EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych jest otwartym, demokratycznym związkiem centralnych i ogólnokrajowych organizacji polskich i polonijnych, mających swoją siedzibę i działających w europejskich krajach osiedlenia. Celem Unii jest integracja i wzmocnienie pozycji europejskiego ruchu polonijnego, reprezentowanie naszych wspólnych interesów oraz zachowanie przez następne pokolenia polskiej tożsamości narodowej i polskiego dziedzictwa kulturowego.


EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH POLECA

WIADOMOŚCI EUWP

ARCHIWUM WIADOMOŚCI EUWPWIADOMOŚCI POLONIJNE

POLONIJNEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ

EUWP


PAŃSTWO POLSKIE

Prezydent - rząd - senat - informacje źródłowePREZYDENT RP
ŹRÓDŁO - MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH