka przez Kraj Rad i Palestynę. Jestem wynikiem ich spotkania w Wielkiej Brytanii. Potem nastąpiło łączenie rodzin, dalsza emigracja, okres „Solidarności” i stanu wojennego i najnowsza fala, po dołączeniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Największa, bo pięciokrotnie większa niż ta powojenna. Dlatego w ramach Zjednoczenia staramy się ich łączyć we wspólne działania. Jak wiadomo, my Polacy, mamy czasem problem z porozumieniem się, jednak za pośrednictwem dobrych kontaktów Zjednoczenie pomagało w koordynowaniu działań Polaków na Wyspach. Mam nadzieję, że Zjednoczenie, jako ciało charytatywne, będzie mogło dalej pełnić taką służbę, jak dotychczas. Niezależną, samodzielną, apolityczną, jako organizacja parasolowa łącząca Polaków w momentach potrzeby tutaj i w kraju.”

Helena Miziniak, prezes Zjednoczenia Polskiego w latach 2003-2011:

„Zjednoczenie Polskie powstało z udziałem 36 polskich organizacji na kongresie w Londynie w Ognisku w 1947 r. Celem powstania Zjednoczenia było stworzenie płaszczyzny, aby połączyć i koordynować  działalność polskiej mniejszości na Wyspach Brytyjskich. Czas był szczególnie trudny. Niedługo po faktycznie przegranej wojnie, ponad 150 tysięcy Polaków znajdujących się na terenie Wielkiej Brytanii stanęło przed trudnym wyborem, żeby nie powiedzieć hamletowskim dramatem: „Być albo nie być”. Powrót do kraju czy pozostanie na emigracji? Przeważająca część postanowiła zostać – na znak protestu przeciwko warunkom politycznym  w kraju, które wtedy panowały. Przyszedł czas cierpkiego winobrania i organizowania życia narodowego w nowych warunkach, na obcej ziemi. Dziś patrząc z perspektywy 70 lat, widzimy olbrzymi dorobek tej organizacji na różnych jej płaszczyznach. To zasługa nie tylko kolejnych prezesów i członków zarządu. Jest to dzieło ludzi, którego głównym celem było wychowanie młodego człowieka w oparciu o polską chrześcijańską kulturę, miłość do Boga, ojczyzny i człowieka. To dzieło to zbiorowy portret setek  anonimowych działaczy zjednoczenia, którzy swoją pracą kładli zręby ideowe pod Zjednoczenie Polskie, a następnie po wyznaczonej sobie linii organizację tę prowadzili.”

Jan Morzycki, Prezes Zjednoczenia Polskiego w latach 1997-2001 oraz 2003-2009:

„Etos naszej emigracji w dużym stopniu się zmienił. Dziś jest ona podobna do emigracji irlandzkiej.  Głownie są tu teraz ludzie, którzy przyjechali, aby znaleźć pracę w godnych warunkach. Chciałbym skierować jedną prośbę do władz polskich: aby jak przyjeżdża delegacja polskich posłów lub senatorów na rozmowy z Brytyjczykami, by również nas włączyli w ten dialog. Tu jest zysk obustronny: z jednej strony Brytyjczycy przekonają się, ile mają osób polskiego pochodzenia, które mają dziś głosy wyborcze. A z drugiej strony: Brytyjczycy dowiedzą się, jak ważną organizacją w oczach kraju jest Zjednoczenie Polskie. Tego rodzaju kontakty polityczne są bardzo ważne. Przykładami takich kampanii jest kampania w obronie AL Level w 1998 roku. Wtedy znacząca role odegrały kontakty polityczne Wiktora Moszczyńskiego.”

Oprócz Jana Mokrzyckiego wybitne zasługi Wiktora Moszczyńskiego, wieloletniego działacza Zjednoczenia i EUWP wspominali w swych wystąpieniach Tadeusz Adam Pilat i powiernik Zjednoczenia Polskiego Elżbieta Kardynał.
O przyszłości tej zasłużonej organizacji mówił członek prezydium Zjednoczenia Tomasz Machura. Wszyscy otrzymali też starannie przygotowaną „Jednodniówkę”, zawierającą historię Zjednoczenia oraz jubileuszowe listy gratulacyjne.             

Sekretariat EUWP                                        

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.